Neválčíme

Po skončení druhé světové války se evropské státy (při děsivé představě, že by se tahle válka mohla opakovat) rozhodly uzavřít smlouvu, dohodu, nebo společenství, aby se už nic podobného neopakovalo. Tak vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, předchůdce Evropské unie.  A již více než 60 let řešíme své vnitroevropské spory u jednacího stolu, místo na bojišti.

Jsme důvěryhodnější

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zařadila po bok těch „spolehlivějších a stabilnějších“ zemí ve světě. Získala tím na prestiži u ostatních zemí i soukromých investorů. Investoři mohou mít důvěru ve stabilitu české ekonomiky a jejího právního řádu a mohou si bez obav dovolit směřovat k nám své prostředky. Více investic znamená více zaměstnaných a větší konkurenceschopnost země.

Nejsme Švýcarsko

Česká republika není a nemůže být soběstačnou zemí, která by se dokázala postarat sama o sebe. Malý trh, téměř žádné přírodní zdroje, nedostatek úspor pro investice a zhruba 80 procentní vývoz do zemí Evropské unie – všechny tyto předpoklady způsobují křehkou pozici České republiky ve světě. Česká republika potřebuje silného partnera.

S unií přišly peníze

Z rozpočtu Evropské unie získává Česká republika nemalé finanční prostředky. V roce 2012 odvedla Česká republika do rozpočtu Evropské unie 39,8 mld. Kč, prostřednictvím evropských fondů a společné zemědělské politiky však zpět inkasovala 113,7 mld. Kč. Obdržela tedy o 73,8 mld. Kč více, než zaplatila. Od vstupu do Evropské unie je Česká republika každoročně tzv. „čistým příjemcem“ – získá z Evropské unie více peněz, než do jejího rozpočtu zaplatí. A i delší dobu v budoucnu stále bude.

Jsme právoplatným partnerem

Česká republika má právo spolupodílet se na rozhodování o otázkách Evropské unie. Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada, Rada EU, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr – ve všech těchto klíčových institucích získala Česká republika důležité posty a máme tak vliv na chod Evropské unie.

Nakupujeme za nižší ceny

Můžeme obchodovat na vnitřním trhu Evropské unie, jehož pravidlem je volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Mezinárodní obchod zde probíhá bez větších bariér a s menšími náklady.

Vnitřní trh usnadnil obchodníkům z jiných členských zemí nabízet své zboží a služby v České republice. Vzrostla tím konkurence domácím obchodníkům. Výsledkem toho všeho jsou nižší ceny mnoha zboží a služeb, za které spotřebitelé nakupují.

Žijeme si lépe

Životní úroveň od vstupu ČR do Evropské unie začala v České republice růst mnohem rychleji. Česká republika se stále přibližuje na úroveň západoevropských států.

Nemusíme se tolik bát

Můžeme se podílet na bezpečnostní politice Evropské unie. Více vojenských spojenců, větší síla, menší nebezpečí. Členské státy také spolupracují na snižování kriminality. Boj s ní je pak mnohem účinnější.

Výhodně si půjčujeme

Máme přístup k výhodným úvěrům Evropské investiční banky, ze kterých můžeme spolufinancovat nákladné projekty podporující rozvoj České republiky a Evropské unie.

Dýchá se nám lépe

Protože má Evropská unie vysoké požadavky na ochranu životního prostředí, musí se i Česká republika chovat k životnímu prostředí mnohem opatrněji a zodpovědněji. Zachováme tak čistější vzduch pro naše děti.

Pracujeme v zahraničí

Cestování po Evropě, práce či studium v zahraničí, odborné a jazykové stáže v jiných zemích – to vše je možné bez větších obtíží.

A to není vše:

Upevnění demokracie a právního státu v České republice, kvalitnější a předvídatelnější právní prostředí, snazší mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, zlepšení infrastruktury… to vše a ještě mnohem víc nám přineslo členství v Evropské unii.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme