Pavel Hlaváč - nebudeme rušit žádnou mateřskou školu

29. 9. 2010

V roce 1997 si občanské sdružení Společnou cestou, jehož jsem členem, pronajalo od Prahy 11 zdemolovaný objekt bývalých jeslí Donovalská. Zřídili jsme v něm Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi, který byl posléze úzce napojen na sborový dům Evangelické církve. Stavebníkem Azylového domu byla Praha 11 a většina financí šla z rozpočtu Prahy. Naopak, stavebníkem Sborového domu Jana Milíče z Kroměříže, byl farní sbor. Přes polovinu finančních prostředků věnovaly partnerské církve ze zahraničí, zejména z Německa, Švýcarska, Nizozemí, Velké Británie a Spojených států, které zaujalo právě jedinečné propojení sociální a církevní práce a služby.

V listopadu 2008 schválila Praha 11 usnesení o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor Donovalská 1862 s odůvodněním, že objekt potřebuje pro mateřskou školu. Výpovědní doba s tříměsíční lhůtou běžela hned od 1.12.2008. Tento necitlivý postup vyvolal řadu protestů v tuzemsku i v zahraničí, např. intervence velvyslance SRN u primátora Béma. Také zahraniční církve protestovaly v Senátu. Na tyto protesty poukázal ve svém vystoupení senátor Karel Schwarzenberg, a to jak na půdě Senátu, tak i na jednání zastupitelstva Městské části Praha 11, což radní Městské části Prahy 11 naprosto ignorovali.

Nyní však se tématem předvolebního klání na Praze 11 stal naprosto účelově a nepodloženě právě osud této mateřské školy, údajně pro 120 dětí. Ta byla zřízena poté, co radnice zlikvidovala Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi. Zajímavé je, že její kapacita není plně využívána a že se navíc v objektu nachází, „jistě potřebná“, půjčovna golfových holí.

TOP 09 Praha 11 nemá v úmyslu a ani neuvažovala o zrušení této mateřské školy, která byla přestavěna za více než 20 mil. korun z obecních prostředků. Zaráží ale výše této investice, která by, nejen dle mého názoru, stačila na výstavbu školky nové.

Likvidační přístup k azylovému domu není na Praze 11 ojedinělým případem. Radnice vypověděla také organizaci Naděje, která působila v ulici Stříbrského a omezila činnost sdružení YMCA Praha. Nyní, když jsou postoje předsedy místní ODS na Praze 11, pana radního Janečka známé všem, především v kauze plánovaného sestěhování bezdomovců do sběrných táborů, lze tyto kroky radnice pochopit jako ucelenou strategii.

Mgr. Pavel Hlaváč
Kandidát do Senátu
Štítky