Společné prohlášení opozičních klubů HpP11 a TOP 09 ZMČ Praha 11

6. 4. 2011

Občané městské části Praha 11 byli předsedou Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí panem Jiřím Janečkem z koaliční ODS zváni v lokálním periodiku Klíč na veřejné jednání tohoto orgánu samosprávy. Pan předseda si tak osvojil návrh opozičních stran HpP11 a TOP 09 , přestože stávající jednací řád tuto formu apriorně neumožňuje a musí být dle návrhu opozice, příslušně modifikován a hlavně schválen.

Poslední jednání ve čtvrtek 24.3.2011 bylo svoláno do ZŠ  na Pošepného náměstí s programem, kterému dominovaly body týkající se dané lokality tj. výstavba v okolí stanice metra Roztyly a obytného souboru Na Výhledu v ulici Ryšavého. Toto jednání navštívilo více než 150 obyvatel Roztyl, kteří kolem 17 hodiny zaplnili jídelnu  ZŠ.

Dokázali tak zájem o danou problematiku, ale byli záhy svědky těžko uvěřitelných událostí. Předseda výboru Jiří Janeček se nedostavil,  navíc ze 7 členné koaliční většiny byli přítomni pouze 2 členové. Přestože byli dále přítomni 2 členové z TOP 09, 1 z HpP11 a 1 zástupce KSČM výbor nebyl usnášeníschopný. To také konstatoval 2.místopředseda výboru ing. S.Urbánek (TOP 09), kterému připadlo řízení jednání. Dále konstatoval, že jednání může probíhat jako setkání s občany k původní   problematice. To rozporovala zástupkyně starosty ing. Štampachová (ODS) a přítomní úředníci jmenovitě ing.J.Kábrt, vedoucí odboru územního rozvoje. Námitky zástupců úřadu byly obstrukčního rázu, tj. k neveřejnosti jednání výboru, který se ale nekonal a navíc ze strany zástupců úřadu,  byly  v rozporu s platným jednacím řádem, neboť osoby přizvané ”nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomu vyzváni”. Místo omluvy která by byla na místě se občané dočkali arogantního jednání v podobě vypnutí audiovizuální techniky (mikrofonů a dataprojektoru). Za záminku posloužila přítomnost kameramana a jeho údajné ohrožování tajemnice výboru. Téměř hysterická reakce ze strany zástupců úřadu a obsah následných dokumentů – podkladů pro jednání 5. ZMČ svolaného na pondělí 11.4.2011 v 9.00 do KC Zahrada, navozují domněnku, že právě přítomnost profesionálního kameramana pracujícího na dokumentu o problematice  územního plánu HMP, byla hlavní příčinou takovéto  nepřiměřené reakce. Jenomže dokumentární záznam jím natočený (který se nám dodatečně podařilo získat, a který bude zpřístupněn na webových stránkách TOP 09 RO Praha 11 - https://www.youtube.com/user/top09praha11 a HpP11), jsou objektivním důkazem toho, že mezní situaci na zmíněném setkání zapříčinili svojí opakovanou  absencí předseda výboru a koaliční členové výboru, kteří zapříčinili neusnášeníschopnost a především zástupci úřadu MČ Praha 11, kteří naopak do mezní situace vystavili přítomné a konstruktivně jednající členy výboru a to svým výše zmíněným arogantním jednáním s občany i nedostatečným  organizačním zajištěním celé akce.

Následné setkání s občany proběhlo po formální stránce bezproblémově. K dané problematice se vyjádřili jak zástupce fy. Passerinvest Group, a.s., zástupci občanského sdružení Zelené Roztyly, členové výboru, přítomní zastupitelé, pracovníci příslušného odboru, ale především přítomní občané. Ojedinělé silnější výrazy zdaleka nepřesahovaly tzv. korektní nehoráznosti druhé strany.

Průběh jednání prokázal, že  kontroverzní developerské záměry na Praze 11 se dlouhou dobu setkávájí s nevůlí občanů. Lidé chtějí slyšet argumenty a důvody, které jsou za prosazováním naddimenzovaných záměrů a chtějí vědět, kdo za nimi stojí, kdo stojí za problematickým a neprůhledným  nakládáním s obecním majetkem, v tomto případě pozemky.

Pikantní je ovšem dohra, kterou bude mít celá situace na jednání zastupitelstva Prahy 11 dne 11.4.2011. Odpovědná koalice ODS-ČSSD nechce slyšet argumenty svých občanů a ani není schopná předstoupit před ně s obhajobou a zdůvodněním svého jednání. Proto by co nejvíce občanů, účastníků setkání v ZŠ Pošepného nemělo polevovat ve svém zájmu a naopak pokračovat např. návštěvou zmíněného zasedání zastupitelstva.

Ing. Stanislav Urbánek CSc.
předseda RO TOP 09 Praha 11
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme