Dopravní řešení může sloužit, ne hrozit

25. 9. 2010

Po letech očekávání a příprav jsme se dočkali otevření jižní části Pražského okruhu. Východní část získá ještě letos územní rozhodnutí. Souvisejícím problémem je doprava uvnitř okruhu, neboť jakékoliv další dopravní stavby v této části Prahy budí obavy. Lze najít vhodné, konsensuální řešení tohoto problému vyhovující všem?

Křižovatka na 4.km dálnice má sloužit pro napojení přilehlých rozvojových ploch, a tím k odlehčení stávající zástavby Kateřinek, Šeberova i Jižního Města. Nejde o „dálniční“, ale „městskou“ stavbu, se semafory, autobusy MHD a cyklostezkou. Vestecká spojka je stavbou Středočeského kraje, v jehož územním plánu jde o dvoupruhovou silnici druhé třídy. Rovněž v dokumentaci EIA jde o dvoupruh, při jehož případném rozšiřování by bylo nutné bourat tři mosty a dva ekodukty (z toho jeden v podobě cca stometrového tunelu). Pokud to bude po roce 2030 nutné, dojde spíše ke zkapacitnění Kunratické spojky nebo ulice Vídeňské, u které koncept nového územního plánu Prahy již počítá s přeložkou západně od Kunratic. V Újezdu a Křeslicích navrhuje koncept územního plánu pás celoměstsky významné zeleně. Ujišťuji Vás, že nebudeme souhlasit s žádnou kapacitní komunikací ve stopě JVK na katastru Křeslic, což podpoříme úsilím o obytnou zástavbu v tomto území, která by definitivně odstranila hrozbu.

Chceme-li nalézt uspokojivější řešení dopravního skeletu (nejen) na jihovýchodě Prahy, nelze stavět na dávno neplatných předpokladech a domněnkách. Je třeba mít kvalifikované znalosti o aktuální situaci i trendech územního rozvoje a dopravních staveb regionu. Má-li být taková změna posléze prosazena, musí být nejen dopravně funkční, ale také přinést reálné výhody všem zúčastněným. To nezajistí lokální sdružení, jejichž priority končí na hranici obce, a tak nezřídka stojí proti sobě. Naopak politický subjekt s celoměstskou působností, jakým je TOP 09 v Praze i jednotlivých městských částech, má reálnou šanci požadovaného konsenzu dosáhnout, na úrovni regionu i celé Prahy.

Ing. Filip Ranoš
Kandidát na starostu Městské části Praha - Újezd
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme