Důležitý je boj proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi

14. 1. 2016

S právem držet zbraň a nakládat s municí musí být spojena způsobilost a odpovědnost za život a zdraví vlastní a také dalších lidí. Po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a tragických událostech v Uherském Brodě se Poslanecká sněmovna zabývala změnou zákona o zbraních a nakládání s municí. Ta plošně neomezí právo držet zbraň a munici, ale přispěje k větší bezpečnosti a může předejít dalším tragédiím, a proto ji TOP 09 podporovala. Nepodporuje ale přijetí legislativy na úrovni Evropské unie, která je silně restriktivní a neřeší aktuální problematiku zneužívání zbraní k terorismu. Evropská komise by se měla soustředit spíše na potírání nelegálnímu obchodu se zbraněmi a na kroky, které zabrání držení nelegálních zbraní.

TOP 09 odmítá návrh Evropské komise ohledně novely Směrnice 2008/51/ES o nabývání a držení střelných zbraní jako celek.

V prvé řadě odmítá princip navržený v článku 5 směrnice, aby povolení držet a nosit zbraň bylo vydáváno pouze osobám, které k tomu mají řádný důvod. TOP 09 zastává názor, že držet a nosit zbraň je právo – ne privilegium – svobodného, bezúhonného, spolehlivého a zdravotně způsobilého občana státu a EU.

Výkonný výbor TOP 09 je proti omezování osobních svobod občanů v ČR i občanů v rámci EU. Z tohoto důvodu odmítá jakékoliv snahy o omezení legálního držení zbraní a omezení jejich druhů. Naopak doporučuje, aby naši zástupci na všech úrovních prosazovali nedotknutelnost národních legislativ v této oblasti; pokud tento návrh neprojde, tak prosazovat přístup ČR k této otázce a u nás zavedený systém jako standard ve všech zemích EU.

Sporné body ve směrnici:

  • Za nevhodné považujeme uložení povinnosti muzeím znehodnocovat zbraně, které jsou vystaveny jako exponáty. Poškození těchto mnohdy sběratelských kusů lze spíše považovat za nadbytečné s ohledem na skutečnost, že teroristické organizace nezískávají zbraně z muzejních zdrojů.
  • Směrnice zavádí povinnou registraci každé střelné zbraně v působnosti směrnice, tj. i registraci znehodnocených zbraní. Tato povinnost je samozřejmě správnou myšlenkou, nicméně ve směrnici je upravena příliš široce, což jí s ohledem na počet zbraní, které by bylo nutné evidovat činí reálně neproveditelnou navíc spojenou s nesmyslným nárůstem byrokracie a kriminalizace dosud bezúhonných občanů.
  • Členské státy by měla přijmout veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A, spolu se zničením střelných zbraní a střeliva, které by byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly by zabaveny. Toto ustanovení je zcela nesmyslné a EK se zde pokouší zasáhnout do oblasti, která ji přísluší členským státům. Je zde pošlapáno právo subsidiarity a uměřenosti použitých opatření.
  • Zákaz poloautomatických zbraní, které mají vzhled automatických zbraní by mohl vést k tomu, že by s nimi civilisté, branné spolky, či dobrovolníci z Aktivních záloh nemohli nadále vykonávat výcvik, například.

TOP 09 si je nicméně vědoma nutné aktualizace této problematiky, hlavně v rámci sjednocení standardů na evropské úrovni. Novela obsahuje některé užitečné body, jako například požadavek na ověřování zdravotní způsobilosti u držitelů zbrojních průkazů a upřesnění některých dalších pojmů.

Dle názoru TOP 09 by se směrnice měla věnovat sjednocení standardů v oblasti technických záležitostí – například v oblasti znehodnocení zbraní, společné evidence, výměny informací. Do oblasti vlastnictví, systému povolení k držení a nošení, či principů práva držet a vlastnit zbraň nesmí zasahovat.  

TOP 09

ŠTÍTKY

Témata:
Armáda a obrana, EU
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme