Co to je korespondenční volba? Zjednoduší hlasování krajanům

2. 2. 2016

Pokud jste nikdy nechtěli volit mimo území Česka, možná vás ani nenapadne, kolik překážek musí překonat někteří krajané, aby se dostali až k volební urně. Stovky ujetých kilometrů, tisíce korun vydaných za cesty i mnoho hodin v dopravních prostředcích by jim přitom ušetřila jednoduchá změna: zavedení korespondenční volby.

„Od roku 2011 studuji na University of St. Andrews ve Skotsku. Považuji se za aktivního občana, ale bohužel jsem zmeškal volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013, protože cesta ze Skotska do Londýna a zpět trvá přibližně 13 hodin vlakem a stojí kolem £80 (cca 3000 Kč), což pro mě není malá částka,“ popisuje Ondřej Hajda, který by, stejně jako mnoho dalších mladých lidí studujících v zahraničí, uvítal distanční volbu.

Místo toho, aby si zařizoval voličský průkaz a jel do Londýna na ambasádu, by mu stačilo hlas poslat poštou. Právě nutnost cestování na zastupitelské úřady mnoho krajanů od účasti ve volbách odrazuje - vzdálenosti, které musí ujet, jsou často téměř nepřekonatelné.

V mnoha zemích Evropy přitom korespondenční volba funguje už několik desítek let, Například ve Švédsku se netýká jen lidí volících v zahraničí, ale všech, kteří chtějí volit v rámci země, ale mimo okrsek, kde jsou registrovaní.

I s tím návrh TOP 09 počítá. Možnost volit poštou totiž nevítají jen občané cestující za hranice, ale naopak i ti, pro které je náročné odevzdat hlas i v nejbližší volební urně. Třeba lidé upoutaní na invalidní vozík nebo někteří senioři.

Návrh na korespondenční volbu, se kterým přišel 1. místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek je jednoduchý: Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování osobně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem, ale také elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky. Vyplněný hlasovací lístek pak vloží do úřední obálky, tu spolu s vyplněným a podepsaným identifikačním lístkem nebo s volebním průkazem vloží do doručovací obálky. Pak dopis zašle nebo osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme