Bouzek: Art4Promotion si přišla poplakat k chlebodárci

12. 10. 2017

Radim Beránek, člen kulturní komise za TOP 09, který se dlouhodobě aktivně zajímá o kulturní dění v Českých Budějovicích, si dovolil veřejně prezentovat svůj názor na podobu projektů Vltava žije z produkce Art4Promotion a Festivalu světla z pera místní agentury Borovka Event. Vysloužil si za to oficální stížnost A4P na vedení města , kde kromě Beránkovy omluvy žádá A4P jeho odvolání z komise.

Art4Promotion– se obrátila na radu města se se stížností na Radima Beránka pro údajný „neoprávněný zásah do pověsti a dobrého jména společnosti…“ s tím, že požaduje, aby od „zásahu“ upustil a veřejně se omluvil, věc byla prošetřena a aby „bylo zváženo, zda člověk s tímto chováním může zastávat veřejnou funkci člena kulturní komise“.

Krajský předseda TOP 09 a zastupitel Tomáš Bouzek nad takovou stížnost jen kroutí hlavou:„Je politováníhodné, když je právo na svobodu slova a myšlení upíráno členovi kulturní komise, jehož úkolem je hodnotit kvalitu předkládaných dotačních žádostí a projektů realizovaných z veřejných prostředků. Art4 Promotion dlouhodobě čerpá nemalé prostředky z veřejných rozpočtů, a proto musí počítat s tím, že bude podrobena veřejné kontrole, jak s těmito prostředky nakládá. Osobně proto považuji spíše za úsměvné, že se obrací na vedení města coby svého mecenáše, aby odvolalo nepohodlného kritika. Připomíná to poněkud staré pořádky.“

Art4Promotion narazila i u stávajícího vedení města. Požadavkům nevyhovělo, byť jinak od počátku společnost bohatě podporuje, někdy i v rozporu s vnitřními předpisy. Tomáš Bouzek jako spoluautor připomíná zprávu o čerpání prostředků na akce související s oslavami 750 let založení města, kterou dne 4. 1. 2017 schválil kontrolní výbor zastupitelstva města, kde má přitom koalice většinu: „Ze závěrů kontrolního výboru jednoznačně vyplývá, že rada města postupovala v rozporu s vlastní směrnicí o zadávání zakázek při zajištění zahajovací a zakončovací akce k výročí 750 let města. Obě zakázky v celkové částce milión korun bez DPH dostala „z ruky“ Art4Promotion. Při kontrole vyúčtování dotace ve výši 1.900.000 Kč na akci Slavnosti Přemysla Otakara II aneb České Budějovice železné a zlaté je zprávou konstatována nedostatečnost a neurčitost podkladů požadovaných u subdodávek, kdy město nemělo dostatečnou zpětnou vazbu k vynaloženým finančním prostředkům. Mezi pěti dotčenými subdodávkami se objevila i subdodávka od jednatele Art4Promotion za 100.000,- Kč a subdodávka od personálně propojené AV Technics, s.r.o., dříve ART 4 PROMOTION AGENCY, za 400 000 Kč, která nebyla městu doložena žádnou smlouvou, pouze fakturou s předmětem „pronájem technického vybavení“; jakákoli listina potvrzující předání předmětu díla chyběla.“

Zprávu o činnosti kontrolního výboru vzalo zastupitelstvo města na vědomí při zasedání 13. února 2017. „Není bez zajímavosti, že se na tomto zasedání opět zmiňovalo jméno Art4Promotion, a to znovu při rozdělování dotací na podporu kultury v roce 2017. Tentokrát zasahovala rada města tak, že oproti návrhu kulturní komise vyloučila z balíku poskytovaných dotací projekt Festival světla společnosti Borovka Event bodovaný 94 body ze 100. Ze zápisu ze zastupitelstva vyplývá, že odpovědný náměstek Jaromír Talíř (KDU-ČSL) tento nezvyklý krok rady vysvětlil tak, že Festival světla „je podobná akce jako Vltava žije“, tedy konkurenční projekt společnosti Art4Promotion. Proti snaze o svévolné narušení konkurenčního prostředí pak zasáhla opozice a doporučenou dotaci Festival světla nakonec dostal,“ vzpomíná Tomáš Bouzek a uzavírá:„Ve světle několika snadno doložitelných skutečností se lze členům kulturní komise jen těžko divit, že ostřížím zrakem sledují nakládání s veřejnými prostředky a svobodně hodnotí akce, na které jsou peníze poskytovány. Zástupci TOP 09 se nenechají zastrašit a NEUHNOU!“

Petra Šebestíková, krajská manažerka TOP 09

Přílohy
PDF Stížnost Art4P.pdf (847.6 kB) PDF Art4P odpověď primátora na stížnost.pdf (33.6 kB) PDF Zpráva kontrolního výboru - 750 let.pdf (109.3 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme