× Pohněme s tím. Společně!

11 Kulturní politika a média

Vláda bude usilovat o rozvoj české kultury. Bude se řídit zásadou, že v oblasti kultury stát nemá rozkazovat, nýbrž pomáhat. Vláda uplatní moderní nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více motivováni ke spolufinancování kulturních aktivit. Předloží přesná pravidla pro poskytování dotací v kultuře. Transparentní vynakládání finančních prostředků a průběžné vyhodnocování jejich účelnosti bude základním předpokladem pro další financování programů v české kultuře.

Vláda předloží nový památkový zákon. Památkovou péči vnímá jako komplexní ochranu památkového dědictví s důležitou úlohou zachování kulturní krajiny. Vytvoří příznivé podmínky pro vlastnictví movitého a nemovitého kulturního dědictví tak, aby nebylo pro žádného odpovědného vlastníka neúnosnou zátěží či omezením.

Vláda navrhne zákon ke správě a využívání kulturních památek v majetku státu jinými subjekty. Vláda podpoří motivační programy pro obnovu a udržení kultury v České republice jako prostředek proti ztrátě kulturní identity. Podpoří kulturní iniciativy v jejich přirozených centrech.

Vláda chápe historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je uzavřít do konce volebního období otázku vyrovnání mezi církvemi a státem tak, aby církve mohly své poslání plnit nezávisle na státu.

Vláda bude nadále podporovat prezentaci české kultury v zahraničí. Podpoří tvůrčí projekty včetně tradiční lidové kultury. Bude dbát na dostupnost zahraničního umění pro českou veřejnost, zejména formou podpory mezinárodních kulturních projektů. Vláda bude usilovat o zlepšení pozice českého filmu ve světě a o zatraktivnění České republiky pro domácí i zahraniční producenty. Svoboda slova je jednou z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Vláda proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova při vědomí odpovědnosti za obsah mediálního sdělení.

Vláda prosazuje zásadní změny v systému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad. Jejich členové by neměli být voleni jen politiky, ale významný podíl na jejich jmenování by měla mít i občanská společnost. Vláda se při zavádění tohoto systému bude inspirovat zkušenostmi ze zahraničí. Vláda nepřipustí privatizaci veřejnoprávních médií.  

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme