A kdo má co v Evropské unii na starost?

Evropská unie má 7 hlavních institucí. Každá má jinou funkci a jiné pravomoci.

Evropský parlament zastupuje zájmy občanů Evropské unie. Je složen ze 754 poslanců, kteří jsou voleni přímou volbou na 5 let. Spolu s Radou schvaluje zákony dále platné pro členské země. Současně také tvoří rozpočet EU a kontroluje jeho dodržování.

Evropská rada se skládá z hlav členských států, případně z premiérů jednotlivých zemí. Schvaluje priority pro budoucí směřování Evropské unie, vyjadřuje se ke konkrétním politickým tématům a problémům (např. spory mezi členskými zeměmi).

Rada Evropské unie zastupuje zájmy členských států. Je tvořena ministry jednotlivých zemí. Rada EU schvaluje zákony a dbá na to, aby byla hospodářsko-politická opatření členských zemí v souladu a vzájemně se doplňovala.

Evropská komise zastupuje zájmy Evropské unie. Skládá se z 28 komisařů (z každé země jeden), kteří zastupují jednotlivé agendy, nikoliv jednotlivé státy. Evropská komise předkládá návrhy zákonů Evropskému parlamentu a Radě EU. Současně též spravuje rozpočet EU a stará se o přerozdělování finančních prostředků. Evropská komise zastupuje EU na mezinárodní úrovni.

Evropský soudní dvůr je tvořen 28 soudci (z každé země jeden) a 8 generálními advokáty. Generální advokáti mají pouze poradní funkci a poskytují další pohled na řešení právních problémů. Jejich názor není pro soudce závazný. Soudní dvůr odpovídá za jednotnost výkladu a aplikace práva EU. Dalším úkolem je kontrola rozhodování Evropské komise a Rady EU.

Evropská centrální banka má za úkol pečovat o stabilitu eura a tím udržovat inflaci měny na nízké úrovni.

Evropský účetní dvůr se skládá z 28 auditorů (z každé země jeden), jejichž úkolem je kontrolovat řádné hospodaření Evropské unie.

Kromě těchto hlavních institucí má Evropská unie taktéž další poradní, specializované a podpůrné orgány. Mezi ně patří například Výbor regionů, Evropský ombudsman či Evropská investiční banka.

Co nám přinesla Evropská unie
aneb 10 let členství v EU

Co nám přinesla Evropská unie - stručný přehled

PDFEkonomické přínosy 10 let členství v Evropské unii.pdf (2.6 MB)

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme