Sociální dávky: Úspora stovek milionů a větší komfort

Argumenář ke změnám ve výplatě sociálních dávek

21. 2. 2012

I. Největší mýty o sociálních dávkách

II. Co je jednotné výplatní místo?

I. Největší mýty o sociálních dávkách

Výplata dávek se v lednu nestihla…

Stihla. V lednu se vyplatilo 100 % dávek! Úřady práce jich tak v tomto měsíci poskytly přes 1 500 000 za celkem 5 712 529 244 korun.

Systém nebyl dostatečně vyzkoušený…

Kvůli jednáním v Senátu i ve Sněmovně bylo nakonec na zavedení systému skutečně méně času, než si ministerstvo přálo. Systém byl samozřejmě dlouho testován, ale ve zkušebním režimu a v laboratorních podmínkách není možné plně nasimulovat výplatu 1,5 milionu dávek, jež se v lednu poskytly. Počáteční komplikace jsou u tak složitého systému pochopitelné.

Nyní systém funguje a nedostatky, které se v lednu objevily, se již řeší

Změny komplikují život žadatelům o dávky…

Naopak. Namísto obcházení tří různých míst dostanou nyní lidé dávky na místě jednom jediném, na úřadu práce. Tato služba bude navíc oproti roku 2011 ještě dostupnější, jelikož budou mít k dispozici více než 400 pracovišť, která všechny služby zajišťují. Jsou zde vypláceny dávky v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Ministr je osobně zainteresovaný na výběru dodavatelů…

Ministr Jaromír Drábek nemá podíl v žádné soukromé firmě a ze zapojení konkrétních dodavatelů mu tak nemůže plynout žádný prospěch.

Jaromír Drábek nicméně vždy otevřeně a na rovinu říkal, že kdysi působil ve společnosti iDTAX a že podíl v této firmě prodal ještě před volbami do Polanecké sněmovny. Tedy v době, kdy ještě nikdo netušil, jak by mohly dopadnout volby, natož kdo na jaké ministerstvo půjde. Nikdy tedy nemohlo dojít ke střetu zájmů. Totéž učinil i Vladimír Šiška, současný první náměstek ministerstva.

Dané informace jsou veřejně dostupné. Více zde: http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/drabek-erar-usetri-stovky-milionu-rocne-9019.html.

Úředníci kolabovali vyčerpáním…

Někteří zaměstnanci úřadů práce skutečně museli pracovat večer i o víkendech, což ministr Jaromír Drábek opakovaně oceňoval ve všech svých výstupech. Úředníkům, kteří museli být na úřadech nad rámec běžné pracovní doby, byly vyplaceny odměny a byla jim proplacena práce přesčas. Některá pracoviště již také byla personálně posílena.

Je nicméně obvyklé, že v každé firmě vyžaduje zavádění nového systému zvýšené pracovní úsilí. Chyby systému byly nyní odstraněny a situace z ledna by se již neměla opakovat.

Ministerstvo tají subdodavatele…

Netají. Hned jak ministerstvo získalo od firem svolení je zveřejnit, učinilo tak na svém webu: http://www.mpsv.cz/VerSml_list.php.

Maminky v Havířově musely dostat potravinové balíčky…

Ani v jednom z těchto případů nešlo o chybu úřadu práce! Samy žadatelky o dávku totiž udělaly chyby, v jejichž důsledku jim dávky nedorazily. Uvedly například svoji trvalou adresu, nikoli adresu azylového domu, takže na ně složenka marně čekala na adrese, kde si ji nikdo nevyzvedl. Jednotlivé příklady komentuje ministr Jaromír Drábek zde:

II. Co je jednotné výplatní místo?

Zavedení jednotného výplatního místa v podstatě znamená, že došlo ke sjednocení tří různých míst pro vyplácení dávek v místo jediné. Tento krok má dva hlavní důvody: zvýšení komfortu příjemců dávek a velkou finanční úsporu na administrování dávek. Jednotné výplatní místo navíc poskytne daleko efektivnější nástroj pro kontrolu zneužívání dávek.

Do jednoho okamžiku se tak nahromadilo množství změn – nový systém, přechod pracovníků, sjednocení dokumentů atp. Veškeré změny i komplikace, které nastaly a které se řeší, povedou k úspoře stovek milionů korun ročně. A to za to stojí.

Proč se přecházelo na nový systém výplaty dávek?

Přechod na nový systém ukončil monopolní postavení jediného dodavatele. Jen na administraci mu stát doposud vyplatil celkem 2,4 miliardy korun. V roce 2010 to bylo dokonce téměř půl miliardy korun! Monopolní postavení jednoho dodavatele zde bylo udržováno 17 let, což byl stav pro výdaje státního rozpočtu značně nezdravý.

Kolik nový systém státu uspoří?

Celkové náklady na administraci dávek jsou dnes 255 milionů korun. Ministerstvo práce tedy už letos dosáhlo jen v této oblasti úspory 200 milionů. Po plném zavedení nového systému, tedy od roku 2013, to již bude úspora až 285 milionů ročně.

Dají se očekávat i další úspory?

Jistě. Po plném zavedení nového systému ministerstvo práce sníží náklady až o 750 milionů ročně. A to díky úsporám v oblasti infrastruktury, odstraněním duplicitních činností, vytvořením sdíleného pracovního prostředí, jednotným účetnictvím, sjednocením platformy apod.

Jak byly dávky vypláceny v lednu?

V lednu bylo vyplaceno 100 % dávek, přestože je to měsíc tradičně nejnáročnější. Dochází totiž k nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání a některé dávky se určují jinak než v roce předešlém.

Díky sociální reformě nyní navíc přešla na úřady práce i agenda, kterou doposud vykonávaly obecní úřady. Bylo tak nutné sjednotit spisy, které byly vedeny obec od obce značně rozdílně, a to jak z hlediska rozsahu, tak obsahu.

Nejsou problémy způsobeny nedostatečným počtem pracovníků?

V souvislosti se změnami při výplatě dávek přešlo z obcí na úřady práce 1663 pracovníků, kteří se touto agendou původně zabývali. Ministerstvo práce také již o šest desítek pracovníků posílilo některé úřady v nejvytíženějších krajích a další personální opatření budou následovat. V únoru by měla být situace stabilizována.

Jak budou kompenzovány chyby, které se v lednu staly?

Za chyby, které nastaly vinou dodavatele nového systému, bude ministerstvo požadovat finanční kompenzaci. Výše sankcí vůči dodavatelům bude vyčíslena na základě hodnocení lednových procesů.

Jaká personální opatření provedlo ministerstvo?

Ministr práce Jaromír Drábek odvolal z funkce ředitele odboru informačních a komunikačních technologií René Pitáka. Generálnímu řediteli úřadu práce Jiřímu Kubešovi ministr udělil souhlas k odvolání výkonné ředitelky úřadu Aleny Králové. Následně Jiří Kubeša odvolal také ředitele personálního oddělení generálního ředitelství ÚP.

Proč ministerstvo spolupracuje s firmou Fujitsu?

V roce 2008 podepsala Česká republika, zastupovaná ministerstvem vnitra, řádně vysoutěženou rámcovou smlouvu s firmou Fujitsu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, ještě dlouho před nástupem Jaromíra Drábka, k této smlouvě také přistoupilo. Používání jedné firmy pro všechny registry by mělo zajistit jejich propojitelnost, což by v budoucnu mohlo vést k dalšímu zjednodušování a zlevňování administrativy.

Usnesení vlády umožnilo rezortům se k této smlouvě připojovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto možnost pouze naplnilo.

Alžběta Plívová
mluvčí TOP 09
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme