A kdo má co v Evropské unii na starost?

Evropská unie má 7 hlavních institucí. Každá má jinou funkci a jiné pravomoci.

Evropský parlament zastupuje zájmy občanů Evropské unie. Je složen ze 754 poslanců, kteří jsou voleni přímou volbou na 5 let. Spolu s Radou schvaluje zákony dále platné pro členské země. Současně také tvoří rozpočet EU a kontroluje jeho dodržování.

Evropská rada se skládá z hlav členských států, případně z premiérů jednotlivých zemí. Schvaluje priority pro budoucí směřování Evropské unie, vyjadřuje se ke konkrétním politickým tématům a problémům (např. spory mezi členskými zeměmi).

Rada Evropské unie zastupuje zájmy členských států. Je tvořena ministry jednotlivých zemí. Rada EU schvaluje zákony a dbá na to, aby byla hospodářsko-politická opatření členských zemí v souladu a vzájemně se doplňovala.

Evropská komise zastupuje zájmy Evropské unie. Skládá se z 28 komisařů (z každé země jeden), kteří zastupují jednotlivé agendy, nikoliv jednotlivé státy. Evropská komise předkládá návrhy zákonů Evropskému parlamentu a Radě EU. Současně též spravuje rozpočet EU a stará se o přerozdělování finančních prostředků. Evropská komise zastupuje EU na mezinárodní úrovni.

Evropský soudní dvůr je tvořen 28 soudci (z každé země jeden) a 8 generálními advokáty. Generální advokáti mají pouze poradní funkci a poskytují další pohled na řešení právních problémů. Jejich názor není pro soudce závazný. Soudní dvůr odpovídá za jednotnost výkladu a aplikace práva EU. Dalším úkolem je kontrola rozhodování Evropské komise a Rady EU.

Evropská centrální banka má za úkol pečovat o stabilitu eura a tím udržovat inflaci měny na nízké úrovni.

Evropský účetní dvůr se skládá z 28 auditorů (z každé země jeden), jejichž úkolem je kontrolovat řádné hospodaření Evropské unie.

Kromě těchto hlavních institucí má Evropská unie taktéž další poradní, specializované a podpůrné orgány. Mezi ně patří například Výbor regionů, Evropský ombudsman či Evropská investiční banka.

Co nám přinesla Evropská unie
aneb 10 let členství v EU

Co nám přinesla Evropská unie - stručný přehled

PDFEkonomické přínosy 10 let členství v Evropské unii.pdf (2.6 MB)

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme