Schwarzenberg: Kdokoliv bude zvolen, má moji podporu

Projev čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga na 6. celostátním sněmu TOP 09

23. 11. 2019

Milí přátelé,

stranické sjezdy trpí vždycky tím, že je příliš mnoho a příliš dlouhých projevů, tudíž budu velice stručný. Já bych na začátek srdečně rád poděkoval panu předsedovi Pospíšilovi. Ve svém vynikajícím projevu nám nastínil možnosti, ale i problémy naší strany. Děkuji mu za to. Také bych rád poděkoval Miroslavovi Kalouskovi, který v Parlamentu dělá nedoceněnou práci a je opravdu jeden z nejlepších poslanců ze všech stran dohromady. Za jeho práci bych rád poděkoval.

Máme zajímavý sjezd. Poprvé máme dva kandidáty. Když jsem byl teď při volbě předsedy Evropského parlamentu v Záhřebu, tak jsem poté pogratuloval panu Tuskovi, který byl zvolen předsedou strany ELS. Jediný, co mi vadilo bylo, že byl zvolen jako za našich starých časů, kdy byla jednotná kandidátka KSČ a jeden kandidát za Národní frontu, a takto vypadala tato volba. On se na mě podíval a rozchechtal se, protože pochází z Polska, tak tomu rozuměl a velice se smál.

My jsme demokratická strana, díky tomu, že máme dva kandidáty, ačkoliv někteří politici v Čechách jsou nejednotní. Je to normální demokratický proces a máme veliké štětí, že oba kandidáti jsou opravdu dobří kandidáti. V poslaneckém klubu můžu sledovat práci Markéty Pekarové Adamové, je výborná, musím říct, že je jedna z nejčinorodějších poslanců ze všech v Poslanecké sněmovně. To, co tam dělá, obdivuji. Na druhou stranu znám také Tomáše Czernina, znám ho dlouhá léta a naprosto ručím za jeho charakter. Vím, co dělá v Senátu, a jemu to svědčí. U každého politika považuji za důležité, že je oceněn ve vlastním kraji. Že v sousedství, ve Východočeském kraji, zjistil jsem to, když jsem tam byl při volbách, je velice ceněný.

Máme opravdu vynikající kandidáty, pořadí si udělejte Vy sami, ale musím říci, že jsem šťastný. Máme velikou odpovědnost, tak prosím, tu volbu berte vážně, ať se každý zamyslí nad tím, koho chce volit. Méně osobní sympatie, musíme přemýšlet, kdo bude tu práci dělat lépe, kdo bude vést v dnešní době naši stranu úspěšně, to je klíčová otázka. Přeji Vám abyste opravdu zodpovědně o tom přemýšleli. Nesmíme zapomenout, že tím, že jsme ve výrazně evropské straně v Evropě, která se mění, a která je ohrožena vnitřními, a i jinými spory, jsme jediná výrazně proevropská strana. Také bylo mluveno o našich hodnotách, je velice jasné, je to dokonce v našich stanovách, že ty naše hodnoty stanovíme na několika horách. Na hoře Sinaj, na hoře Golgota, na hoře Akropolis a na hoře Kapitol. A dvacáté století nás poučilo, všichni, kteří jsme to zažili, předseda a většina přítomných si to pamatuje, jak důležitá je svoboda a právní stát. Souvisí to se sebou, nemůže být právo bez svobody a svoboda nemůže být bez práva, to si musíme uvědomit. Od začátku musíme tyto dvě hodnoty bránit odhodlaně.

Nebezpečí nepřichází jen z jednoho směru. Přichází z různých směrů, kde bychom to nikdy nečekali. Samozřejmě je důležité tržní hospodářství, ale i to je pouze možné, existuje-li svoboda. Bez svobody tržní hospodářství neexistuje a nemůže existovat žádné hospodářství, není-li právní stát a fungující spravedlnost. Dvacáté století nás poučilo, jak lehce se to ztratí. My si vždycky myslíme, že to máme garantované. Nikdy, nikdy v dějinách to nebylo zaručené, opravdu ne. A tudíž vás velice prosím, uvědomte si tu svoji zodpovědnost. My staří dědci už pomalu odcházíme, ale vím, že je na vás, aby naše děti a naši vnuci měli to štěstí žíti v podobných podmínkách. Braňte to prosím a jděte do práce. My jsme sice skvělá parta, jako strana, kamkoliv jsem v krajích českých zavítal, tak jsem viděl bezvadné lidi. Ale jako spoustu mých přátel a včetně mě samotného někdy nedostatečně pracujeme, nejsme dosti plní, nepracujeme v plném nasazení, přičemž ta doba to prosím požaduje, abychom opravdu všude pro tuto stranu pracovali. Ne kvůli straně, ale kvůli těm hodnotám, o kterých jsem mluvil a kvůli existenci svobody našich dětí a našich vnuků. Prosím, abyste si to opravdu uvědomili. TOPka má největší zodpovědnost bránit toto v České republice. Ostatní strany mají pochopitelně jiné priority. To jsou naše priority. Tak Vám přeji mnoho štěstí a přeji Vám silné nasazení a přeji oběma kandidátům mnoho štěstí. Kdokoliv bude zvolen, má moji stoprocentní podporu, dokavaď je ještě dědek starej nějaké podpory schopný.

Děkuji mnohokrát.

Štítky
Osobnosti: Karel Schwarzenberg
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme