Otys: Pro moji cestu byla vždy zásadní opravdovost, slušnost a poctivá práce

24. 11. 2019

(projev kandidáta na místopředsedu TOP 09 Lukáše Otyse na 6. celostátním sněmu TOP 09)

Vážený pane předsedo, vážený čestný předsedo, vážení delegáti, milí hosté,

Velkou motivací pro to, abych před vás dnes předstoupil je reálný příběh mého nejlepšího přítele, který stejně jako já podniká v pohostinství.

Příběh začíná dosti idylicky. Jednoho krásného dne po náročné směně v restauraci, kdy pan majitel nevěděl se svým týmem, kam dřív skočit, se stejně jako každý den jal zkontrolovat denní tržbu a případné nedostatky v EET, způsobené občasnými výpadky tohoto skvělého systému, napravit a účtenky do cvakat do systému. Zkrátka udělat maximum pro to, aby vše bylo v pořádku. Na žádnou chybu ten den nepřišel, a tak mohl jít v klidu spát.

O to větší překvapení ho čekalo za pár týdnů, kdy mu do datové schránky přišla výzva z finančního úřadu, aby zaplatil pokutu 50 tis. korun za to, že právě v ten bezproblémový den si přišli pochutnat na oběd dvě dámy z úřadu, a dle jejich výpovědi nedostaly správnou účtenku z EET. Bohužel účtenku, kterou ve zmatku špatně vydal řadový zaměstnanec, aniž si uvědomil, co tím způsobil. Do kasy přeci jen vše zadal správně, jen při vytištění zmáčkl špatné tlačítko.

Všichni děláme chyby, dalo by se říct, a i s tímto přístupem a omluvou se pan podnikatel jal zavolat na finanční úřad. Ovšem, co poté následovalo se snad dá přirovnat jen k legendární „nabídce, která se nedá odmítnout“. Přes veškeré vysvětlení a prosbu o alespoň zmírnění pokuty se mu dostalo chladnokrevné reakce kmotrovského rázu, že nad zmírněním pokuty je možné se sice zamyslet, ale pravděpodobně poté bude následovat hloubková kontrola celého účetnictví, tak zda to má pan podnikatel zapotřebí. Jasně, že nemá. Poděkoval, zaplatil pokutu a doteď se modlí, aby se mu úřednice finančního úřadu nepomstily.

Možná si teď říkáte, že jde o celkem pěknou scénku z mafiánského filmu, ale bohužel jde o reálný příběh z praktického života!  Jsem také podnikatel a stejně jako kamarád nechci už usínat s pocitem, že jsem lovnou zvěří státního aparátu. A to jen proto, že nějaký politik stejně jako v dobách minulých, dal opět rovnítko mezi podnikatele a zloděje. Nechci žít v zemi, která malé a střední podnikatele šikanuje.

Naopak mám vizi státu, který malé a střední podnikatele jakožto silný motor ekonomiky podporuje, odklízí mu překážky na cestě k vytváření hodnot a místo šikany se naopak snaží podnikateli poradit, jak se v džungli právních předpisů co nejlépe zorientovat. Ve svém životě jsem nic nedostal zadarmo. Začínal jsem v prostých poměrech v Jáchymově. Když jsem se vypracoval a přešel do Prahy, tak po prvních úspěších přišla i hořkost a málem bankrot. Znovu jsem zabojoval a s trpělivou cílevědomostí jsem se krok za krokem zvedal zpět na nohy. A nakonec jsem za to i vděčný. Narodit se se zlatou lžičkou v puse, nedostalo by se mi tolik životních zkušeností a snad ani mnohých osobnostních kvalit, díky kterým si mohu sám sebe vážit.

Pro moji cestu byla vždy zásadní opravdovost, slušnost a poctivá práce. Funguji na podání ruky, slovo je pro mě závazné jako smlouva. Podnikání v cukrárenství mě taky naučilo vidět nejenom výsledky, ale i postup, který utváří jejich kvalitu. Naučilo mne, že to nejlepší nepřichází hned, ale vyžaduje trpělivost, znalost řemesla a cílevědomost.

Těžko se mi tak smiřuje s tím, že ti, kteří přijímají odpovědnost za svůj život, pracují na sobě a jsou slušní, tak jsou podřízeni vládě megalomanů, kteří už dávno ztratili pokoru i poctivost. Podvodník diktuje poctivému a sám je zdá se být i nad zákonem.

Prostě si nemůžu pomoct, pokaždé když jsem na dobrém jídle, v krejčovství nebo si jen v trafice kupuji noviny od usměvavé prodavačky, mám pocit, že se stát k těmto lidem chová nevděčně. Čím dál víc v sobě cítím chuť s tím něco dělat.

A s tím něčím teď stojím před vámi. Kandiduji na místopředsedu, protože chci být v týmu, jehož úkolem bude připravit stranu na sněmovní volby, kde se utkáme se lží a populismem.

Do posledního dechu budu hájit práva malých a středních podnikatelů a stejně jako TOP 09 v tomto boji neuhnu z principů a zásad demokratického, právního státu.

V rámci šíření této vize mám v úmyslu také objíždět kraje a motivovat nás všechny od Aše až po Český Těšín k maximálnímu nasazení v blížících se krajských volbách. Jako jeden z vás krajských předsedů mám zkušenost s vedením krajských voleb ve svém kraji a vím, jaká úskalí a překážky nás čekají a jak jim úspěšně čelit.

Jsem přesvědčen, že společně vytvoříme v předsednictvu fungující tým, který bude pracovat na tématech a programu pro moderní Česko 21. století. Programu, který osloví širokou veřejnost a dovede nás k úspěšným parlamentním volbám za dva roky.

Dovolte mi, abych uzavřel svou řeč citátem Tomáše Garrigua Masaryka.

 „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl“

Mým cílem je to, aby už nikdo v této zemi nebyl lovnou zvěří vládnoucích politiků nebo státních úředníků a do naší společnosti se opět vrátil respekt k právům a svobodám každého z nás.

Děkuji. 

Lukáš Otys, kandidát na místopředsedu TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme