Od revoluce jsme nebyli svědky tak obrovských demonstrací proti vládě a premiérovi. Nikdy předtím české tajné služby tak často neupozorňovaly na vměšování se cizích mocností do českých záležitostí. Stát se poprvé od roku 1989 stal nástrojem moci, který občanům ukládá povinnosti, jejichž nutnost není schopen srozumitelně vysvětlit. Žijeme v prostředí, kde se státní správa vzdaluje běžnému životu.

S vaší podporou to změníme. I v opozici jsme přicházeli a dál přicházíme s návrhy na podporu živnostníků a podnikatelů, s návrhy, které upevňují demokracii a posouvají naši zemi konečně do 21. století, i se zákony, které mohou ochránit životní prostředí pro další generace.

V roce 2021 máme dost nástrojů, kterými lze lidem usnadnit život – digitalizovat školství nebo zlepšit díky nejnovějším technologiím kontakt s úřady. Dotáhnout chceme například jedno podací místo, abyste nemuseli obíhat několik úřadů, když se rozhodnete stavět. Moderní stát a moderní společnost pro nás ale neznamená příležitost k opuštění základních hodnot. Změny, které prosazujeme a které podle nás musí přijít, aby se všem v Česku žilo lépe, musí stát na svobodě, demokracii a našich tradicích. 

I proto bojujeme za nezávislou Českou televizi. Svoboda nemůže existovat bez svobodných médií a média musí mít zastání v situaci, kdy politici využívají své páky k tomu, aby ovlivňovali, co se bude vysílat. 

Proto také bojujeme za to, aby ve všech kauzách, kde vystupují politické figurky, vyšla najevo pravda. Ať už se jedná o podivné dotace firem napojených na premiéra, nebo na hrůzné znečišťování vody v Bečvě. Nemůžeme se spokojit s tím, že se podobné kauzy snaží někdo zametat pod koberec. Dokud se nevyřeší, dokud všichni nebudeme znát pravdu, nemůžeme mlčet.

Nejvyšší čas bojovat za naše hodnoty

Nejvyšší čas bojovat za naše hodnoty

Naše země je srdcem Evropy a v jejích žilách tepe evropská historie. V základech stojí především úcta k člověku jako jedinečné bytosti. Od ní se odvíjejí hodnoty další. Je to svoboda člověka rozhodovat se, jak bude žít. Je to společná odpovědnost za rodinu, národ, vlast i svět. Je to solidarita se slabšími. Je to úcta k právu a svobodě druhého.

Uvědomujeme si, jak důležitá je spolupráce zemí, které sdílejí společné hodnoty. Pro nás je to zejména Evropa a euroatlantický prostor. Jsme relativně malá země. Je velmi pošetilé si myslet, že můžeme být naprosto bez vazeb na okolí. Buď nás někdo zhltne proti naší vůli, nebo se svobodně připojíme do společnosti zemí stejných hodnot, jako jsme to udělali vstupem do EU a NATO. TOP 09 chce splnit závazek Česka a docílit toho, aby na obranu šly 2 procenta HDP – tak, jak jsme se k tomu zavázali. Pokud jsme spolehlivými partnery, kteří plní své závazky, jsme silnější, než bychom na světové politické mapě při ochraně našich tradic a hodnot byli sami.

TOP 09 od svého počátku hájí naše hodnoty proti totalitním mocnostem, které se je snaží nahlodat. Dlouhodobě proto podporujeme silnou a nezávislou tajnou službu a varujeme před nebezpečnými vlivy, za kterými stojí i někteří lidé z okolí prezidenta. Trváme na napravování křivd, ke kterým docházelo v minulosti. I proto jsme například prosadili odškodnění lidí perzekvovaných v roce 1969.
Prosazujeme kvalitní vzdělávání, aby se naše země stala úspěšnou a bohatší. Podporujeme rozvoj občanské společnosti, protože ne politici, ale především angažovaní občané jsou zárukou udržení demokracie a svobody.

Trváme na tom, že všichni občané naší země musejí mít stejnou možnost využívat svá občanská práva, proto je naším cílem prosadit korespondenční volby v zahraničí, kde žije a pracuje spousta našich vzdělaných a zodpovědných občanů, a mnohdy volit nemohou.

Naše hodnoty jsou dobré a trvale platné. Je jen na nás, abychom je pro vlastní dobro a pro dobro naší země uhájili.

Nejvyšší čas na záchranu zdravotnictví

Nejvyšší čas na záchranu zdravotnictví

Česko má skvělé zdravotnictví – ale s hlubokými problémy. Mezi největší patří málo peněz, za které se poskytuje péče. Pokud nedojde k modernizaci systému zdravotního pojištění, nebude možné udržet současnou kvalitu a dostupnost zdravotní péče. A na to doplatí ti, na které se často vymlouvá současná vláda – tedy nejrizikovější skupiny obyvatel. To nemůžeme připustit.

Chceme zdravotnictví, které bude stejně dobře jako nám sloužit i budoucím generacím a bude odrážet zvyšující se náklady na léčbu. Podle nás není řešením brát lidem zvyšováním odvodů peníze z výplat. To problém nevyřeší. Nabízíme nejrozumnější řešení – vzájemně provázat penzijní, zdravotní a daňovou reformu tak, aby se o naše zdravotnictví mohl každý dlouhodobě opřít, snížila se odvodová zátěž a celý systém zdravotního pojištění se „z gruntu“ modernizoval, aby odpovídal požadavkům nejen 21. století. Financování musí pružně reagovat na nutnou elektronizaci zdravotnictví, telemedicínu, rychlý vývoj technologií a moderních léků. Přitom nesmí být opomenuta role praktického lékaře, který je pro řadu pacientů naprosto zásadní cestou pro zajištění kvalitní péče. Cílem tedy je zvýšit efektivitu systému.

A samozřejmě je nutné zlepšit podmínky pro ty, na kterých systém stojí. Je nezbytné zvýšit všem zdravotníkům platy i mzdy = za řádnou pracovní dobu odpovídající mzda. Jen tím zabráníme tomu, aby zdravotníci, které si v Česku vychováme, neodcházeli za výdělky do ciziny. A nejde jen o peníze. Je nutné zlepšit a konečně už stabilizovat systém jejich dalšího vzdělávání.

Nejvyšší čas zachránit kulturu

Nejvyšší čas zachránit kulturu

Češi obohatili světovou kulturu o nespočet nepřekonatelných umělců i kultovních děl. Byla to právě kultura, která nám v těžkých dobách otevírala cestu do světa. Krize spojená s pandemií se ale nevyhnula ani umělcům, a mnoho z nich odkládá svůj talent a řeší existenční problémy.

Kulturní země musí umět zachránit kulturu. Není to jen zbytná volnočasová aktivita, jde o definici národa, a v neposlední řadě představuje kulturní průmysl, který zaměstnává desetitisíce lidí. Nemůžeme dopustit, aby umělci věšeli svá povolání na hřebík a vydělávali si „v kotelnách”, jak to známe z dob, do kterých se vracet nechceme. 

TOP 09 prosazuje záchranný plán pro kulturu. Stejně jako ostatní odvětví, i kultura si zaslouží pomoc, protože co je pro jednoho způsob trávení volného času, pro jiného je způsob výdělku. Opakovaně proto navrhujeme celou řadu opatření, která pomohou všem, kteří v tomto odvětví pracují, postavit se na nohy. Prosazujeme například, aby část peněz z reklamy šla do kultury. Žádáme vládu, aby připravila jasný plán pomoci pro celé odvětví, chceme konkrétní finanční pomoc pro umělce, chceme, aby se současná situace využila jako příležitost, jak ke kultuře přivést i mladou generaci. Chceme také, aby byl rozpočet ministerstva kultury konečně navýšen na slibované 1 % HDP. I to by pomohlo k transformaci kultury, která nikdy nebyla dokončena a část kultury je od té doby ve vzduchoprázdnu.

Nejvyšší čas podpořit živnostníky a podnikatele

Nejvyšší čas podpořit živnostníky a podnikatele

Mnozí z nás, kteří jsme se rozhodli podnikat, jsme si v posledních měsících opravdu sáhli na příslovečné dno. A nebylo to naší vinou. Do podnikání nám vstoupil stát. Rozumíme tomu, že situace byla historickou výzvou, ale trváme na tom, že i v těchto situacích musí být stát hlavně fér. Nemůže upřednostňovat jedno podnikání před druhým, nemůže menším podnikatelům házet klacky pod nohy a na druhé straně sypat miliardy velkým hráčům v agrodotacích. TOP 09 proto v průběhu celého roku 2020 postupně přicházela s celou řadou opatření, která měla za úkol narovnávat, co epidemie nebo vláda pokřivily. Řadu našich opatření strany vládní koalice nejprve odmítly, aby je následně vzaly za své, s čímž jsme se rádi smířili, protože právě tato opatření pomohla řadě podnikatelů a živnostníků překlenout nejnáročnější období. 

TOP 09 proto už na jaře 2020 navrhovala odložení 3. a 4. vlny EET. Vláda to odmítla, nakonec přišla se stejným návrhem.  Stejně tak naši poslanci požadovali už v březnu 2020 zvýšení ošetřovného ze 60 % na 80 % mzdy. Osud tohoto návrhu byl stejný jako v případě EET, ale opět – vládní kopírka jela naplno. Zákon ale naštěstí prošel. Prosazovali jsme také opatření o kompenzaci nájmu, nebo návrh, který rozšiřoval kompenzační bonus na OSVČ pracující na DPP nebo DPČ. Další návrhy se týkaly pomoci pendlerům a mnoha dalších oblastí.

V budoucnu ale nelze jít cestou, kterou si vybrala současná vláda. Zásadním tématem příští vlády musí být dlouhodobá udržitelnost veřejných rozpočtů, včetně udržitelnosti systémů povinných pojistných. S tím samozřejmě souvisí podpora podnikatelů. Je nutné nastavit pravidla pro státní penze a prosadit systém, který bude transparentní a spravedlivý spolu s pravidly, které omezí politické zneužití penzijního systému.

Podnikání v Česku není možné rozvíjet, pokud změny přichází bez varování, pokud je daňový systém nepřehledný a nevyzpytatelný a pokud se podnikatelé bojí, že na ně bude „zakleknuto”. To, čím jsme si jako podnikatelé prošli za poslední měsíce, jen odhalilo dlouhodobé problémy celého systému. A jasně to potvrdilo, že věci, o kterých se tu roky mluví, musí být vyřešeny okamžitě. Digitalizace státní správy, zmenšení objemu byrokracie, snazší daně. To už nejsou jen předvolební hesla, ale konkrétní kroky, které se musí ihned udělat, aby tisíce podnikatelů nepřišlo „na buben”. Debaty už nesmí být o tom, že usnadnění podnikání je jedna z priorit budoucí vlády. Jsme v situaci, kdy to musí být první věc, kterou budoucí vláda vyřeší. Živnostníci a malí podnikatelé jsou motorem naší ekonomiky a stojí na nich velká část společnosti – stát si to konečně musí uvědomit a nenutit je pracovat „systému navzdory“.

Nejvyšší čas chránit životní prostředí

Nejvyšší čas chránit životní prostředí

Naši vodu, vzduch, půdu a živou přírodu. To jsou zdroje našeho života, žádné jiné nemáme a nebudou je mít ani naše děti. Není čas na abstraktní debaty, je čas na rozhodování. Máme k tomu veškeré předpoklady, které si můžeme přát, ekonomické i technické. Jsme součástí Evropské unie, která silně podporuje státy, které se snaží být modernější a šetrnější. Stačí této příležitosti využít, není na co čekat, musí to být okamžitě.

Ochranu přírody považujeme za naši povinnost. Dlouhodobě vybízíme vládu k přijímání účinnějších opatření a ke změnám legislativy, které budou více vstřícné k našemu životnímu prostředí. Bohužel další prodlužování času na zahrabávání odpadů do naší půdy, neschopnost řešit otravu řeky Bečvy a vynakládání dalších peněz na nesmyslný projekt „Zemanova kanálu“ Dunaj-Odra-Labe je skutečností. My máme připravené systémové změny, které tento trend zastaví a povedou směrem k odpovědné, šetrné a prosperující zemi. 

Modernizace naší ekonomiky, urychlené ukončení spalování uhlí, smysluplné investice do skutečné modernizace naší železniční dopravy, investice do základního a aplikovaného výzkumu. I to jsou základní podmínky odpovědné ochrany našeho životního prostředí. Česko už nemůže dál lít peníze do betonování a dotací Agrofertu. Modernizace naší země je velký úkol. Víme, jak na to. A nebojíme se toho.

Nejvyšší čas narovnat páteř

Nejvyšší čas narovnat páteř

Ještě před pár lety bylo Česko hrdým státem mířícím na Západ – mezi nejrozvinutější země světa. Poslední dobou se ale zdá, že kvůli některým až podezřele často ohýbáme záda. Nepříjemnou „novinkou” je poklonkování Číně nebo Rusku, zemím, jejichž zájmy se často velmi liší od těch českých.

Usilujeme o to, abychom měli v mezinárodních vztazích opět rovná záda. Abychom byli respektovaným členem Evropské unie i NATO a nenechali jsme si přes hradní spojky východních totalit diktovat jejich vlastní zájmy – už dříve jsme si nenechali mluvit do toho, co uděláme se sochou generála Koněva na našem území a nebudeme na tom cokoliv měnit.

Pevně stojíme za českými bezpečnostními složkami a jednoznačně odmítáme, aby dostavba Dukovan spadla do klína Rusku. I proto považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů dlouhodobě a systematicky bojovat s hybridními hrozbami a lživými zprávami, které dohromady rozežírají demokracii.

Česká zahraniční politika musí být pevná, předvídatelná a srozumitelná. Musí být jasné, že se opírá o základní struktury Evropské unie a NATO. Je třeba posilovat regionální vazby, a to zejména na Německo, nikoli na země Visegradské čtyřky. Tento spolek by měl v současné situaci naopak znovu definovat své cíle a v nejlepším případě se zevnitř přestavět, protože v současné chvíli Česku neumí přinést užitek, který se od něj očekával.

Nejvyšší čas na moderní školství

Nejvyšší čas na moderní školství

Nejvyšší čas ale byl už před mnoha lety. Teď už nemůžeme přešlapovat na místě, protože české školství zaostává. Nejen za řadou školských systémů vyspělého světa, ale nezvládá držet krok ani s dobou a moderními technologiemi. Naše děti budou čelit zcela odlišným výzvám než předešlé generace a škola je na ně musí připravit.

Poslední rok ukázal nejen naše slabiny, ale i obrovský potenciál učitelů a žáků. Musíme brát vážně výstrahy, které se za poslední dobu ukázaly, a musíme do puntíku využít možnosti, které moderní doba nabízí. Nic z toho se ale neobejde bez velkých investic do školství. 

Z místa se pohneme jen pokud skutečně poskytneme školám dostatečný materiální základ pro moderní výuku. Pokud budou platy učitelů odpovídat náročnosti povolání a budou atraktivní i pro mladé lidi. Pokud budeme ochotní změnit přístup a zbavit se neduhů, které si celý systém nese ještě z minulého režimu. Pokud dětem předáme kompetence, které potřebují pro život v době, která se nikdy v historii neměnila tak rychle jako dnes. Proto je třeba změnit celý přístup, nenutit děti, aby se učily kvůli známkám, ale motivovat je k zájmu o poznávání nových věcí. V tom mohou pomoci také rodiče, kteří by měli mít více možností, jak se podílet na vzdělávání svých potomků.

Digitalizace, modernizace školství, nové přístupy a podpora růstu potenciálu nejen žáků a studentů, ale také učitelů a ředitelů škol, to je cesta, kterou se chce vydat TOP 09, a která dovede české školství do 21. století.  Nechceme, aby v Česku přibývalo dělníků, ale chceme vyučit šikovné řemeslníky.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme