Volby do PS PČR

Volby do PS PČR se uskuteční 20.-21.10.2017

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Jihočeský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Pavel Klíma

Mgr. Pavel Klíma

46 let

ředitel školy

Malšice, TOP 09

Mgr. Pavel Klíma

 

ředitel školy

lídr kandidátky TOP 09 v Jihočeském kraji

Narodil se v roce 1971 v Táboře. Vystudoval učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, poté sedm let učil na základní škole v Táboře. Od roku 2003 pracuje v nedalekých Malšicích jako ředitel místní základní a mateřské školy.

Jako aktivní výtvarník připravil několik dobročinných aukcí uměleckých děl na podporu Domácího hospice Jordán v Táboře a působí také jako kurátor Galerie Malšice.

V komunální politice působí od roku 2006, kdy se stal členem malšického zastupitelstva, znovu úspěšně kandidoval také v komunálních volbách v roce 2014, kdy získal nejvyšší počet preferenčních hlasů.

Členem TOP 09 je od roku 2014 a od června 2015 je místopředsedou jihočeského krajského výboru TOP 09. Opakovaně byl zvolen předsedou regionálního výboru TOP 09 Tábor.

V roce 2016 kandidoval do Senátu a současně do krajského zastupitelstva, kam byl zvolen druhým nejvyšším počtem hlasů. Jako krajský zastupitel se ujal funkce předsedy výboru Pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Pavel Klíma je ženatý a má tři dět.

 

46 ředitel školy Malšice TOP 09
2. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

51 let

děkan Přírodovědecké fakulty JU

České Budějovice, bezpp

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

51 let

děkan Přírodovědecké fakulty, poslanec parlamentu ČR zastupitel města Českých Budějovic

České Budějovice

Narodil se 11. září 1966. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium absolvoval v roce 1997 v oboru rostlinné fyziologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v roce 2011 byl jmenovaný profesorem biochemie.

Od roku 1991 pracuje na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, od roku 1997 též na Jihočeské univerzitě. Od roku 2011 je děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Vedle Přírodovědecké fakulty JU přednáší i na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci.

V roce 2013 byl zvolen jako nezávislý kandidát za hnutí Občané pro Budějovice na kandidátce TOP 09 poslancem. Zabývá se především podporou vysokých škol a vědy. V roce 2014 se stal zastupitelem statutárního města České Budějovice.

51 děkan Přírodovědecké fakulty JU České Budějovice bezpp
3. JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

42 let

advokát

České Budějovice, TOP 09

JUDr. Ing. Tomáš BOUZEK

Advokát, vysokoškolský pedagog, krajský zastupitel a zastupitel města České Budějovice

42 let

České Budějovice

Narodil se 24. 7. 1975. Po absolvování gymnázia studoval od roku 1993 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a souběžně na Vysoké škole ekonomické v Praze. Magisterské právnické studium ukončil v roce 1998 a inženýrské studium na VŠE v roce 1999.

Od roku 1999 působil v Českých Budějovicích jako advokátní koncipient. V lednu 2002 vykonal státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od května 2002 je v Českých Budějovicích činný jako samostatný advokát.

Vedle advokacie působí jako vysokoškolský učitel. V akademickém roce 2005/2006 přednášel na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích trestní právo, od roku 2006 vyučuje právo na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

V říjnu 2009 se stal členem TOP 09. Do té doby nebyl členem žádné politické strany.  V současnosti je členem výkonného výboru a předsedou krajské organizace TOP 09.

Od konce roku 2010 do června 2015 byl členem rady statutárního města České Budějovice, po obecních volbách 2014 v pozici náměstka primátora. Od roku 2016 je členem kontrolního výboru zastupitelstva města a členem zastupitelstva Jihočeského kraje. Od roku 2017 je místopředsedou dozorčí rady Nemocnice České Budějovice.

A svůj volný čas tráví, jak to sám nazývá historií na vlastní oči. Rád s rodinou cestuje po vlastech českých nebo i za hranice a poznává hrady, zámky, města, kláštery. A to střídá s přírodou. Taky rád čte. Bez knihy by se neobešel.

42 advokát České Budějovice TOP 09
4. JUDr. Josef Knot, MBA

JUDr. Josef Knot, MBA

45 let

1. náměstek hejtmanky

Písek, TOP 09

JUDr. Josef Knot, MBA.

45 let

místostarosta města Písek, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje

Písek

Narodil se 2. října 1972. Po absolvování právnické fakulty a pětileté praxi v pražské advokátní kanceláři pracoval v prestižní zahraniční investiční skupiny ARCA Capital, a.s., nejdříve jako právník se zaměřením na finance, posléze jako investiční manažer. V roce 2004 se vrátil do rodného Písku a realizoval zde několik developerských projektů. Je absolventem programu MBA, poskytovaného Czech Management Instutitutem Praha – manažerskou fakultou ESMA Barcelona.

V roce 2014 byl za TOP 09 zvolen zastupitelem města Písek a stal se již podruhé jeho místostarostou. Zabývá se oblastí investic, rozvojové a dotační politiky města a zejména problematikou chytrých měst a regionů. V roce 2016 byl zvolen do krajského zastupitelstva a v dubnu 2017 pak i do rady kraje jako 1. náměstek hejtmanky pro oblast investic. 

45 1. náměstek hejtmanky Písek TOP 09
5. MUDr. Martin Gregora

MUDr. Martin Gregora

52 let

lékař

Strakonice, TOP 09

MUDr. Martin Gregora

52 let

Primář dětského oddělení

Strakonice

Narodil se 10. dubna 1965. Promoval na II. Lékařské fakultě UK. Získal atestaci z pediatrie I. a II stupně.

Pracuje jako primář Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a lékař Nemocnice Vimperk a Dětského centra Jihočeského kraje. Je členem pracovní skupiny dětské endokrinologie MESPE (Middle European Society on Paediatric Endokrinology). Věnuje se publikační činnosti, píše populárně naučné knihy pro rodiče. Podporuje zdravý životní styl i sportování bez dopingu.

V roce 2006 až 2010 působil jako zastupitel města Strakonice za hnutí Nestraníci. V roce 2010 uspěl na kandidátce TOP 09 ve volbách do poslanecké sněmovny. Od roku 2017 působí v dozorčí radě Nemocnice Písek.

52 lékař Strakonice TOP 09
6. MVDr. Radka Vaňousová

MVDr. Radka Vaňousová

39 let

veterinární lékařka

Tábor, TOP 09

Radka Vaňousová

Veterinární lékařka

39 let

Tábor

Narodila se 15. dubna 1978 v Táboře. Vystudovala francouzské gymnázium v Táboře, v roce 2003 absolvovala fakultu veterinárního lékařství na VFU Brno. Po studiích krátce působila v Brně, a poté se klinickou praxi rozhodla vykonávat v Táboře.

Pracovala na několika klinikách, kde se zaměřila na praxi malých zvířat. V roce 2010 založila Veterinární kliniku Iris pro malá zvířata.

Od roku 2009 je pravidelně volena do představenstva Komory veterinárních lékařů ČR, kde v současnosti působí na pozici viceprezidentky a zabývá se kontinuláním vzděláváním veterinárních lékařů, mediálními a legislativními aktivitami. Spolupracuje s organizacemi na ochranu zvířat.

Ve volném čase se věnuje sportu, konkrétně badmintonu, tenisu a sjezdovému lyžování a pořádá volnočasové aktivity pro děti.

Aby dokázala prosadit zásadní legislativní změny v oblasti veterinární péče, rozhodla se politicky se angažovat v politice. Vedle svého zapojení do komunální politiky proto přijala i kandidaturu do sněmovny. 

„Má práce není jen o léčení zvířat, ale současně i o práci s lidmi. Do parlamentu kandiduji, protože mi to přijde jako správná cesta jak konstruktivně pracovat, ovlivňovat a zlepšovat prostředí, ve kterém žiji, pro budoucnost svých dětí,“ říká nejvýše postavená žena naší kandidátky, Radka Vaňousová.

39 veterinární lékařka Tábor TOP 09
7. Ing. Václav Kaska

Ing. Václav Kaska

40 let

podnikatel

České Budějovice, TOP 09

Ing. Václav Kaska

Podnikatel

40 let

České Budějovice

Narodil se v Českých Budějovicích dne 6.8.1977, je ženatý a má 3 děti.

Po absolvování gymnázia J. V. Jirsíka v roce 1995 zamířil na Jihočeskou univerzitu, kde získal v oboru ekonomie a management titul Ing.

Jako výkonný ředitel nastoupil v roce 1997 do společnosti DoZnač a v roce 2007 do společnosti SOMARO CZ. V roce 2010 založil vlastní společnost KASKA, která se zabývá mimo jiné silničním značením či bezpečností dopravy a působí i na zahraničních trzích.

Zajímá se o věci veřejné, transparentní prostředí bez korupce, veřejné zakázky, fungující dopravu, problémy podniků a reálný život.

Působí jako člen dopravní komise Rady města České Budějovice, zároveň je členem místního výboru TOP 09 České Budějovice.

 

40 podnikatel České Budějovice TOP 09
8. Ing. arch. Petra Trambová

Ing. arch. Petra Trambová

43 let

architekt, radní města

Písek, TOP 09

Ing. arch. Petra Trambová

radní města Písek

43 let

Písek

Narodila se 26. března 1974. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Během studia absolvovala zahraniční stáže ve Francii a Rakousku.

V letech 1999 až 2002 působila jako samostatný architekt pro projekční kancelář Ateliery A1 v Českých Budějovicích. Od roku 2002 se jako projektový manažer pro japonský Aisin podílela na výstavbě a rozvoji firmy. Od roku 2014 už pracuje jako architekt „na volné noze“.

V září roku 2013 se stala zastupitelkou a radní města Písek za TOP 09. V rámci TOP 09 působí jako členka výboru městské organizace Písek.

Vzhledem ke své profesi architektky působí jako předsedkyně komise pro urbanismus a rozvoj města, v letech 2010 až 2014 byla členkou kontrolního výboru města a komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch. Aktivně se podílí na nových investičních projektech, jako je např. rekonstrukce prvorepublikové plovárny u Sv. Václava, obnova lyžařského svahu, výstavba nového plaveckého bazénu nebo nejnověji projekt zatraktivnění řeky ve městě. 

43 architekt, radní města Písek TOP 09
9. Bc. Martin Lobík

Bc. Martin Lobík

43 let

podnikatel, radní města

Český Krumlov, TOP 09

Bc. Martin Lobík

Podnikatel, radní města Český Krumlov

43 let

Český Krumlov

Narodil se 26.10.1973. Vystudoval právnickou fakultu MU v Brně, obor právo a podnikání.

Podniká v oboru cestovního ruchu a dopravě. Od roku 2010 je zastupitelem a radním pro dopravu v Českém Krumlově za TOP 09.

Jeho celoživotním koníčkem je kynolog záchranář. Ženě a třem dcerám věnuje téměř veškerý volný čas.

Proč kandiduje? Od té doby, co jsem se stal rodičem, nemám odpovědnost jen za sebe, ale i za své děti a jejich budoucnost. Je promne zásadní, aby vyrůstali ve svobodné a demokratické zemi. Tyto volby o tomto rozhodnou, je na místě být aktivní a bojovat...

43 podnikatel, radní města Český Krumlov TOP 09
10. Ludvík Friedberger

Ludvík Friedberger

66 let

emeritní strojvůdce

Husinec, bezpp

Ludvík Friedberger

66 LET

Emeritní strojvůdce

Husinec, BEZPP

Narodil se 24, října 1950. V roce 1971 absolvoval Střední odborné učiliště železniční České Velenice a nastoupil na pozici strojvůdce. Práci vykonával až do roku 2014 postupně u ČSD, ČD a ČD Cargo.

Mezi jeho zájmy patří sborový zpěv, přírodní vědy – zejména astronomie, ale také železniční modelářství či stavba modelů plachetnic.

V roce 1990 byl poprvé zvolen do zastupitelstva města Husinec a zastupitelem je dodnes, tři volební období působil i jako starosta města. Na kandidátku TOP 09 do sněmovních voleb vstoupil, protože mu není lhostejné dění ani na komunální úrovni, ani na celostátní a rád coby poslanec zúročí celoživotní zkušenosti.

 

66 emeritní strojvůdce Husinec bezpp
11. Ing. arch. Jan Bárta

Ing. arch. Jan Bárta

75 let

architekt

Praha,

Ing. arch. Jan Bárta

Koruna česká, kandidátka Jihočeský kraj

Narodil se v roce 1942 v Praze do rodiny pocházející z advokátů, lékárníků a měšťanů v Písku a v Českých Budějovicích. Je ženatý, manželka Zora, rozená Elisová, je ekonomka. Spolu mají dvě děti, dceru (sestra na dětské kardiochirurgii ve FN Motol) a syna (jednatel naší rodinné firmy AQUA), pět vnoučat a půlroční pravnučku.

V roce 1965 ukončil studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT Praha. Celá studia se zajímal o historii architektury, proto začal pracovat v oboru rekonstrukcí památek. Krátce působil jako památkář v Praze, od roku 1969 jako projektant v družstvu umělecké výroby Štuko, mezi lety 1980 až 1989 ve Státních restaurátorských atelierech Ministerstva kultury.

V roce 1990 založil rodinnou firmu AQUA obnova staveb s.r.o., vyrábějící materiály a polotovary pro restaurátory a řemeslníky, obnovující památkové stavby. Nejednalo se o privatizaci existující firmy, ale skutečně o založení zcela nové rodinné firmy, která vzešla z garáže rodinného domu. Firma je jediným dodavatelem fasádních barev pro objekty pražského Hradu, dnes dodává materiály na stovky akcí obnovy památek v ČR i v zahraničí a pochopitelně také v jižních Čechách. V našem regionu se podílela na dvojí obnově kamenného mostu v Písku, fasádách zámku i městských domů v Českém Krumlově, ve Zlaté Koruně, interiérech katedrál v Českých Budějovicích nebo v Milevsku, věži kostela v Písku, statcích, kaplích a dalších stavbách, ale i sochách a sousoších.

Od roku 2001 je členem monarchistické strany Koruna Česká, od 2014 členem předsednictva a českým zemským hejtmanem. Od ledna 2002 je členem Klubu Za starou Prahu, v současnosti je jeho místopředsedou. V roce 2010 založil Spolek Radecký Praha, který usiluje o návrat pomníku FM Radeckého na Malostranské náměstí v Praze. 

75 architekt Praha
12. Vladimír Skotnica

Vladimír Skotnica

55 let

strojvůdce

Kardašova Řečice, TOP 09

Vladimír Skotnica,

55 let

Strojvedoucí

Kardašova Řečice

Narodil se v 1. září 1962. Je ženatý, otec pěti dětí. Vystudoval Střední školu železniční, technickou a služeb v Šumperku.

Pracoval mimo jiné jako strojvůdce v segmentu dopravy jak ve státním, tak i v soukromém sektoru. Má také zahraniční pracovní zkušenosti z Velké Británie.

Je členem krajského výboru TOP 09 a místopředsedou regionu Jindřichohradecko. Působí v dozorčí radě jihočeského koordinátora dopravy Jikord.

Do poslanecké sněmovny kandiduje, aby se zasadil o nápravu zásadních problémů a vyslovených nešvarů v dopravě, které se nejčastěji týkají výběrových řízení. Jejich živelnost tlačí na co nejnižší vysoutěženou cenu, což často vede jak omezení služeb, tak i ke zhoršení jejich kvality. Zadávací podmínky mají často diskriminační charakter, který znevýhodňuje některého z uchazečů, jak upozorňuje ÚHOS, a to i u řízení vyhlášených přímo ministerstvem dopravy. Za hlavní příčinu současného stavu, nejen v segmentu dopravy, považuje rozbujelý klientelismus a střet zájmů některých státních úředníků.

55 strojvůdce Kardašova Řečice TOP 09
13. MUDr. Mirko Jakovljevič

MUDr. Mirko Jakovljevič

57 let

lékař

České Budějovice, TOP 09

MUDr. Mirko Jakovljevič

lékař

57 let

České Budějovice

Narodil se 7. února 1960. Je ženatý a má dvě děti. Po absolvování českobudějovického gymnázia K. Šatala, dnešní J. V. Jirsíka, zamířil na FVL UK Hradec Králové. V roce 1988 získal atestaci v oboru interní lékařství I. st. a v roce 1993 I II. st. V roce 1998 přidal ještě atestaci v oboru gastroenterologie. V roce 1995 získal licence v oboru interní lékařství a v oboru gastroenterologie. V roce 2001 obdržel ještě licence vedoucí lékař a primář zdravotnického zařízení v oboru interní lékařství a vedoucí lékař a primář zdravotnického zařízení v oboru gastroenterologie.

V roce 1985 nastoupil na 1. interní odd. – lůžka, ambulance, JIP Nemocnice České Budějovice. V roce 1998 přešel Interní a gastroenterologické odd. Mezi lety 1985 a 2005 působil i v rámci rychlé zdravotnické pomoci infekční odd. služby. V roce 2006 nastoupil na pozici odborný gastroenterolog v nemocnici Strakonice. Od roku 1993 působil zároveň jako ambulantní internista a gastroenterolog a od roku 2006 jako odborný gastroenterolog-internista Nemocnice Č. Krumlov. Zároveň od roku 2006 vykonává praxi praktického lékaře pro dospělé.

Do veřejného života vstoupil jako jeden z členů stávkového výboru Nemocnice České Budějovice. S vytvořením OF v Českých Budějovicích přešla tato role na vznikající politický subjekt, čehož se již účastnit nechtěl. Z veřejného života ale zcela neodešel, byl například prvním předsedou Okresního sdružení České lékařské komory v Českých Budějovicích. K větší angažovanosti, která vyústila ve vstup do TOP 09 i přijetí kandidátské pozice, jej přivedla dcera. Ta se rozhodla odejít za studiem medicíny do Německa, vedla ji k tomu neutěšená situace nejen českého zdravotnictví, ale i celé společnosti. Svým návratem do veřejného života chce proto napomoci, aby nadaní mladí lidé nemuseli za seberealizací z naší země odcházet.

57 lékař České Budějovice TOP 09
14. Ing. Miroslav Nosek

Ing. Miroslav Nosek

46 let

ředitel zemědělské společnosti

Bělčice, TOP 09

Ing. Miroslav Nosek

Ředitel zemědělské společnosti

46 let

Bělčice

Narodil se 1. července 1971. VystudovalStřední zemědělskou školu v Písku a pokračoval studiem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 1993 získal v oboru rostlinná výroba a ekonomika titul Ing.

V roce 1993 nastoupil na pozicikontrolor a státní dozor na Finančním úřadě v Písku. V roce 1996 byl jmenován ředitelem Zemědělského družstva Selibov. V roce 2007 se stal provozním ředitelem a krizovým manažerem společnosti Proklas s.r.o., které se zabývá zemědělskou výrobou. O dva roky později nastoupil na pozici ředitel Zemědělské společnosti Zalužany.

Mezi jeho zájmy patří numismatika a příbuzné obory, historie či chov okrasného ptactva.

V TOP 09 působí jako předseda regionální organizace Strakonice.

46 ředitel zemědělské společnosti Bělčice TOP 09
15. Mgr. Pavel Koutník

Mgr. Pavel Koutník

34 let

produktový a obchodní manažer

Milevsko, TOP 09

Mgr. Pavel Koutník

Produktový a obchodní manažer

33 let

Milevsko

Narodil se v roce 1983 a tak si z minulého režimu pamatuje prý "pouze" červené a modré trenýrky z hodin TV na základní škole. Základní školu i gymnázium navštěvoval v Milevsku, poté odešel studovat vysokou školu do Prahy, kde úspěšně absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě. Po škole zde téměř 5 let pracoval, ale po narození dcery Elišky ho to stále víc a víc táhlo zpátky do rodného Milevska. Konečné rozhodnutí o přestěhování padlo při očekávání syna Tomáše. Ten se již narodil do domečku, který spolu s manželkou Petrou vybudovali.

Do komunální politiky vstoupil s přesvědčením, že člověk by se měl zajímat, starat a ovlivňovat prostředí ve kterém žije. K TOPce se přidal z důvodu, že je to strana, která nabízí řešení založená na selském rozumu a akcentuje zodpovědnost jednotlivce ke společnosti a naopak. Mezitím zamýšlenou pracovnu v rodinném domě "obsadil" druhý syn Lukáš a z vlastní zkušenosti tak shledává RODINU v tomto státě jako nepříliš ceněnou. S podporou RODINY souvisí i podpora sportování dětí a mládeže resp. role SPORTU v celé společnosti. A na tu se chce hlavně zaměřit. 

Jeho vzkaz voličům: Přemýšlejte prosím o svém volebním hlasu jako o investici, ne jako o "nákupu v akci".

34 produktový a obchodní manažer Milevsko TOP 09
16. Tomáš Novák

Tomáš Novák

38 let

projektant

Český Krumlov, TOP 09

Tomáš Novák 

stavební projektant

38 let

Český Krumlov

Narodil se v roce 1979 v Českém Krumlově. Je otcem dvou dětí.

Jako projektant napomáhá oživování historických i moderních objektů jako míst k životu i podnikání. Mnohé ze staveb, které mu prošly rukama, jsou v místě s nejvyšší památkovou ochranou, Českém Krumlově. Již skoro dekádu tak funguje jako spojka mezi investory a úřady, jako prostředník mezi reálnými i méně reálnými podnikatelskými vizemi a rozumnými i méně rozumnými mantinely státních a místních předpisů. Velmi intenzivně proto poznává fungování samosprávy a vnímá oblasti, které by rád z pozice politika pozitivně proměnil. Věří, že  úřad a stát má být pomocník, ne překážka dobrých záměrů, že památková péče může být moudrý rádce, nejen obávaný dráb, a že turismus může být prostředkem rozvoje místní kultury, nejen jejím drancováním.

Jako člen TOP 09 je předsedou místní organizace TOP 09 Český Krumlov, člen Komise pro územní plán, majetek a investice a Komise pro památkovou péči Rady města Český Krumlov.

Věrně se drží zásady významného vídeňského architekta Adolfa Loose, který napsal o své práci: „Vím, že jsem jen řemeslník, který má sloužit člověku a přítomné době.“ A takovýto postoj může být podle něj přínosný i pro politiku.

38 projektant Český Krumlov TOP 09
17. Mgr. Jaroslav Černý

Mgr. Jaroslav Černý

67 let

důchodce

Prachatice, TOP 09

Jaroslav Černý

67 let

t.č. v důchodu

Prachatice

Narodil se v roce 1950 v Prachaticích. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor tělesná výchova. Tělocvik se stal nejen jeho zaměstnáním, ale i koníčkem. Učil ho, věnoval se mu i v ODPM Prachatice. Do roku 2014 působil jako ředitel Sportovních zařízení města Prachatice, pod které patří stadion, hala, bazén a koupaliště Hulák. Jeho celoživotním koníčkem je volejbal, rád plave a věnuje se i moderování sportovních klání, např. Galaxy série horských kol.

Jeho heslo do voleb je : " Snad už konečně voliči prozřeli "..

67 důchodce Prachatice TOP 09
18. Ing. Václav Matějů

Ing. Václav Matějů

42 let

místostarosta, ekonom

Veselí nad Lužnicí, TOP 09

Ing. Václav Matějů

42 let

místostarosta, ekonom

Veselí nad Lužnicí

Narodil se 11. dubna 1975 ve Veselí nad Lužnicí. Absolvoval Gymnázium Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

V letech 1999 až 2004 pracoval v dřevozpracující firmě GRENA, a.s., jako vedoucí výroby a poté přešel na pozici manažer jakosti. Od roku 2002 až do roku 2006 se věnoval poradenství v oblasti zavádění systémů jakosti dle norem ISO 9000 a systémů ochrany životního prostředí dle norem ISO 14000.

Na podzim roku 2006 byl zvolen místostarostou města Veselí nad Lužnicí a funkci vykonává dodnes.

Do politiky vstoupil v roce 2002 jako člen politické strany KDU-ČSL a v roce 2009 se stal členem vznikající TOP 09.

Je ženatý, věřící a mezi jeho zájmy patří stolní tenis a zahrádkaření.

Do poslanecké sněmovny kandiduje, protože je přesvědčen, že za roky svého působení v komunální politice by dokázal v legislativním procesu přispět ke zlepšení právních předpisů, které v současné době ztrpčují život občanům i jejich obcím.

42 místostarosta, ekonom Veselí nad Lužnicí TOP 09
19. Ing. Jiří Lískovec

Ing. Jiří Lískovec

57 let

podnikatel

Jindřichův Hradec, TOP 09

Ing. Jiří Lískovec

57 let

podnikatel

Jindřichův Hradec

Narodil se 6. prosince 1959 v Jindřichově Hradci. Z učňovského oboru provozní zámečník pokračoval přes Průmyslovou školu strojní v Pelhřimově až na Fakultu strojní VUT Brno, kde promoval v roce 1986.

V roce 1988 nastoupil jako spolehlivostní technik závodu ZPA Trutnov, následně přešel na pozici technika v Agrodat Jindřichův Hradec. Dalších šest let, do roku 1995, pracoval v Motoru Jikov Strojírenská jako technik a vedoucí TOV. V roce 1995 odešel na pozici obchodní zástupce společnosti Castrol Česká republika. A v roce 2006 se rozhodl podnikat v oboru prodeje maziv a chemických látek a přípravků a založil společnosti Lubservis a Lubricservice – CZ, která od roku 2007 zastupuje na českém trhu německou společnost hebro chemie GmbH.

V politice jsou pro něj klíčová témata, která většinou souvisí s podporou podnikání – jako jsou nižší daně, nižší odvody na sociálním pojištění, urychlené zavedení eura či zeštíhlení státní správy, ale najdou se i ta celospolečenská, jako jsou nižší daně pro samoživitelky či pravidelné kontroly pro příjemce dávek v hmotné nouzi. 

57 podnikatel Jindřichův Hradec TOP 09
20. MUDr. Rudolf Tyll

MUDr. Rudolf Tyll

45 let

lékař

Písek, TOP 09

MUDr. Rudolf Tyll

lékař

radní města Písek

Narodil se 2. března 1972. V roce 1996 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

Od roku 1996 pracuje v písecké nemocnici na oddělení gynekologie a porodnictví. V roce 1999 a 2003 úspěšně složil I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2006 obdržel licenci ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení. Do roku 2007 působil ve funkci vedoucího lékaře písecké porodnice. Od října 2007 provozuje privátní gynekologicko-porodnické ambulance, kde působí i jako lékař, a současně pokračuje v práci na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek. Je členem odborných společností ČGPS a SSG. 

Již druhé funkční období je zastupitelem a členem Rady města Písek za TOP 09. Od roku 2017 také členem dozorčí rady Nemocnice Písek.

45 lékař Písek TOP 09
21. Michal Plamínek

Michal Plamínek

22 let

student

Drahotěšice, KAN

Michal Plamínek

Student, nezávislý nominovaný za KAN

Narodil se 14. října 1995 v Českých Budějovicích. Pochází z Roudného a aktuálně žije v Drahotěšicích. Studoval na VOŠ, SPŠ automobilní a technické škole v Českých Budějovicích. V roce 2015 nastoupil na studijní obor strojírenství VŠTE v Českých Budějovicích.

Politicky se angažuje od roku 2016, kdy vstoupil do KAN, strany, která byla hlavní protirežimní politickou silou. Do politiky ho přivedla dlouhodobá nespokojenost s narůstajícím trendem tzv. „ekonomické diplomacie“ za cenu odklonu od zodpovědné politiky postavené na ochraně lidských práv. Považuje naše zakotvení v evropských a euroatlantických strukturách jako jedinou záruku bezpečnosti a svobody. Dlouhodobě podporuje opoziční skupiny v Rusku a v Bělorusku.

Ve volném čase se věnuje historii, zeměpisu a také rád běhá.

22 student Drahotěšice KAN
22. Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

45 let

historik, poslanec

České Budějovice, TOP 09

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Historik, vysokoškolský pedagog a poslanec

Narodil se 1. prosince 1971. Vystudoval magisterský obor dějepis - český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a doktorský obor české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem a spoluautorem několika historických knih, např. o vlivu rodu Schwarzenbergů na české a středoevropské dění, a desítek vědeckých statí publikovaných doma i v zahraničí. Zabývá se především dějinami šlechty v moderní době. Vyučuje dějiny 19. století na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, kde byl do září 2010 proděkanem pro studijní záležitosti.

Dlouhodobě spolupracuje s univerzitou třetího věku. Pro seniory připravuje vzdělávací programy a exkurze zaměřené na kulturní dějiny českých zemí.

Od roku 2013 vykonává již svůj druhý poslanecký mandát. Je místopředsedou Výboru pro bezpečnost a členem řady dalších výborů a podvýborů, např. pro heraldiku a vexilologii.

Do říjnových sněmovních voleb kandiduje z posledního 22. místa, přijal tak hozenou rukavici jiného politika, který proklamoval, že nechá na voličích, aby sami svými preferenčními hlasy rozhodli, zda si ho ve sněmovně přejí. Svůj slib ale, na rozdíl od našeho poslance, nedodržel. 

45 historik, poslanec České Budějovice TOP 09
Poděkování všem voličům
21. 10. 2017

Poděkování všem voličům

Dovolte mi poděkovat všem voličům TOP 09 za jejich hlas, vážím si jejich důvěry a zdravého rozumu.

Celý článek
Klíma: Školství stojí před nutností největší změny od dob Marie Terezie
19. 10. 2017

Klíma: Školství stojí před nutností největší změny od dob Marie Terezie

My dnes musíme přepnout myšlení učitelů, protože dnešní škola připravuje děti na svět, který tu za deset let už nebude

Celý článek
Klíma: Přijďte k volbám, když ne kvůli sobě, tak kvůli dětem či vnoučatům
18. 10. 2017

Klíma: Přijďte k volbám, když ne kvůli sobě, tak kvůli dětem či vnoučatům

V těchto volbách jde o víc, než o to, zda souhlasím se všemi body programu, zda mi vyhovují všichni politici na kandidátce

Celý článek
Do vlády s ANO bez Babiše? Nikoli, a to nejen kvůli Čapímu hnízdu
16. 10. 2017

Do vlády s ANO bez Babiše? Nikoli, a to nejen kvůli Čapímu hnízdu

Jsem ale optimista a věřím, že dříve nebo později i těm nejzaslepenějším dojde, že celé Babišovo angažmá v politice má jen jediný cíl. Zisk dalších miliard, rozšíření vlivu a likvidace konkurence Agrofertu

Celý článek
Klíma: Hospicová péče si zaslouží důstojnou oporu ve zdravotnickém systému
15. 10. 2017

Klíma: Hospicová péče si zaslouží důstojnou oporu ve zdravotnickém systému

Mobilní hospicová péče prokázala, že není umělým projektem pochybných neziskovek

Celý článek
Bělobrádek zpackal hodnocení vědy. Neschopnost nebo arogance moci?
13. 10. 2017

Bělobrádek zpackal hodnocení vědy. Neschopnost nebo arogance moci?

O tom, že Hodnocení 2015 je plné chyb, se ve vědecké komunitě hovoří již více než půl roku

Celý článek
Vaňousová: Aféra s fipronilem ukazuje, že takové přípravky by měly být na předpis
13. 10. 2017

Vaňousová: Aféra s fipronilem ukazuje, že takové přípravky by měly být na předpis

Vejce, vaječné saláty, likéry, ale nyní už i pečivo, v těchto druzích potravin prokázaly německé úřady přítomnost toxického insekticidu fipronil, který je součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům určených pro malá zvířata

Celý článek
Bouzek: Art4Promotion si přišla poplakat k chlebodárci
12. 10. 2017

Bouzek: Art4Promotion si přišla poplakat k chlebodárci

Radim Beránek, člen kulturní komise za TOP 09, který se dlouhodobě aktivně zajímá o kulturní dění v Českých Budějovicích, si dovolil veřejně prezentovat svůj názor na podobu projektů Vltava žije z produkce Art4Promotion a Festivalu světla z pera místní agentury Borovka Event. Vysloužil si za to oficální stížnost A4P na vedení města , kde kromě Beránkovy omluvy žádá A4P jeho odvolání z komise.

Celý článek
Revoluce ve školství, to je cesta na třicet let, říká lídr TOP 09 v kraji
10. 10. 2017

Revoluce ve školství, to je cesta na třicet let, říká lídr TOP 09 v kraji

Tam, kde zavřou základní školu, je to začátek konce, říká jednička kandidátky TOP 09 v Jihočeském kraji Pavel Klíma

Celý článek
Gregora: Nemá smysl se tvářit, že si lidé na zdravotnictví nepřiplácejí
3. 10. 2017

Gregora: Nemá smysl se tvářit, že si lidé na zdravotnictví nepřiplácejí

Definování nadstandardů nemůže znamenat, že by člověk nedosáhl na kvalitní péči, ale aby věděl, že si může i oficiálně a regulérně připlatit na víc

Celý článek
1 2 3 4
Články 1 - 10 z 38
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme