× Pojďte do toho s námi.

Postoj TOP 09 k migraci a Dublinu IV

27. 6. 2018

TOP 09 zásadně odmítá postoj premiéra Babiše se debaty o migraci jakkoli neúčastnit. Při řešení migrace je nutné hledat dlouhodobá, stabilní a hlavně společná evropská řešení. Odmítáme nic neřešící populismus, se kterým se stále více k tomuto vážnému problému přistupuje. Součástí těchto řešení je i nalezení shody nad funkčním kompromisem u dublinského systému, který je předpokladem pro zachování Schengenu. Vyzýváme proto i naši vládu, aby se na jeho hledání aktivně podílela a nepřistupovala ke krokům, které můžou vážně ohrozit budoucnost ČR v EU.

Projednání reformy Dublin IV je jen jedním z kroků ve snaze dostat problém migrace pod kontrolu. Podporujeme proto jak navýšení rozpočtu EU na ochranu vnější hranice, tak i více aktivní politiku EU v oblastech, odkud migranti vycházejí. Zdůrazňujeme nutnost co nejrychlejšího vyjednávání dohod o repatriacích na úrovni Unie a požadujeme, aby tyto otázky byly řešeny v kontextu nastavení celkového vztahu s dotčenými zeměmi. Nesmíme se odchylovat od principu právního státu, který je jedním ze základních kamenů společné Evropy. Stejně tak, jako práva a povinnosti platí pro občany Unie, platí i pro ty, co v Evropě žádají o azyl.

Postoj k Dublinu IV:

  • Návrh Dublinu IV předložený Komisí obsahuje mnoho prvků, které by jednoznačně pozitivně přispěly k urychlení azylových řízení (např. stanovení maximální doby pro termíny rozhodnutí, omezená možnost pro opakovaná odvolání).
  • Namísto povinných relokací podporujeme koncept tzv. flexibilní solidarity (kdy se země zapojí do řešení celkového problému ne nutně stejnými nástroji).
  • Vítáme sbližování postojů zemí v otázce jasné potřeby důsledně chránit vnější hranice, azyl poskytovat pouze na základě jasného posouzení konkrétní situace žadatele a důsledně provádět repatriace žadatelů o azyl, jejichž žádosti jsou odmítnuty.
  • Musí být nalezena shoda mezi členskými státy v případě velkého příchodu uprchlíků, protože není možné, aby drtivou většinu nákladů spojených s migrací neslo několik málo zemí s vnější hranicí EU.

Jsme však přesvědčení, že řešením je opět společný a dohodnutý postup členských zemí s využitím stávající evropské legislativy – institutu dočasné ochrany. Nikoliv cestou poskytování neomezeného azylu v kombinaci s požadavkem na přerozdělování.

Zásadní je, aby návrh řešení obsažený v Dublinu IV byl představiteli států EU přijat jednomyslně. Přehlasování třeba i malé menšiny by mělo bezesporu dopady na jednotu EU a její vnímání v členských zemích.

Pokud nebude nalezeno evropské řešení, hrozí, že se země začnou uchylovat k řešením národním. Ty povedou s velkou pravděpodobností ke zrušení Schengenského prostoru. Již samotné obnovení důsledných kontrol na hranicích by se promítlo nejen do života Evropanů, ale zejména by narušilo logistické dodavatelsko-odběratelské vztahy s potenciálem zcela zásadně ohrozit prosperitu naší země.

TOP 09

ŠTÍTKY

Témata:
EU, Migrační politika, Zahraničí
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme