× Staňte se našimi členy!

07 Justice

Snahou vlády bude v příštím období posílit odpovědnost soudců, státních zástupců i účastníků řízení. Orgány justice, zejména státní zástupci a soudci, mají v našem státě nezávislé postavení spojené s rozsáhlými pravomocemi. Velká pravomoc však musí znamenat i velkou odpovědnost. Vláda si je vědoma toho, že případů korupce, manipulace a nezákonného jednání není bohužel ani mezi strážci spravedlnosti málo. Palčivým problémem je i přetrvávající zdlouhavost soudních jednání.

Vláda nehodlá s justicí experimentovat. Je přesvědčena, že justice nestojí před potřebou další zásadní institucionální a systémové přeměny. Vláda bude vyhodnocovat dosavadní změny, vyhledávat slabiny systému a odstraňovat je tak, aby justice byla garantem spravedlnosti dosažené v rozumném čase.

Vláda prosadí takové změny procesních předpisů, které budou soudům pomáhat k rychlému rozhodnutí. Ke zrychlení soudů přispěje sjednocení lhůt v občanském soudním řízení a zavedení obecných a neměnných pravidel pro většinu typů řízení. Odlišný procesněprávní režim se bude vztahovat pouze na určitá, historicky specifická řízení (dědické řízení, výkon rozhodnutí apod.).

Vláda si je vědoma toho, že v kancelářích soudů dnes chybí moderní kancelářská technika i kvalitní odborný personál. Vláda zajistí dovybavení soudů odpovídající technikou, řádné vyškolení a motivaci administrativních pracovníků. I v hospodaření soudů bude trvat na úspornosti a maximální efektivnosti vynaložených prostředků.

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost elektronizaci justice. Musí být odstraněn stav, kdy první kroky v této oblasti paradoxně vedly ke zvýšení pracnosti a vynaložení finančních prostředků. Toho dosáhne zavedením elektronických spisů, elektronického podání, elektronického systému judikatury a podrobnějšího systému informací o stavu řízení. Vláda upraví soudní poplatky tak, aby více odpovídaly skutečným nákladům státu. V obchodních sporech budou soudní poplatky nastaveny tak, aby obě strany motivovaly k dosažení dohody. Zpoplatněn bude i odpor proti platebnímu rozkazu.

Vláda předloží nový občanský zákoník, který zahrne prakticky veškeré závazkové vztahy a který vytvoří potřebnou stabilitu soukromého práva. Zruší se tak spousta dílčích zákonů, výjimku budou tvořit speciální obchodní závazkové vztahy, které budou obsaženy v novém obchodním zákoníku. Vedle nového občanského zákoníku vláda zahájí práce na přehledném občanském soudním řádu. Kromě zjednodušení procesních předpisů vláda zavede institut povinného vedení sporných stran k smíru a urovnání. Předloží zákon o mediaci v  netrestních věcech, kde bude zakotveno oprávnění soudu účastníkům mediaci nařídit. Motivovat k dosažení smíru ještě v přípravném jednání budou i samotní soudci.

Vláda zamezí současnému zneužívání hranice mezi přestupkem a trestným činem. Použije princip tzv. sčítání vybraných přestupků (zejména proti občanskému soužití, pytláctví a drobných krádeží do pěti tisíc korun) a to tak, aby jejich soustavná a opakovaná recidiva mohla být hodnocena jako trestný čin. Trestní řízení u méně závažných trestných činů bude urychleno možností státního zástupce sjednat s obviněným v  rámci přípravného řízení dohodu o vině a trestu, kterou následně schválí soud. Uzákoněním možnosti dohody o materiální kompenzaci vláda posílí roli poškozeného u nedbalostních, popřípadě méně závažných trestných činů.

Vláda navrhne zpřísnění pravidel pro výkon činnosti soukromých exekutorů a rozhodců, kteří při výkonu své činnosti nesmějí preferovat své vlastní soukromé zájmy. Odstraní dvojkolejnost exekučního řádu a občanského soudního řádu a navrhne jednotný procesní předpis pro exekuce i pro výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních vykonavatelů. Vláda zrychlí insolvenční řízení a navrhne zvýšení odpovědnosti insolvenčního správce i samotných věřitelů.

Vláda vytvoří kariérní řád pro státní zástupce, kde budou stanoveny předpoklady pro výkon funkce státního zástupce i jeho kariérní postup, aby na vyšší pozice byli nominováni pouze lidé s  odpovídající praxí, odbornými i životními zkušenostmi. Vláda připraví novelu zákona o státním zastupitelství tak, aby mnohem jasněji vymezil pravomoci i odpovědnost státního zástupce na jednotlivých stupních.  

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme