Postoj TOP 09 k migraci a Dublinu IV

27. 6. 2018

TOP 09 zásadně odmítá postoj premiéra Babiše se debaty o migraci jakkoli neúčastnit. Při řešení migrace je nutné hledat dlouhodobá, stabilní a hlavně společná evropská řešení. Odmítáme nic neřešící populismus, se kterým se stále více k tomuto vážnému problému přistupuje. Součástí těchto řešení je i nalezení shody nad funkčním kompromisem u dublinského systému, který je předpokladem pro zachování Schengenu. Vyzýváme proto i naši vládu, aby se na jeho hledání aktivně podílela a nepřistupovala ke krokům, které můžou vážně ohrozit budoucnost ČR v EU.

Projednání reformy Dublin IV je jen jedním z kroků ve snaze dostat problém migrace pod kontrolu. Podporujeme proto jak navýšení rozpočtu EU na ochranu vnější hranice, tak i více aktivní politiku EU v oblastech, odkud migranti vycházejí. Zdůrazňujeme nutnost co nejrychlejšího vyjednávání dohod o repatriacích na úrovni Unie a požadujeme, aby tyto otázky byly řešeny v kontextu nastavení celkového vztahu s dotčenými zeměmi. Nesmíme se odchylovat od principu právního státu, který je jedním ze základních kamenů společné Evropy. Stejně tak, jako práva a povinnosti platí pro občany Unie, platí i pro ty, co v Evropě žádají o azyl.

Postoj k Dublinu IV:

  • Návrh Dublinu IV předložený Komisí obsahuje mnoho prvků, které by jednoznačně pozitivně přispěly k urychlení azylových řízení (např. stanovení maximální doby pro termíny rozhodnutí, omezená možnost pro opakovaná odvolání).
  • Namísto povinných relokací podporujeme koncept tzv. flexibilní solidarity (kdy se země zapojí do řešení celkového problému ne nutně stejnými nástroji).
  • Vítáme sbližování postojů zemí v otázce jasné potřeby důsledně chránit vnější hranice, azyl poskytovat pouze na základě jasného posouzení konkrétní situace žadatele a důsledně provádět repatriace žadatelů o azyl, jejichž žádosti jsou odmítnuty.
  • Musí být nalezena shoda mezi členskými státy v případě velkého příchodu uprchlíků, protože není možné, aby drtivou většinu nákladů spojených s migrací neslo několik málo zemí s vnější hranicí EU.

Jsme však přesvědčení, že řešením je opět společný a dohodnutý postup členských zemí s využitím stávající evropské legislativy – institutu dočasné ochrany. Nikoliv cestou poskytování neomezeného azylu v kombinaci s požadavkem na přerozdělování.

Zásadní je, aby návrh řešení obsažený v Dublinu IV byl představiteli států EU přijat jednomyslně. Přehlasování třeba i malé menšiny by mělo bezesporu dopady na jednotu EU a její vnímání v členských zemích.

Pokud nebude nalezeno evropské řešení, hrozí, že se země začnou uchylovat k řešením národním. Ty povedou s velkou pravděpodobností ke zrušení Schengenského prostoru. Již samotné obnovení důsledných kontrol na hranicích by se promítlo nejen do života Evropanů, ale zejména by narušilo logistické dodavatelsko-odběratelské vztahy s potenciálem zcela zásadně ohrozit prosperitu naší země.

TOP 09

ŠTÍTKY

Témata:
EU, Migrační politika, Zahraničí
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme