Sportoviště dostupná občanům

Ke kvalitnímu komunitnímu životu u aktivních jedinců patří sport. Na území Prahy 1 se nachází jen několik sportovišť a bazénů. Jiné pražské obvody jsou na tom díky charakteru zástavby lépe. Proto je nezbytné, aby toto omezené množství sportovišť sloužilo především občanům Prahy 1 a našim dětem v maximálním možném rozsahu. Na vlastních sportovištích stanovíme pravidla pro prioritizaci občanů Prahy 1 a jejich výrazné cenové zvýhodnění. V případě soukromých sportovišť a bazénů domluvíme zvýhodněné vstupné za pomoci grantů. Vypíšeme také granty pro občany, které budou motivovat k dalším sportovním aktivitám i mimo území Prahy 1. Především děti by měly mít dostupné kroužky a další sportovní vyžití bez finančních bariér. Vytvoříme také několik kvalitních workoutových hřišť (jako je v Riegrových sadech) a také připravíme řadu opatření podporující běh !!!

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme