Inventura práce europoslanců TOP 09 a STAN

26. 6. 2015

Europoslanci TOP 09 a STAN během roku od voleb usilovně pracovali pro občany České republiky a celé Evropské unie.

Můžeme ukázat výsledky:

  • Europoslanci TOP 09 a STAN zformovali společně s politiky KDU-ČSL nejsilnější českou delegaci v Evropském parlamentu. Díky tomu se skupina sedmi poslanců v rámci Evropské lidové strany (EPP) výrazně podílí na práci parlamentu. Nejen při aktuálních politických rozhodnutích, ale také při dlouhodobých řešeních (ekonomický program "Jobs and growth" či Lepší regulace).
  • Europoslanci TOP 09 a STAN se výrazně podíleli na formování zahraniční i vnitřní politiky Evropské unie, především vůči Rusku. Jaromír Štětina se v této souvislosti společně s předsedou a místopředsedou  TOP 09 objevil na seznamu osob, které jsou podle prezidenta Putina v Rusku nežádoucí.
  • Europoslanci TOP 09 a STAN se podstatně podílejí na vznikajících právních normách v klíčových výborech a jako zpravodajové.
  • Europoslancům TOP 09 a STAN se podařilo zachránit 80 miliard korun, které Česká republika nedokázala vyčerpat. I díky nim o tuto sumu nepřijdeme.
  • Europoslanci TOP 09 a STAN bojovali za lidská práva jednotlivců i skupin.
  • Europoslanci budují vztahy s ostatními národními skupinami a pořádají mnoho akcí v České republice. 

Byli jsme tvůrci zahraniční i vnitřní politiky Evropské unie

JAROMÍR ŠTĚTINA se jako zástupce Evropského parlamentu účastnil oficiálních misí v zemích mimo EU. Například na Ukrajině, v Moldávii nebo jednání Euronestu (platforma, která má posílit Východní partnerství) v arménském Jerevanu. Za rok v Evropském parlamentu se setkal s řadou zástupců nevládních organizací, které působí v oblasti ochrany lidských práv a práv menšin. Účastnil se také mnoha akcí a setkání, která se kolem témat lidských práv v Evropském parlamentu i mimo něj organizují.

LUDĚK NIEDERMAYER se zapojil do aktivit pro přijetí nové smlouvy mezi EU a USA - Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP). Dohodu i díky jeho postoji jednoznačně podpořila frakce EPP, do které patří všichni europoslanci TOP 09/STAN. Podobnou smlouvu má Evropská unie například s Jižní Koreou. Odstranění celních bariér v obchodování mezi EU a USA pomůže oběma stranám, a také občanům České republiky.

JAROMÍR ŠTĚTINA se zapojil do řešení hrozby terorismu a s ním souvisejících protiteroristických opatření. V rámci nich se Evropský parlament zavázal, že do konce roku 2015 dokončí směrnici Evropské unie o jmenné evidenci cestujících. Proto Evropský parlament naléhavě vyzval Evropskou komisi, aby předložila možné dopady rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který se týká právě uchovávání osobních údajů.

JIŘÍ POSPÍŠIL prosazuje racionální řešení imigrační politiky v rámci současné krize. Společně s dalšími europoslanci TOP 09 a STAN podporuje zvýšení výdajů na racionální a rychlé řešení migrační krize tak, aby nevedlo k poškození celého evropského integračního procesu a ke zvednutí protievropských nálad v členských státech.

LUDĚK NIEDERMAYER podpořil směrnici o přeshraniční výměně informací o dopravních deliktech. Předpis zvýší ochranu účastníků silničního provozu, usnadní přeshraniční výměnu informací a také vymáhání sankcí za porušení předpisů řidiči z členských států Evropské unie.

JAROMÍR ŠTĚTINA byl zpravodajem Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Gruzií. Významná asociační dohoda unie je po ratifikaci dohod s Ukrajinou a Moldavskem už třetí v tomto volebním období.

STANISLAV POLČÁK navrhl, aby Evropský parlament vyzval Komisi k vytvoření takové legislativy, která zakáže financování národních politických stran ze zemí mimo Evropskou unii. Ve svých interpelacích často upozorňoval  na to, že některé extrémistické a protievropské strany jsou financovány z Východu. Získaly totiž půjčky od česko - ruských bank. Dosud se EU příliš nezabývala činností a financováním národních politických stran.

JAROMÍR ŠTĚTINA přímo na plénu Evropského parlamentu odsoudil genocidu Arménů ze strany Turecka v letech 1915 až 1917. Řada zemí v Evropě, včetně České republiky, dosud nepřijala zákon ani rezoluci, která by toto období násilí nazvala genocidou. Evropský parlament ale přijal rezoluci, která se snaží sblížit pozice dnešního Turecka a dnešní Arménie. Říká, že arménská genocida spáchaná Osmanskou říší je skutečnou genocidou.

Lidská práva je třeba bránit

JIŘÍ POSPÍŠIL předložil jako spoluautor více než 50 návrhů na usnesení, které se týkaly obrany lidských práv ve světě. Naprostá většina jich byla přijata. Pravidelně navrhuje, aby se EU věnovala a monitorovala dodržování lidských práv v zemích mimo Evropskou unii. Zaměřuje se zejména na oblast bývalého Sovětského svazu a státu ve sféře jeho vlivu, se kterou nás pojí společná historická zkušenost. Obrana lidských práv ale není jen záležitost Evropy.

JAROMÍR ŠTĚTINA se na výborech se pravidelně vyjadřuje k aktuálnímu dění na Ukrajině. Kritizuje porušování práv krymských Tatarů a dalších národnostních menšin na Krymu ze strany ruských úřadů. Přináší informace a názor na stav demokracie v Rusku nebo situaci na jižním Kavkaze. Jaromír Štětina se společně s předsedou a místopředsedou TOP 09 objevil na seznamu osob, které Putinova administrativa označila za nežádoucí.

JIŘÍ POSPÍŠIL se v interpelacích na Komisi zabýval podporou neziskových organizací a pronásledovaných bojovníků za lidská práva. Interpeloval na podporu řešení problémů kolem humanitární organizace Člověk v tísni, nebo apeloval na podporu vězněné ázerbájdžánské investigativní novinářky Chadídže Ismailové.

JAROMÍR ŠTĚTINA se aktivně věnoval obraně práv pronásledovaných a utlačovaných jednotlivců, například ve prospěch  ukrajinské vojenské pilotky vězněné v Rusku. V případu Nadyi Savčenkové přijal Evropský parlament odsuzující usnesení. Štětina upozorňuje na to, že Evropa ví jen velmi málo o osudech desítek tisíc lidí, které Putinův režim pronásleduje. Špičkou ledovce byla vražda Borise Němcova, představitele ruské opozice, kterou Evropský parlament rovněž odsoudil. Štětina se zabýval také obranou lidských práv jinde ve světě, například v Tanzánii, v Jižním Súdánu či na Blízkém Východě.

Pracují pro Evropu i pro Česko

STANISLAV POLČÁK přispěl k tomu, že Česká republika nepřijde o 80 miliard korun dotací z loňského roku. O tyto miliardy by stát přišel právě kvůli tomu, že neměla včas schválené operační programy. Loňské peníze tedy můžeme využít ještě v letošním roce využít peníze. Stanislav Polčák ale vyzval českou vládu k neprodlenému jednání s Evropskou komisí, protože hrozí další problém kvůli předraženým zakázkám na ministerstvu místního rozvoje.

LUDĚK NIEDERMAYER se zasazuje o zrušení roamingových poplatků v Evropě. To by znamenalo, že za volání, posílání SMS zpráv i připojování k internetu ze zahraničí by operátoři nemohli účtovat víc než v tuzemsku. Většina Evropanů při cestování do zahraničí kvůli vysokým poplatkům méně telefonuje, využívá sociální sítě a internet. Každý čtvrtý Evropan raději svůj telefon dokonce zcela vypne. Pokud se nepodaří k 15. 12. 2015 roaming úplně zrušit, bude fungovat základní roamingový balíček za ceny domácích služeb a zákazník bude platit roamingový poplatek. Tento poplatek ale bude mít určené své maximum, Evropané proto i tak za volání ušetří.

JIŘÍ POSPÍŠIL aktivně vystupuje na podporu českého průmyslu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Předložil několik pozměňovacích návrhů, které mají průmyslovým firmám pomoci se připravit na nová opatření na vyšší ochranu životního prostředí. Pomohl tak udržet konkurenceschopnost evropského průmyslu a také mnoho pracovních míst. Pro výbor vypracoval zprávu o problematice emisních limitů u motorů pro nesilniční stroje.

LUDĚK NIEDERMAYER pomohl k zastropování mezibankovních poplatků, které platí každý obchodník bance, která vydala kartu. U debetních karet zaplatí nově 0,2 procenta z hodnoty transakce, u kreditních karet 0,3 procenta. V Česku je to maximálně 1 procento. Náklady obchodníků se sníží, což může snížit také cenu zboží.

JIŘÍ POSPÍŠIL se soustředí na ochranu spotřebitele. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pracuje jako stínový zpravodaj ke zprávě o geografickém označování průmyslových výrobků a výrobků z ryb. V řadě svých interpelací na Komisi se  věnoval ochraně spotřebitele v oblasti telekomunikačních služeb.

LUDĚK NIEDERMAYER se stal spoluzpravodajem parlamentního návrhu na změny způsobu zdanění firem v EU. Tato iniciativa je mimo jiné výsledkem tlaku veřejnosti na "férové zdanění korporací", kterou podpořilo zveřejnění informací skupinou investigativních novinářů (LuxLeaks). Zpráva, která předloží legislativní návrhy vedoucí k řešení tohoto problému, je úzce spojená s globální iniciativou pod záštitou OECD (BEPS) a je koordinovaná s kroky navrženými Evropskou komisí.

STANISLAV POLČÁK ve Výboru pro regionální rozvoj aktuálně usiluje o to, aby pozastavení čerpání evropských fondů ze strany Komise bylo podmíněno jasnými a přesnými pravidly.

LUDĚK NIEDERMAYER se jako stínový zpravodaj zasadil o přijetí parlamentního znění regulace indexů - benchmarků, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách. Regulace má obnovit důvěru ve finanční trhy narušenou skandály v podobě manipulace s referenčními úrokovými sazbami LIBOR či referenčními směnnými kurzy. Parlamentní znění je na rozdíl od návrhu Komise více proporcionální vzhledem k typu indexů a zajišťuje lepší vazbu na globální pravidla. Poslanec zastupuje frakci i při jednání Trialogu.

STANISLAV POLČÁK vyzval inspekci k vyšetřená případu prodeje zahraničních napodobenin Olomouckých tvarůžků. Považuje za nepřijatelné, aby tento výrobek chráněný evropským označením mohly vyrábět firmy v jiných zemích. Výrobek označený jako „Jemné tvarůžky“ podle něj parazituje na tradičním označení Olomoucké tvarůžky, které je chráněno právem Evropské unie.

Zdraví, životní prostředí a informovanost jako priorita

Europoslanci TOP 09 a STAN podpořili nové programy Evropské unie Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. STANISLAV POLČÁK nadto navrhl, aby EU podpořila také prodej ochucených mléčných výrobků. Děti o ně mají zájem a navíc splňují přísné dietetické požadavky, např. obsah cukru. Pokud budou mít děti k dispozici jen neochucené produkty, jak schválil Evropský parlament, mohou se začít mléku vyhýbat a uvolněné místo v jídelníčku by nahradily čokoládovými tyčinkami nebo kolovými nápoji.

LUDĚK NIEDERMAYER a další europoslanci podpořili novou směrnici o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Podle ní se do pohonných hmot bude v EU přimíchávat maximálně 7 procent biopaliv první generace. Politici reagovali na nové poznatky, které ukazují na negativní dopady výroby tradičních biopaliv na životní prostředí. Chtějí dosáhnout přimíchávání 0,5 % pokročilých biopaliv, která se už nevyrábí z řepky, ale z odpadní biomasy, slámy, dřevin či mořských řas. Evropa bude v 10% podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě do roku 2020 nově využívat i pokročilá biopaliva, případně elektřinu z obnovitelných zdrojů (třeba na elektrifikaci železnic a zvýšení počtu elektromobilů).

STANISLAV POLČÁK podporuje povinné označování země původu masa. Více než 70 % obyvatel Evropské unie považuje za velmi důležité vědět, odkud pochází potraviny v obchodech. Pro 90 % lidí je podstatné, jaká je země původu masa, které kupují. Politici vyzvali Evropskou komisi, aby připravila novelu, která obchodníky zaváže ke zveřejnění této informace.

LUDĚK NIEDERMAYER se výrazně podílel na formování kompromisu v případě postoje Evropského parlamentu k reformě systému obchodování emisních povolenek v Evropské unii a vzniku tržní rezervy emisních povolenek. Nová dohoda vychází vstříc argumentům obhájců životního prostředí i obhájcům průmyslu.

STANISLAV POLČÁK podpořil, aby si o geneticky modifikovaných rostlinách i potravinách mohly rozhodovat jednotlivé členské země. Proto mohou státy nově samy pěstování geneticky modifikovaných organismů povolit, omezit či zcela zakázat. Předtím bylo pěstování povoleno v zásadě v celé Evropské unii a u příslušných národních úřadů existovala pouze ohlašovací povinnost.

Europoslanci vzdělávají

JAROMÍR ŠTĚTINA zorganizoval cesty více než stovky českých studentů do Štrasburku. Ti se mohli seznámit s fungováním Evropské unie a jejích institucí, s prací europoslance a Evropského parlamentu přímo při jednání.

LUDĚK NIEDERMAYER zorganizoval a převzal záštitu nad vzpomínkovou akcí „1989: Z deníku Ivany A.“. Promítání dokumentárního filmu režiséra Karla Strachoty o roce 1989 přímo v Bruselu vzbudilo velkou pozornost. Film je sestaven na základě historických událostí a kombinuje osobní deníkové záznamy i dobové nahrávky revolučních událostí. Akce podpořila vznik anglické verze snímku.

JIŘÍ POSPÍŠIL představuje fungování Evropského parlamentu a Evropské unie českým středoškolákům v rámci celoročního přednáškového turné. Každý týden se snaží vystoupit na jedné ze škol a uspořádal také dvě dvoudenní konference na téma Budoucnost evropské a české pravice a Bezpečnostní hrozby pro současnou Evropu.

JAROMÍR ŠTĚTINA organizoval před měsícem v Evropském parlamentu v Bruselu výstavu fotografií „A Hospital at Wold´s End“ české horolezkyně Diny Štěrbové, která založila nemocnici v Pákistánu. Připravil také mezinárodní konferenci „Ukrajina ve válce: Pravda proti Ruské propagandě“. A podařilo se mu v českém překladu vydat knihu běloruského autora Pavla Serviaryniece „Miluji tě Bělorusko“. Publikaci finančně podpořila frakce Evropské lidové strany, které jsou poslanci TOP 09 a STAN členy. 

ŠTÍTKY

Témata:
EU, Zahraničí
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme