Pospíšil: Těším se na spolupráci s budoucím vedením TOP 09

23. 11. 2019

(projev předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila na 6. celostátním sněmu TOP 09) 

Vážený pane čestný předsedo, vážený předsedo poslaneckého klubu, dámy a pánové, milí přátelé, 

nastává zpráva předsedy strany, který se již znovu nerozhodl kandidovat. Dovolte mi, abych ve svém vystoupení, které bude možná emocionální, shrnul dva roky, kdy jsme spolu spolupracovali, kdy jsme společně na jedné straně bojovali a dělali všechno proto, aby v České republice byla zachována svoboda a demokracie a prozápadní orientace. Jsem velmi dojat, že tu dnes mohu stát a že mohu říci, že mi bylo velkou ctí vést dva roky TOP 09. Z mého pohledu byly tyto dva roky úspěšné. 

Dnes budeme rekapitulovat dva roky TOP 09 od minulého sněmu, který proběhl na tomto místě. Často k sobě býváme v debatách kritičtí, a je to tak správné. Nesmíme podcenit žádnou chybu, žádný nedostatek. Vzpomeňme si ale při těch debatách, v jaké situaci jsme byli před dvěma roky. Před dvěma lety jsme byli jsme otřeseni tím, jak dopadly parlamentní volby. Byli jsme otřeseni tím, že jsme jen velmi těsně překročili pětiprocentní volební hranici. Možná ještě více jsme byli otřeseni tím, jak dopadly demokratické politické strany. Obrovsky posílili populisté, levicové strany a komunisté. A tyto strany bohužel sestavily vládní většinu. Bylo to rozhodnutí voličů, které respektujeme, ctíme, a to také celou dobu říkáme. Bylo to ale dáno i tím, že máme v této zemi bohuželnespravedlivý volební systém, který poškozuje a diskvalifikuje menší strany. To by nebylo tak smutné, kdyby nešlo o to, že tento systém poškozuje hlavně voliče menších stran a říká, že volič TOP 09, STAN či KDU-ČSL měl v minulých volbách poloviční sílu než volič hnutí ANO. A to je zkrátka špatné a je třeba to odmítat. 

Byli jsme v situaci takřka revoluční, kdy nikdo nechtěl na post předsedy TOP 09 kandidovat. Já jsem tedy tuto výzvu vzal, ač jsem byl velmi krátce členem naší strany, byť dlouhodobě jsem s TOP 09 úzce spolupracoval jako europoslanec a prosazoval její politiku na půdě Evropského parlamentu. Mnozí komentátoři ve veřejnoprávních i soukromých médiích psali, že TOP 09 končí. A já jsem velmi rád, že se mýlili. Že volby, které proběhly v posledních dvou letech, ukázaly, že TOP 09 je dál výrazná politická síla na naší politické scéně. Jsou určitě věci, které lze zlepšovat, třeba v komunálních volbách. Jsou věci, kam budoucí vedení musí napřít více sil. Hlavní signál veřejnosti, který odtud odchází, by ale měl být, že jsme významnou silou v České republice, že jsme uspěli na mnoha místech v komunálních volbách, že jsme uspěli v evropských volbách. To je důležité říci našemu voliči. Měli bychom voliči říkat: „Jsme tady, hájíme náš program, hájíme naše hodnoty a za ty se budeme bít a za ty se bijeme.“ Jen takovou sebevědomou stranu je volič ochoten volit.  

Jak už jsem řekl, před dvěma lety jsme byli ve velmi složité situaci. Na předsedu byl jeden kandidát a navíc kandidát, který nebyl spojen s generací otců zakladatelů. V Čechách bývá zvykem, že je-li zvolen nový předseda, který není spjat se založením strany, občas to v takové straně skřípe. Jako odcházející předseda chci říci, že si velmi vážím spolupráce s panem předsedou Schwarzenbergem a panem předsedou Kalouskem. Děkuji jim za spolupráci. I když jsme vždy neměli na věci stejný názor, pokaždé jsme se dokázali domluvit a táhnout za jeden provaz. To je signál, který sděluji veřejnosti. Oponenti nám často vytvářeli mlhu, že TOP 09 je nejednotná. To není pravda. My jsme vždy byli jednotní a vždy jsme byli schopni se domluvit a spolupracovat. Jsme demokratická strana, nejsme hnutí jednoho muže, jeden muž nerozhoduje. To, že o určitých věcech vedeme vnitrostranickou debatu a občas nemáme na věci stejný názor, je přece správné. Občas jsem byl zaražen z toho, že nám média vytýkala, že některá rozhodnutí u nás trvají delší dobu než v hnutí ANO, že o některých věcech více debatujeme nebo nemáme stejný názor. To je přece demokracie. My jsme demokratická strana. Nejsme strana jednoho muže. Demokracie trvá, občas je hlasitá, občas bolí, ale je to jediná forma vlády, která dlouhodobě zajistí svobodu a demokracii v zemi. Jsme demokratická strana. Zítra zvolíme v tajné volbě nové vedení, a to je přece obrovská výhoda. Žádný vlastník, žádný oligarcha nerozhodne o budoucnosti TOP 09, o jejím vedení. Proto chci oběma pánům poděkovat a moc si vážím toho, jak jsme spolupracovali.  

Často naši oponenti vytvářeli dojem, že jsme ideově nejednotní. Snažili se nás rozdělit na konzervativce a liberály. Ale to, co spojuje současné odcházející vedení a generaci otců zakladatelů, jsou přece hodnoty TOP 09. Málokterá strana je tak silně ideově vyhraněna. Proto je TOP 09 unikátní, proto jsem začal své vystoupení dnes tím, že Česká republika potřebuje silnou TOP 09. Není jiná alternativa, jiná pravice, která by mohla TOP 09 nahradit. My všichni máme obrovskou odpovědnost. Až odsud zítra odejdeme, dělejme vše proto, aby TOP 09 dále sílila. Společné hodnoty jsou to, co nás spojuje. Všichni vyznáváme hodnoty svobody a demokracie, byť to dnes vypadá, že to není v moderní marketingové době výhodou. Všichni hájíme prozápadní orientaci této země, všichni hájíme odpovědnou hospodářskou politiku vlády, kterou dnes nemáme. Všichni hájíme principy právního státu, všichni známe význam vzdělání pro společnost. To jsou naše hodnoty a v tom jsme jedineční. To rozvíjejme a uchovejme si to. 

Dámy a pánové, hodnotový základ TOP 09 je klíčový. To není základ pouze jedné politické strany, to je základ tradiční evropské společnosti. Je to základ, který by měly mít všechny strany v České republice. Tak tomu ale bohužel není. Strany, které dnes vládnou v čele s hnutím ANO, tyto hodnoty bohužel popírají a dnes a denně je ohrožují. To je důvod, proč je náš význam a naše existence pro tuto zemi tak důležitá. 

Úspěšnost vedení politické strany nedělají marketingové reklamní kampaně ani volební výzkumy. Dělají to konkrétní volební výsledky. V období dvou let, kdy jsem měl tu čest vás vést, jsme měli troje volby. Utkali jsme se v komunálních a senátních volbách a ve volbách evropských. Jsem velmi rád, že všechna tato volební klání ukázala, že TOP 09 je ochotna se domluvit se svými blízkými politickými partnery, často i na úkor vlastních kandidátů na kandidátce, že v tom vnímáme veřejný zájem a děkuji vám všem, kteří jste v komunálních volbách udělali maximum pro to, abyste vytvořili volební koalice ve svých městech a obcích. Vím, že to nebylo jednoduché. Častokrát ta jednání nedopadla dobře. Mohu ale říct, a na to jsem velmi hrdý, že TOP 09 během komunálních, senátních a evropských voleb vždycky jednala se svými koaličními partnery čestně, že jsme nikdy naše partnery nepodrazili a vždycky jsme dodrželi slovo. To je strašně důležitéa vysíláto o nás signál, že jsme koaliční partner, se kterým se vyplatí jednat. Jsme koaliční partner, který drží slovo. Jsme stranou, která je ochotná potlačit i své stranické zájmy, pokud je to v zájmu obce, města, kraje nebo i České republiky. Častokrát jsme měli pocit, že jsme ti, kteří koalice nejvíce tlačí. Víte dobře, že nás veřejnost vyzývá k tomu, abychom spolupracovali. Když jsme položili věnce na Národní třídě, lidé, kteří vyznávají svobodu a demokracii, říkali: „Spojte se.“ Já jako odcházející předseda vysílám signál budoucímu předsedovi nebo předsedkyni: „Pokračujte v tom.“ Je to těžká práce a často není jasný výsledek. Jsme ale povinni jako odpovědná politická síla udělat maximum pro to, aby se demokratické politické síly spojovaly, aby spolupracovaly a aby měly šanci porazit oligarchu. Ostatně se to podařilo i tady v Praze v komunálních volbách. Na druhou stranu, a tady souhlasím s některými z vás, nemůžeme se jen spojovat, musíme udělat maximum pro to, abychom byli sami silní a byli silnými hráči a partnery s těmi, se kterými se spojujeme.  

Mám-li uzavřít dva roky spolupráce s ostatními partnery, mám pocit, že se obrovsky zvýšil náš koaliční potenciál. Nevím, jak to cítíte a je to místo od místa. Blízké ideové strany s námi ale chtějí spolupracovat a já doufám, že se to ukáže již příští rok v krajských a senátních volbách.  

Dámy a pánové, hodnotíme-li komunální volby, musíme si přiznat, že došlo k poklesu kandidátních listin, které jsme v minulých komunálních volbách předložili. Tam, kde máme výrazného komunálního politika, významného starostu či starostku nebo kde jsme vytvořili zajímavý koaliční projekt, tam jsme uspěli. Ale je třeba otevřeně říci, že těch míst je méně, než jsme možná čekali. Jako odcházející předseda toto beru na sebe a doporučuji budoucímu vedení, aby více věnovalo pozornost tomu, jaké osobnosti nás zastupují v regionech a zda jsou či nejsou ochotni jít do komunálních voleb. Nesmíme toto nechat náhodě a do budoucnamusíme více času věnovat přípravě komunálních voleb. Je to nutné. Skvělý program a hodnoty nestačí, pokud není strana zakořeněna v městech a obcích. Tady vnímám mezeru a prostor pro zlepšení. Všichni můžeme udělat hodně pro to, abychom za 3 roky předložili ve více městech a obcích kandidátní listiny a nabídli kvalitní kandidáty spojené s naším programem. 

Specifickou kapitolou v komunálních volbách je Praha. Jako předseda strany jsem záměrně v nejisté době kandidoval v čele pražské kandidátky. Považoval jsem za svoji povinnost jít s kůži na trh a kandidovat. Považoval jsem za nutnost pomoci k tomu, aby byla pražská TOP 09 opět jednotná. Přiznejme si, že po pro mě nepochopitelném odchodu nebo vyloučení bývalého primátora Hudečka, nebyla pražská TOP 09 v nejlepší kondici. I tak se nám zde ale podařilo po několika týdnech náročného jednání vytvořit projekt Spojené síly pro Prahu, který podle mého názoru uspěl. Opět je to možné hodnotit různými argumenty. Celá kampaň byla mediálně prezentována tak, že favorité jsou Piráti, kteří vyhrají, a my jsme outsideři na okraji volebních preferencí. Piráti nakonec získali 13 mandátů a my také. To zkrátka nemohu označit za neúspěch. To, co je ale důležitější, než počet mandátů, je, že díky nám hnutí ANO přestalo ovládat pražský magistrát, odešlo do opozice a vznikla koalice, která přes všechny problémy efektivněji a lépe vládne, než všechna administrativa Adriany Krnáčové. Nebýt naší snahy spojit se, nebýt naší trpělivosti a vůle přesvědčit STAN, aby do toho šli s námi, tak by hnutí ANO na pražské radnici dále vládlo. To je třeba v tuto chvíli říci. Často se v médiích hovoří o sporech, které jsou na pražském magistrátě. Dovolte mi jednu poznámku. Ano, máme někdy spory, ale ty jsou vždycky ideové, nejsou osobní, nejsou personální, nejsou mocenské. Jedinou šancí, jak vládnout v Praze bez hnutí ANO, byla koalice s dvěma subjekty, kterých si vážím, ale marná snaha, jsou více levicoví než my, někdy více aktivističtí a zkrátka v některých věcech mají jiné vidění světa než my, tradiční pravicová strana. Nemůžeme ale sedět ve svých koaličních křeslech a koukat se na to, jak se prosazují věci v rozporu s naším programem, protože jsme povinni před našimi voliči hájít naše zásady a náš program, tradiční odpovědnou politiku i pro město Prahu i pro komunální úroveň. Proto jsou tady občas určité spory. Jsem přesvědčen, že náš volič to chápe a vnímá. Proto TOP 09 společně se STAN půl roku po sestavení pražské koalice v Praze vyhrála evropské volby. Je to důkazem toho, že volič vnímá, že jsme korektivem některých levicových a aktivistických návrhů našich koaličních partnerů při obhajobě základních hodnot, jako je ochrana soukromí, ochrana vlastnictví a tak dále.  

Tím plynule přecházím k hodnocení evropských voleb. Ti z vás, kteří u toho byli a vyjednávali, ví, jaké to bylo tříměsíční martyrium, abychom domluvili projekt, který nesl název Spojenci pro Evropu. Nebylo to jednoduché. Děkuji vám všem, kteří jste se na tom podíleli, děkuji i oponentům tohoto projektu a děkuji i debatě, zda mají či nemají být Zelení. Jsem rád, že jsme se nakonec rozhodli podpořit variantu i se stranou Zelených. Sám jsem tuto variantu podporoval a jsem rád, že to voliči pochopili a podpořili projekt Spojenci pro Evropu. Ve chvíli, a já mám z toho velkou radost, kdy volební účast byla téměř 30 %, nikdo z nás to nečekal, všechny výzkumy hovořily o účasti do 20 %, jsme získali dvouciferný volební výsledek a tři mandáty. Srovnám-li to zase se stranou, kterou považuji jako referenční vůči nám, favorit voleb získal stejný počet mandátů. Nebylo to vítězství, ale podle mého názoru to byl úspěch, ze kterého bychom měli radovat a vyslat k voliči: „Vidíš, má cenu volit TOP 09. Má cenu volit stranu s jasným programem, která má v určité chvíli podle marketingových výzkumů 5 %, ale má své voliče, které je schopná oslovit a být opět významnou politickou silou.“ To je shrnutí voleb, které probíhaly během mého mandátu. I v evropských volbách jsem měl tu čest být lídrem a vést tuto kandidátku. Narozdíl od jiných politických stran nepovažujeme jako jasná proevropská pravice volby do Evropského parlamentu za volby druhého řádu. Jsou to volby mimořádně důležité. Naše zakotvení na Západ, naše aktivní členství v EU, naše aktivní členství v NATO je pro nás záruka svobody a demokracie na území této země. Jsme jediná autentická proevropská pravice v této zemi. Voliči nás proto volili a jasně to potvrdili. 

Já jsem stranu, jak už jsem dvakrát řekl, vedl v obou volbách, kdy jsem měl tu čest být vaším předsedou. Jsem přesvědčený, že předseda ve chvíli, kdy jsou volby, má jít s kůží na trh. Jsem přesvědčený, že zvláště v situaci, kdy je strana znejistěná, za sebe nemá posílat někoho jiného do voleb, ale má sám kandidovat. Protože výsledek voleb je jediné objektivní hodnocení toho, jak voliči vnímají jeho předsednictví. Je to jediné hodnocení, kdy voliči říkají: „Ano, my se stranou ale i s Tebou souhlasíme nebo nesouhlasíme.“ Filozofie, že předseda strany má být současně lídrem, je mi vrozená a daná a je podle mě správná. To je také hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat do čela TOP 09 pro další dva roky. Myslím si, že předsedou či předsedkyní strany, má být člověk, který ji bude připraven vést do nejdůležitějších voleb, které nás v dalších dvou letech čekají. A to jsou volby do Poslanecké sněmovny. Stranu by oslabovalo, kdyby byl předseda europoslanec a někdo jiný by stranu vedl do národních voleb. Mé rozhodnutí činím s plnou úvahou toho, že někdo může namítat, že ve volbách do Evropského parlamentu jsem uspěl, ale to rozhodnutí činím proto, že jsem přesvědčen, že je to správné pro TOP 09 apro Českou republiku. 

Jsem hrdý na to, že jsme prokázali, že nejsme jen stranou otců zakladatelů, dvou mimořádných významných politických osobností, ale že jsme stranou, která se dál rozvíjí a žije klasickým politickým životem. Důkazem je i to, že se zítra o post předsedy strany utkají dvě viditelnéa výraznépolitické osobnosti. Že nejsme v době revoluční, jako před dvěma lety, kdy jsme neměli kandidáty na předsedu TOP 09, ale že teď máme dva viditelné autentické politiky, kteří výrazně ovlivňují politiku v České republice. Ať bude zvolen kterýkoliv z nich, jsem přesvědčen, že oba mohou být dobrými předsedy TOP 09. Ať budu v jakékoliv funkci nebo pouze řadový člen TOP 09, jako bývalý předseda TOP 09 budu dělat všechno pro to, aby byl budoucí lídr úspěsným, aby byl třeba úspěšnější než já, když se podaří zvednout volební preference TOP 09 a když strana bude vzkvétat. Nečekejte ode mě žádné žárlení, žádné podrazy. Předem tady deklaruji absolutní loajalitu vůči budoucímu vedení. Říkám to veřejně, abyste mě s tímto veřejným závazkem konfrontovali. Mně jde o budoucnost této unikátní proevropské pravicové strany a o budoucnost této země. Zítra to bude svátek demokracie v TOP 09 a já předem říkám, že se těším na spolupráci s budoucím předsedou nebo předsedkyní naší strany. Jsem přesvědčen, že jsme v situaci, kdy budoucí předseda nebo předsedkyně, pokud ale budeme jednotní a pevní a budeme za ním stát a budeme všichni pracovat, bude úspěšný, a to je nejen pro nás, ale i pro tuto zemi.

Dámy a pánové, žijeme v zemi, kde vládne oligarcha s komunisty. Je to strašně smutné zjištění, že máme třicet let od Sametové revoluce, slavíme to na Národní třidě nebo Václavském náměstí, chodíme se poklonit k hrobu prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, a přitom jsou znovu u moci komunisté. To je třeba pořád říkat. Odmítám tvrzení některých komentátorů, že opoziční demokratické strany tak trochu mohou za to, že Andrej Babiš musí s komunisty vládnout. To zásadně odmítám a říkám, že Andrej Babiš je ten, kteří občanům České republicky k 30 letům od revoluce přivzal komunisty do vlády, je to jeho odpovědnost. Není to odpovědnost opozice, která zůstala zásadová a s oligarchou do vlády nešla. Je to odpovědnost Andreje Babiše, s kým vládne a jak tím poškozuje Českou republiku a ohrožuje svobodu a demokracii v této zemi. Jsem hrdý na to, jak si TOP 09 celé dva roky zachovala tvář. My jsme neuhnuli, neustoupili a ani na okamžik nekoketovali s možností jít do vlády s hnutím ANO. I kdyby v čele hnutí ANO nebyl Andrej Babiš. TOP 09 je natolik hodnotově vzdálena hnutí ANO, že by ve vládě s hnutím ANO být nemohla. A to tady předem říkám a opakuji. My z našich zásad neuhneme, byť by bylo možná laciné, populistické a jednodušší se občas posunout a nějakým populistickým krokem oslovit a koupit si tak nějaké voliče, jako to dělá současná vláda. Velkou tragédií je vedle hodnotové orientace této vlády, pošlapávání demokracie, zahraniční východní politiky pana prezidenta a porušování ústavnosti v této zemi i to, že tato vláda fakticky nevládne. Tato vláda, milí občané, vám zvedla daně. Zvedla vám daně v období ekonomického růstu. Tato vláda vám na příští rok připravila opět schodkový rozpočet. Roste nám ekonomika, ale stále žijeme na dluh. Tato vláda slíbila učitelům vyšší platy a nesplnila to. Nepřipravila tolik potřebnou důchodovou reformu. Tato vláda pošlapává principy právního státu svým návrhem zákona o státním zastupitelství. To jsou fakta. To nejsou fráze opozičního předsedy. I kdybych měl chuť a snahu, a věřte, že ji občas mám, za něco vládu pochválit, tak není bohužel za co. A na to musí být jasná reakce. Je to moje třetí rada budoucímu vedení TOP 09: „Pojďme intenzivně pracovat na tom, ať nabídneme voličům jasnou alternativu, kterou vysvětlíme a odprezentujeme do příštích parlamentních voleb.“ Svoboda a demokracie je klíčová. Ale vedle toho je to reálné vládnutí, které také nefunguje. Musíme voliče oslovit nejen volební programem, ale konkrétními návrhy a konkrétními změnami zákonů, protože volič to od nás očekává.

A na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval sedmi našim statečným poslancům, protože pracovat na půdě Poslanecké sněmovny, když je vás jednom 7 a máte obsáhnout širokou agendu všech politik, je těžké. Je těžké, když musíte být v několika výborech, kdy se učíte témata odborné politiky, které jste dosud nedělali a musíte v této oblasti působit a deklarovat naše názory. Já vám děkuji a vážím si toho, kolik jste předložili samostatných pozměňovacích návrhů a samostatných zákonů, které prezentují náš program. Bohužel je realitou, že vládní většina v parlamentu opoziční návrhy diskriminuje, odsouvá je do pozadí a neumožňuje jejich řádné projednání. I takto Andrej Babiš vnímá parlamentní demokracii. Diskvalifikuje opozici, uvažuje o tom, že změní jednací řád, že omezí právo poslanců vystupovat a hájit zájmy jejich voličů. Bohužel je strašně smutné říci, že k 30. výročí od revoluce máme premiéra, který zpochybňuje a kritizuje Poslaneckou sněmovnu, která je základem parlamentní demokracie, který nazývá Poslaneckou sněmovnu žvanírnou a který by v Poslanecké sněmovně nejradši neseděl a nechodil tam, protože ho to zdržuje. Jeho zdržuje to, co mu zástupci lidu říkají. Jeho zdržuje to, že je interpelován a má odpovídat. Jeho zdržuje tam sedět. To je strašné. Je strašné, jak tento člověk pošlapává základní postuláty a principy parlamentní demokracie. Máme tady obrovské množství práce. Musíme přesvědčit občany o tom, že naše alternativy a návrhy jsou lepší, než marketingové vládnutí hnutí ANO. Udělejme to dříve, než Andrejovi Babišovi dojdou peníze, než se tato země dostane do ekonomické krize, což si nepřeji. Bohužel to jednou přijde a třeba jednou občané této země pochopí, že se vláda nepřipravovala na horší roky a odpovědná vláda, byla to naše vláda, se vždycky připravuje na horší roky. Odpovědný politik vždycky myslí na to, co je dobré pro jejich voliče i děti jejich voličů. Co je dobré pro další generace. To je přece odpovědná pravicová politika, kterou děláme. Koukáme za horizont, ne na zítřejší volební výzumy, jestli nám konkrétní sociální úplatek přinese další hlasy. Jsem strašně hrdý, že jsme nikdy k žádnému takovému populismu nesklouzli. 

Už jsem jasně deklaroval svůj závazek pomáhat v jakékoliv pozici budoucímu předsedovi nebo předsedkyni TOP 09. Pokud všichni potáhneme za jeden provaz, pokud začneme tvrdě pracovat na naší vizi pro příští parlamentní volby, pokud budeme hrdým sebevědomým partnerem středopravicových stran a pokud uděláme maximum pro to, k čemu nás voliči vyzývají, pak jsem přesvědčený, že nejen budoucnost TOP 09, ale hlavně budoucnost této země, je optimistická. Naším cílem má být jedna jediná věc, udělat všechno pro to, abychom v příštích svobodných parlamentních volbách porazili Andreje Babiše, abychom přesvědčili voliče, že naše alternativa je lepší a abychom tak Andreje Babiše poslali do opozice. Sice pro něj bude těžké, když bude muset sedět v té hrozné Poslanecké sněmovně v opozici, ale tohle je fungování demokracie. Volič ve svobodných volbách rozhoduje.  

Dámy a pánové, moc vám děkuji za pozornost. Děkuji vám všem za ty dva roky společné práce. Děkuji vám všem, kteří jste mi pomáhali a kteří jste stáli při mně. Děkuji vám všem, kteří jste mě věcně kritizovali, protože jste to určitě dělali ve snaze nastavit mi zpětné zrcadlo a ve snaze, abych svou funkci vykonával lépe a abych tak lépe sloužil TOP 09. Byly to mimořádně inspirativní a zajímavé dva roky a musím říci, že si strašně vážím všech, kteří mi pomáhali a doufám, že do budoucna budeme dál jeden tým, potáhneme za jeden provaz a uděláme vše pro naši úspěšnost. Děkuji vám. 

Jiří Pospíšil, předseda TOP 09

Štítky
Osobnosti: Jiří Pospíšil
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme