Důležitý je boj proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi

14. 1. 2016

S právem držet zbraň a nakládat s municí musí být spojena způsobilost a odpovědnost za život a zdraví vlastní a také dalších lidí. Po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a tragických událostech v Uherském Brodě se Poslanecká sněmovna zabývala změnou zákona o zbraních a nakládání s municí. Ta plošně neomezí právo držet zbraň a munici, ale přispěje k větší bezpečnosti a může předejít dalším tragédiím, a proto ji TOP 09 podporovala. Nepodporuje ale přijetí legislativy na úrovni Evropské unie, která je silně restriktivní a neřeší aktuální problematiku zneužívání zbraní k terorismu. Evropská komise by se měla soustředit spíše na potírání nelegálnímu obchodu se zbraněmi a na kroky, které zabrání držení nelegálních zbraní.

TOP 09 odmítá návrh Evropské komise ohledně novely Směrnice 2008/51/ES o nabývání a držení střelných zbraní jako celek.

V prvé řadě odmítá princip navržený v článku 5 směrnice, aby povolení držet a nosit zbraň bylo vydáváno pouze osobám, které k tomu mají řádný důvod. TOP 09 zastává názor, že držet a nosit zbraň je právo – ne privilegium – svobodného, bezúhonného, spolehlivého a zdravotně způsobilého občana státu a EU.

Výkonný výbor TOP 09 je proti omezování osobních svobod občanů v ČR i občanů v rámci EU. Z tohoto důvodu odmítá jakékoliv snahy o omezení legálního držení zbraní a omezení jejich druhů. Naopak doporučuje, aby naši zástupci na všech úrovních prosazovali nedotknutelnost národních legislativ v této oblasti; pokud tento návrh neprojde, tak prosazovat přístup ČR k této otázce a u nás zavedený systém jako standard ve všech zemích EU.

Sporné body ve směrnici:

  • Za nevhodné považujeme uložení povinnosti muzeím znehodnocovat zbraně, které jsou vystaveny jako exponáty. Poškození těchto mnohdy sběratelských kusů lze spíše považovat za nadbytečné s ohledem na skutečnost, že teroristické organizace nezískávají zbraně z muzejních zdrojů.
  • Směrnice zavádí povinnou registraci každé střelné zbraně v působnosti směrnice, tj. i registraci znehodnocených zbraní. Tato povinnost je samozřejmě správnou myšlenkou, nicméně ve směrnici je upravena příliš široce, což jí s ohledem na počet zbraní, které by bylo nutné evidovat činí reálně neproveditelnou navíc spojenou s nesmyslným nárůstem byrokracie a kriminalizace dosud bezúhonných občanů.
  • Členské státy by měla přijmout veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A, spolu se zničením střelných zbraní a střeliva, které by byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly by zabaveny. Toto ustanovení je zcela nesmyslné a EK se zde pokouší zasáhnout do oblasti, která ji přísluší členským státům. Je zde pošlapáno právo subsidiarity a uměřenosti použitých opatření.
  • Zákaz poloautomatických zbraní, které mají vzhled automatických zbraní by mohl vést k tomu, že by s nimi civilisté, branné spolky, či dobrovolníci z Aktivních záloh nemohli nadále vykonávat výcvik, například.

TOP 09 si je nicméně vědoma nutné aktualizace této problematiky, hlavně v rámci sjednocení standardů na evropské úrovni. Novela obsahuje některé užitečné body, jako například požadavek na ověřování zdravotní způsobilosti u držitelů zbrojních průkazů a upřesnění některých dalších pojmů.

Dle názoru TOP 09 by se směrnice měla věnovat sjednocení standardů v oblasti technických záležitostí – například v oblasti znehodnocení zbraní, společné evidence, výměny informací. Do oblasti vlastnictví, systému povolení k držení a nošení, či principů práva držet a vlastnit zbraň nesmí zasahovat.  

TOP 09

Štítky
Témata: Armáda a obrana, EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme