Senátní volby Liberec 2010

BANNER Jan Marušiak

Prvních 25 let života a studia v Praze, od roku 1981 žije v Liberci, zde 30 let pracuje v Liberecké nemocnici, od roku 1999 jako primář cévní chirurgie. www.nemlib.cz

Ženatý, manželka Monika, dcery Adéla a Tereza

Dlouhodobě se vedle svého hlavního povolání věnuje práci v neziskovém sektoru, od roku 1992 je členem Rady konta Bariery, Nadace Charty 77 a Rotary Clubu Liberec-Jablonec. Rada konta Bariery rozdělila mezi naše handicapované spoluobčany a organizace během 15 let činnosti 200 mil.Kč.

Od České společností kardiovaskulární chirurgie obdržel v roce 2006 čestné uznání za organizaci a přípravu XX. Evropského kongresu cévní chirurgie v Praze, jehož byl prezidentem a kterého se zúčastnilo na 2000 lékařů z celého světa

Kandidát do Senátu, obvod č.34, Liberec říká:

„V současné době je velká příležitost v našem státě něco změnit – to se již nemusí opakovat. Stranu TOP 09 považuji za hlavního tahouna na cestě k ekonomickému růstu, odpovědnému hospodaření s veřejnými prostředky a lepší budoucnosti naší mladé generace“ . „Tradice a odpovědnost – obyčejná slova zakotvená v názvu naší strany – vystihují základní princip, se kterým jsme reformy v naší zemi zahájili a ke kterému se hlásí čím dál více slušných a pracovitých lidí, kterým osud naší země není lhostejný“

Motto:

Staňme se pravými patrioty ve svém městě, kraji, státu – bud´me hrdými členy Evropské Unie, kteří vědí, co chtějí dokázat

Liberec a jeho okolí, senátní obvod s řadou malebných venkovských míst je přirozeným centrem severu naší země. V parlamentních volbách v květnu 2010 zde TOP 09 dokázala oslovit 23 % voličů - výsledek tak byl vedle hlavního města nejlepší v republice. V komunálních a senátních volbách chceme tento výsledek minimálně zopakovat a potvrdit tak nastoupený trend v roli lídra na severu Čech

Volební program senátorské kampaně Jana Marušiaka:

Témata celostátní i krajská vycházející z nastolené filozofie a strategie TOP 09

- změnou politického kurzu po volbách docílit zrušení politicko-podnikatelských vazeb mezi politiky, úředníky a lobisty

- nulová tolerance korupci, institut korunního svědka

- veřejné zakázky přesahující určitou sumu peněz formou transparentního výběrového řízení, s kompletní informací o firmě na webu, akcie na jméno, nulové personální propojení mezi státním a soukromým sektorem jako podmínka k účasti v tendru

- rozpočtové určení daní – pomoc středním a malým obcím – spolupráce se starosty kraje

- i ve stávajícím zdravotnickém systemu a prostředí lze dělat dobrou medicinu s vyrovnaným rozpočtem

- úhradu zdravotnických služeb na různé úrovni nabídnout formou připojištění /proti přímým platbám mít možnost se připojistit v době, kdy je člověk zdravý, nikoli platby cash v době nemoci

Cíleně pro Liberecký kraj:

- zahájení trendu obratu dluhové pasti - snižování zadluženosti města

- kontrola nakládání s veřejnými prostředky

- návrat Liberce k image typického podhorského města, změna zrůdného trendu urbanistických megaprojektů v centru podpora rekreačního sportu ve městě pro širokou veřejnost /Vesecký areál a Javorník jako odstrašující příklady/. Důraz na relaxační zony, zeleň a odpočinek pro všechny generace

- město pracuje pro lidi! , ne pro úzkou skupinu lobistů kšeftujících s pozemky

- zasadíme se o přehledné zveřejnění vlastníků pozemků před změnami územního plánu

- kritické ale ne čecháčkovské zhodnocení MS v lyžování – motto „ víme ještě, co znamená výraz patriot? – učme se to, jedině pravý patriot dokáže

- účinně konkurovat falešnému sebestřednému nacionalizmu, který je zástěrkou nedostatečného sebevědomí a nedospělosti

- odklon od velkých investic do dopravních megastaveb ve prospěch vylepšení stávajících komunikací a zaměření se na bezpečnostní prvky na silnicích

Souhrnně:

- důsledné šetření výdajů v příštích 5 letech

- důsledná kontrola zadávání státních a veřejných zakázek, privatizace státní moci dosahuje z hlavního města až do regionů, stojí za ní konkretní lidé, kteří musí svoje funkce opustit

- na mnoha stavebních megainvesticích ve městě je velmi dobře vidět, že nejsou vedeny rozumem, kulturním citem a řemeslným umem – ale pouze a jedině snahou se obohatit na úkor nepřiměřeně vyšponované výše veřejné investice – tento trend se musí zastavit! Nadále není možné hodnotit kvalitu stavebního projektu podle velikosti krychlových metrů vzduchu, které ohraničíme betonem.


Životopis kandidáta zde

Zpět na stránku o senátních volbách zde

Kontakt: jan.marusiak@lib.top09.cz

Osobní stránky www.janmarusiak.cz

BANNER Jan Marušiak


Proč kandiduji do Senátu Parlamentu České republiky?

V průběhu roku 2009 a v roce letošním jsem zaznamenal nebývalý zájem mladých lidí o veřejné dění, o další vývoj v naší zemi a snahu nenechat politiky dělat špatná rozhodnutí pro jejich budoucnost. Tento trend nástupu mladé generace ve veřejné sféře a politice se projevil v květnových parlamentních volbách, kdy právě prvovoliči dali zřetelnou podporu modernímu pojetí stylu vlády, jasnému, inteligentnímu a vtipnému tahu volební kampaně a odmítli upocená prázdná gesta a fráze.

Jejich poselství pro nastupující politickou reprezentaci této země je zřetelné: „Nechovejte se ve Vašich funkcích jako kdyby Vám město, kraj či země patřily. Jste pověřeni správou společně sdíleného majetku a službou občanům, kteří Vás do Vašich pozic volili. Budete-li se nadále chovat jako majitelé radnic a krást ze společných statků za pomoci lidí nevalné pověsti, dáme hlas změně“

Po tom, co s jasným pravicovým programem oslovila veřejnost strana TOP 09, s předsedou, kterého si po dlouhé době váží i lidé, kteří s politikou nepřicházejí denně do styku, strana s ekonomickým programem, který zajistí do roku 2016 vyrovnaný rozpočet a vyvede zemi z dluhové pasti – po tom bylo zřetelné mé rozhodnutí pomoci při této výzvě, která se již nemusí opakovat.

V podzimích senátních a komunálních volbách je bezpodmínečně nutné potvrdit nastoupený trend změny ke transparentní politice vedené předními ekonomy této země, skutečnými odborníky, s jejichž programem bude vláda postupně snižovat zadlužení země a zahájí cestu k prosperitě. Je jedinečná příležitost, vytvořit na obecní a za 2 roky též krajské úrovni schopné a nezkorumpované týmy lidí, přenést trend změny zahájený na centrální úrovni do regionů, měst i malých obcí a s podporou mladé generace obrátit vývoj v zemi k prosperitě. Jedině tato cesta Vám zajistí svobodu, sebevědomí a konečně i hrdost na Českou republiku.

Svým hlasem k této prosperitě přispějete. Oslovte své známé, starší příbuzné a přijďte volit ve velkém počtu, využijte možnosti podílet se na změně v regionech a obcích. V senátorských volbách bude rozhodující druhé kolo, které se bude konat přesně týden po prvním a do kterého postoupí nejlepší 2 kandidáti, zvolené v kole prvním.

Nezapomeňte přijít k volbám 15.-16.10. ale i 22.-23.10.2010.

 

Primář MUDr.Jan Marušiak,PhD

primář - cévní chirurg

Kandidát do Senátu Parlamentu ČR za TOP 09


Životopis kandidáta zde

Profil kandidáta zde

Kontakt: jan.marusiak@lib.top09.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme