× Pojďte do toho s námi.

Sebeobrana pacienta

Příručka práv a povinností pacienta

Doktory potřebujeme úplně všichni. Někdo víc, někdo méně. Co můžeme od lékaře požadovat, jaké platit poplatky a za co? Kdy vyměnit lékaře nebo zdravotní pojišťovnu? Většina z nás v odpovědích tápe. Proto Blesk přináší speciální příručku, kde jsou shrnuta nejdůležitější práva a povinnosti pacientů. Najdete tu odpovědi na nejčastější otázky, které jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Svazem zdravotních pojišťoven a Svazem pacientů.

K lékaři nebo do nemocnice nepřicházíme většinou v dobré náladě. Jsme nemocní, máme bolesti a obavy. Aby zdravotnická pomoc byla opravdu účinná, můžeme napomoct i sami. Tím, že budeme správně informováni, budeme vědět, o čem můžeme rozhodnout a co zkontrolovat.

Desatero o bezpečí pacienta

1. Identifikace

I mistr tesař se někdy utne. V případě zdravotníka může být lék podán jinému pacientovi, v horším případě odoperován jiný orgán, než bylo v plánu. Upozorňujte proto na svou totožnost, noste identifikační náramky, kontrolujte, zda léky jsou právě ty vaše. Před operací požadujte ujištění, že zdravotníci vědí, kdo jste a na jaký zákrok jdete.

2. Znejte odpovědi

Měli byste vědět, jaké nemoci jste prodělali, jaká onemocnění se vyskytují ve vaší rodině, jaké berete léky.

3. Změny hlaste

Lékaři hlaste všechny změny a omezení, která vás trápí (alergii, bolest, poruchy zraku atd.)

4. Dodržujte pravidla

Abyste mohli být kvalitně ošetřeni, musíte dodržovat pravidla zdravotnických zařízení, která jsou vyvěšena v čekárnách a na oddělení nemocnic. Pokud jste přijati do nemocnice, pravidla podepisujete při příjmu.

5. Ptejte se

Jde o vaše zdraví a proto se na vše ptejte. Máte právo na srozumitelné informace. Když vám není něco jasné nebo se máte rozhodnou o další léčbě, nebojte se zeptat.

6. Vzdělávejte se

Jste-li nemocní, zajímejte se o svou nemoc. Poproste lékaře o prospekty nebo hledejte na webu. Budete se pak lépe rozhodovat a lékařům víc rozumět.

7. Dbají na hygienu?

Sledujte, zda si zdravotníci před vaším vyšetřením dezinfikují ruce, vyměňují rukavice, podložky na vyšetřovacích lehátkách. I vy sami dodržujte hygienu.

8. Pište si poznámky

Poznamenejte si předem vše, co chcete s lékařem probrat. Piště si i to, co máte udělat, na jaké jít vyšetření. Co nejíst atd.

9. Jděte s doprovodem

Vezměte si s sebou někoho blízkého. Budete mít větší jistotu a doprovázející osoba má právo se zúčastnit všech výkonů (kromě např. RTG, operací). Ten, kdo vás doprovází, si může místo vás nebo společně s vámi promluvit s ošetřujícím lékařem.

10. Nebojte se

I když je to někdy obtížné, nebojte se ptát. Hlaště všechny změny zdravotního stavu. Nezatajujte své neřesti jako je kouření a alkohol. Lékař není soudce. Pracuje s informacemi, které mu dáte. Proto není dobré nic zkreslovat.

Víte, že...
...až u 10 % hospitalizací dochází k poškození pacientů

Na co máte právo

 • Zvolit si svého lékaře (praktického lékaře pro dospělé, pro děti. zubního lékaře a gynekologa) nebo zdravotnické zařízení a vybrat si dopravní zdravotní službu, která má smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou
 • Na informace o vašem zdravotním stavu. Lékař je povinen vše vám srozumitelně vysvětlit. Pokud chcete, aby o vašem stavu byl informován někdo další, musíte k tomu dát písemný souhlas.
 • Zákaz poskytování informací o vašem zdravotní stavu komukoli
 • Na poskytování zdravotní péče jen s vaším souhlasem. Kromě výjimek jako je bezvědomí, soudní nařízení.
 • Odmítnout léčbu. Jen vy můžete rozhodnout o vašem těle.
 • Nahlížet do své zdravotnické dokumentace. Můžete také požádat o výpis nebo kopii. Počítejte s tím, že je to placená služba, která by měla být uvedena v ceníku.
 • Vybrat si zdravotní pojišťovnu. Pokud nejste se službou své pojišťovny spokojeni, můžete ji jednou za 12 měsíců změnit, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
 • Změnit lékaře. Máte právo na změnu lékaře, u kterého jste registrováni, vždy jednou za 3 měsíce.
 • Podat stížnost. Tu můžete podat vedení zdravotnického zařízení. Nebudete-li s vyřízením spokojeni, obraťte se na zřizovatele zdravotnického zařízení (příslušný krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví). Na konkrétního lékaře podejte stížnost České lékařské (nebo stomatologické) komoře nebo se obraťte na vaši pojišťovnu. Jedna z možností je obrátit se na soud.

Je vás lékař kvalitní?

Hodnoťte svého registrujícího lékaře už podle chování a přístupu k vám. Věnuje se vám a vše ochotně vysvětlí? Čekáte dlouho v čekárně nebo jste objednaný na určitou hodinu? Nabízí vám preventivní vyšetřením, na které máte nárok? Má přehled o vašem zdravotním stavu? Pokud jste odpověděli ano, je to ten pravý. Ideální je, když váš lékař působí blízko vašeho bydliště a vyhovuje vám jeho ordinační doba.

Nezapomeňte!

Váš doktor by měl mít smlouvu s vaší pojišťovnou. V případě nutné a neodkladné péče (té, která zachraňuje život a zdraví) vás musí ošetřit každý lékař.

Pozor!

Nejste povinni být u svého lékaře zaregistrováni, ale moc se to nedoporučuje. Pak vám nebudou poskytnuty preventivní prohlídky, návštěvy doma atd.

Vycházky při nemocenské

Stanovení počtu a délky vycházek je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Na vycházky není žádný „zákonný nárok". Lékaře můžete požádat o změnu délky vycházek. Ty mohou být stanoveny i na neomezenou dobu, což by vám prakticky umožnilo jezdit odpočívat např. na chalupu. Vše je ale v kompetenci lékaře, který musí posoudit, zda pacientův zdravotní stav neomezenou dobu vycházek umožňuje. Pokud lékař návrh na změnu délky vycházek zamítne, máte právo ho požádat o vydání písemného rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí lze do 3 dnů podat přímo tomuto lékaři návrh na přezkoumání rozhodnutí. Pokud ani tomuto návrhu lékař nevyhoví, musí ho do 5 dnů postoupit jako odvolání registrujícímu úřadu (krajskému úřadu), který definitivně rozhodne.

Kdy vyhledat lékařskou službu první pomoci

Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, které vzniklo v době mimo ordinační hodiny ambulantních zdravotnických zařízení. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, na které si může pacient zajít v době běžného denního provozu.

Kdy volat záchranku (číslo 155)

Vždy v případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný odvoz na zdravotnické zařízení.
Pozor: Posádky zdravotnické záchranné služby v žádném případě nenahrazují lékařskou pohotovost, lékařskou stanici první pomoci ani dopravní zdravotní službu.

Nemocnice

Každý pacient má právo si zvolit nemocnici, kde bude ošetřen. Zvolit si ji nemůžete v případě, když vás tam převeze záchranka. O výběru nemocnice se poraďte s praktickým lékařem, dejte na doporučení známých, projděte si internet. Kvalitní nemocnice má většinou národní i nadnárodní akreditaci nebo se o ni uchází. Kvalitní nemocnice najdete na www. sakcr.cz a www.hodnoceni-nemocnic.cz.
Dítě v nemocnici
Dítě má právo být hospitalizováno spolu s doprovodem, o umístění doprovodu rozhoduje nemocnice. Pobyt doprovodu u dítěte do 6 let hradí zdravotní pojišťovna dítěte. U staršího dítěte je pobyt doprovodu hrazen jen se souhlasem revizního lékaře. Není však zaručeno, že doprovod bude mít zajištěno lůžko na oddělení. Pokud nebudete umístěni jako doprovod v nemocnici, máte právo s dítětem mladším 18ti let v nemocnici zůstat.

Víte, že

... dítě má právo být hospitalizováno spolu s dětmi a ne na oddělení pro dospělé?
...dítě má právo být vhodným způsobem (s ohledem na věk) informováno o poskytované péči.

Dopravní zdravotní služba

Pokud váš zdravotní stav neumožňuje dopravit se do zdravotnického zařízení obvyklou cestou, hradí vám pojišťovna dopravu zdravotní službou. O té rozhodne ošetřující lékař. Pozor: Pokud si zvolíte odvoz do vzdálenější nemocnice, bude vám uhrazena pouze doprava do podobného zařízení v blízkosti bydliště a rozdíl hradíte vy.

Jak do lázní – krok za krokem

Do lázní vedou dvě cesty. Buď přes zdravotní pojišťovny nebo přes vás jako samoplátce. Kdy máte nárok na úplně nebo částečně hrazenou lázeňskou péči?

Na křížek aneb prostřednictvím zdravotní pojišťovny

 1. Návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře. Praktik pak navrhuje typ péče a vhodné lázeňské místo.
 2. Lázeňskou péči posoudí a poté schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.
 3. Pokud je schválena komplexní péče, pojišťovna hradí lázeňské léčení, stravování a ubytování. A pacient je v době pobytu v pracovní neschopnosti.
 4. Pokud je schválena příspěvková péče, pacient uvede požadavky ubytování a stravování a hradí si to sám. Tuto péči čerpá pacient v době své dovolené a pojišťovna hradí lázeňské léčení.
 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Pobyty, které si platíte sami

Stejně jako každou jinou dovolenou si klient platí sám lázeňské léčebné, relaxační, víkendové i wellness pobyty.

 1. I pobyty, které si sami platíte, mohou být zaměřeny na lázeňskou léčbu i prevenci. Na základě vstupní prohlídky sestaví lázeňský lékař klientovi individuální léčebný plán a předepíše mu procedury. Klient nepotřebuje žádné lékařské doporučení a pobyt si objedná sám
 2. Ve většině lázních je připravena široká nabídka relaxačních, víkendových i wellness pobytů. Klient si vybere z nabídky a vše si hradí.

Prevence

Prevence znamená předcházení nemocem a nesmí probíhat pouhou formou rozhovoru mezi pacientem a lékařem. Co je jejím obsahem zjistíte na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=3/2010

Praktický lékař pro dospělé

Prevence se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení té poslední a je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Praktický lékař pro děti a dorost

Provádí preventivní prohlídku v prvním roce života devětkrát, u novorozence už v prvních dvou dnech po propuštění z porodnice, pak ve 14 dnech, 6 týdnech, ve 3 měsících, ve 4 – 5 měsících, v 6, 8 a 10 – 11 a ve 12, 18 měsících. Pak ve třech letech a každé dva roky. Poslední je před 19 rokem.

Zubař

U dětí se prevence provádí 2 x ročně, u těhotných 2 x v době těhotenství a u dospělých 1 x ročně.

Gynekolog

Preventivní prohlídku provede po ukončení povinné školní docházky v 15 letech a dále 1 x ročně.

Co je to screening?

Znamená vyhledávání rizikových nemocí a je velmi užitečný. Každoročně odhalí mnoho nádorových nemocí, o kterém pacienti neměli ponětí. V současné době můžete absolvovat tyto tři programy hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

 • Screening karcinomu prsu: na ten má nárok žena po dovršení 45 let
 • Screening karcinomu děložního hrdla: každá žena by ho měla podstoupit jednou za rok
 • Screening karcinomu tlustého střeva: od padesáti let máte nárok na každoroční vyšetření okultní ho krvácení, od 55 let jednou za deset let máte nárok na primární screeningovou kolonoskopii.

Regulační poplatky 30 Kč se platí:

 1. za návštěvu, při které je provedeno klinické vyšetření
  • Co je to: Klinické vyšetření začíná pohovorem lékaře s pacientem ke zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví a vysvětlí diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, případně předepíše léky a provede administrativní činnosti související s výkonem.
  • u praktického lékaře po dovršení 18 let, u dětského lékaře po dovršení 18 let do 19 let
  • u zubního, ženského lékaře a u ambulantního specialisty po dovršení 18 let
  • u klinického psychologa a logopeda
 2. za návštěvu lékaře doma u pacientů starších 18 let
 3. za položku na receptu u léků, které jsou plně nebo částečně hrazeny ve zdravotního pojištění

Regulační poplatky 30 Kč se neplatí:

 1. když jde k lékaři dítě do 18 let
 2. pokud nebylo provedeno klinické vyšetření
 3. u zubaře, když se pokračuje v plánovaných úkonech, které nebylo možno provést při jedné návštěvě (např. otisky na protézu, rovnátka apod.)
 4. při preventivní prohlídce
 5. při péči o těhotné (poradna)
 6. za laboratorní a diagnostická vyšetření (odběr krve, rentgen, sono...)
 7. za psychoterapii
 8. za poskytování péče, která není hrazena zdravotními pojišťovnami (akupunktura, kosmetické výkony...)
 9. při vydání potvrzení ke studium, na dětský tábor, pro autoškolu (pacient tento úkon ale zaplatí podle ceníku lékaře)

Další podrobnosti o poplatcích najdete na stránkách MZČR.

Kontrolujte svou pojišťovnu

V posledních měsících vyplynuly na povrch kauzy, kdy lékař účtoval zdravotní pojišťovně úkony, které vůbec svému pacientovi neprovedl. Tím se doktor samozřejmě nezákonně obohatil. Jak tedy můžeme svého lékaře prověřit? Pacienti mají několik možností. Mohou požádat jednou ročně svoji zdravotní pojišťovnu (ZP) o zaslání výpisu z osobního účtu. Žádosti musí být doručeny na příslušném formuláři, a to buď osobně na klientská pracoviště ZP, poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny. U některých ZP mohou pacienti sledovat účty on-line a nemusí žádat o písemný výpis jedenkrát za rok. Všechny tyto služby jsou klientům nabízeny bezplatně.

„Klienti nás stále častěji upozorňují na nesrovnalosti. Ačkoliv jde ve většině případů o omyly a překlepy, máme i případy nečestného jednání některých lékařů," říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR a generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.
Co najdete ve výpisu:

 • Seznam lékařem provedených zdravotních výkonů
 • Přehled předepsaných léčiv, pomůcek zdravotnické techniky atd.
 • Platby registrujícímu praktickému lékaři včetně zdravotnického zařízení, které výkony provedlo
 • Datum provedení výkonu, počet výkonů a jejich ceny
 • U léčiv je uveden předepisující lékař a vydávající lékárna
zdroj: Blesk, 14. 9. 2011, Speciální příloha

ŠTÍTKY

Témata:
Zdravotnictví
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme