17. 4. 2010

První spanilá jízda, s názvem "Nekup to" se uskutečnila v sobotu 17. 4. 2010. Cílem akce bylo upozornit na čtyři prodeje majetku, které považujeme za podivné.

Před zahájením akce účastníci minutou ticha uctili památku obětí letecké havárie u Smolenska, ke které došlo minulou sobotu a při které tragicky zahynul prezident Lech Kaczyński se svoji ženou a doprovodem.

Poté, co účastníci uctili památku obětí, zahájil předseda TOP 09 Prahy 11 Stanislav Urbánek cestu k prvnímu radničnímu pomníčku vládnoucí jihoměstské koalice ODS a ČSSD.


První pomníček - v roce 2008 prodala radnice pozemky parc. č. 583/88, 89 a 90 o výměře 2.461 m2 za cenu 4.400.000 Kč, což je 1.788 Kč / m2, přičemž vyloučila ze soutěže uchazeče, který nabízel 9.000.000 Kč. A to jen z důvodu, že předložil do druhého kola výběrového řízení (oproti zbývajícím zájemcům) návrh smlouvy, podle kterého mělo dojít k převodu nemovitostí bez toho, aby zájemce získal pro záměr, který chce realizovat na předmětných pozemcích, pravomocné územní rozhodnutí. Navíc, kdyby inzerovala nabídku prodeje na realitních serverech a v odborném realitním tisku, tak by zcela jistě za pozemek utržila mnohem více. Radnice tímto rozhodnutím připravila městskou část o nemalé finanční prostředky.

Jako druhý pomníček jsme vybrali prodej mateřské školky Machkova v roce 2007. Do soutěže se přihlásilo šest zájemců, kteří byli ochotni zaplatit od 7,5 do 20 milionů Kč. Zvítězila firma Michael - soukromá střední škola reklamní tvorby, která nabídla nejméně (7,5 milionů Kč). Starosta Dalibor Mlejnský (ODS) dokonce 25. 10. 2007 v Událostech v regionech odpověděl na otázku redaktorky, zda je majitel firmy Michael velice blízký ODS: „Nevím, jestli blízký ODS, no, ano, ano, je to tak." Také je zajímavé, že v roce 2007 radnice prodala objekt bývalé školky a v roce 2009 zrušila Azylový dům právě z důvodu potřeby přestavby na mateřskou školku.

Případ začala dokonce šetřit i policie. Až poté se Rada MČ Praha 11 domluvila s kupujícím a od prodeje ustoupili. Trestní šetření bylo následně zastaveno. Otázkou je, zdali je odstoupení od smlouvy právně platné, protože jestliže starosta (Rada) učiní právní úkon v majetkoprávní věci, jež je vyhrazena obecnímu zastupitelstvu, bez jeho nezbytného předchozího rozhodnutí, jde o právní úkon, který byl učiněn v rozporu se zákonem a je absolutně neplatný podle § 39 obč. zák.

Třetím pomníčkem je prodej bývalé kotelny v ul. Mikulově na základě výběrového řízení schváleného usnesením Rady MČ Praha 11 ze dne 31. 10. 2007. Jedná se o prodej budovy č.p. 1583 a pozemku parc. č. 3006. Vítězem se stala firma Roddis engineering a.s., která nabídla 4.250.000 Kč, a jejíž předsedou představenstva je pan Viktor Dvořák. Ten řadu let pracoval a byl spolu s bývalým radním Hl. města Prahy Štěpánem Šlosarem (ODS) společníkem ve firmě VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. Roddis engineering a.s. je dnes jediným vlastníkem společnosti VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. Investiční záměr obsahuje vybudování dvou pater nebytových prostory, pizzerie, ve 3-12 patře má být celkem 52 bytových jednotek. Při přepočtu kupní ceny na jeden byt se jedná o pouhých 81.000 Kč, a to nepočítáme nebytové prostory.

Posledním zastavením naší Spanilé jízdy byl prodej pozemků v okolí Litochlebského náměstí. Zastupitelé schválili dne 21. 1. 2010 na svém zasedání prodej pozemků, na kterých se nachází v lipovém háji památník obětí obou světových válek, o rozloze 6765 m2 za cenu 1.582 Kč/m2 firmě Tweelingen a.s., která má nejasné vlastnictví díky akciím na doručitele. Tento prodej proběhl rovněž s minimálním zviditelněním nabídky k prodeji a za cenu zcela směšnou. Vždyť v okolí se prodávají pozemky za cenu okolo 8.000 Kč / m2.

Navíc krátce poté, co radnice rozhodla o prodeji pozemku, vyjádřila na svém zasedání dne 17. 3. 2010 souhlas s navýšením kódu míry využití území z E na K. To znamená možnost postavit v dané lokalitě 24 podlažní budovu. Podle vyjádření několika realitních kanceláří cena souhlasem několikanásobně stoupla. Radnice tímto krokem, dle našeho názoru, porušuje povinnosti při správě cizího majetku.

Regionální organizace TOP 09 Praha 11 opětovně vyjadřuje svůj hluboký nesouhlas s postupem zodpovědných koaličních stran na Praze 11 a vyzývá jejich politické představitele, poslance Parlamentu České republiky pana Jiřího Janečka z ODS a pana Miroslava Svobodu z ČSSD, aby jednali jako řádní hospodáři a zabránili nevratným krokům v realizaci předmětného záměru a neprodávali již do komunálních voleb žádný majetek.

 

 

Jan Vašíček, místopředseda TOP 09 Praha 11

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme