Czernin: Máme cíl a nabízím vám cestu

24. 11. 2019

(projev kandidáta na předsedu TOP 09 Tomáše Czernina na 6. celostátním sněmu TOP 09) 

Milí přátelé,

naše strana nevzkvétá.

Cítím, že poslední dobou přešlapujeme na místě. Že v té obtížné, bezduché a plytké atmosféře zanikáme v žabomyším pošťuchování politických stran, že se nám nedaří z opozice prosazovat náš dobrý program, máme pocit, že naše práce nemá cenu, že nám lidé už nenaslouchají.

Přesto jsem přesvědčený, že máme skvělý program. Program pro celý život člověka, program pro celou zemi.

V posledních měsících jsem navštívil prakticky každou naši regionální organizaci. Mluvil jsem osobně – myslím - s většinou z vás a bavili jsme se o našich politických prioritách. Nebudu vás proto nudit opakováním toho, co už jste slyšeli. Ostatně dnešní rychlá doba nepřeje komplikovaným myšlenkám. „Vojnu a mír“ zkrátka do tweetu nenacpete. O politickém programu ani nemluvě.

Přesto vám řeknu ještě jednou to, co považuji pro naši stranu za klíčová témata:

Prvním úkolem naší strany je ochrana klimatu a přírodních zdrojů. Nenecháme naši zemi plundrovat a ničit jen proto, že umřeme dřív, než naše děti a vnuci. My – teď a tady - jsme odpovědní za budoucnost.

Dát lidem bezpečí, to je základním principem státu. Musíme garantovat bezpečí i ve složité době hybridních hrozeb. Do stejného hnízda povinností politika patří ochrana demokracie a lidských práv po celém světě. Bez toho není na světě bezpečno. To vždycky bylo naše silné téma a musí se znovu stát naší vlajkovou lodí.

Máme-li v pořádku krajinu a jsme-li v bezpečí, musíme se postarat o budoucnost. Ta je ve vzdělání. Musíme dát mladým lidem příležitost studovat skvělé školy, získat světový rozhled, musíme podporovat rozvoj vědy a výzkumu.

To je budoucnost!

Svobodná a suverénní země potřebuje svobodomyslné a odpovědné lidi. Proto musí TOP 09 podporovat podnikatele. To jsou ti, kteří vytvářejí bohatství společnosti. Ti, kteří se starají o sebe, o své rodiny a své zaměstnance. Těm stát musí pomáhat a nesmí je obtěžovat a šikanovat.

TOP 09 není stranou bez srdce. Připravíme důchodovou reformu a reformu zdravotnictví. Protože jinak se nám prostě zhroutí financování a statisíce lidí se propadnou do chudoby. To není socialistické rozhazování, to je velmi odpovědná politika.

My, TOP 09, jsme jasným hlasem pro Evropu. A čeká nás velká výzva. Blíží se naše předsednictví a my máme mimořádnou příležitost prosazovat v Evropě naše národní zájmy. Pokud nechceme tuto šanci promarnit, musíme být připraveni. Ujistíme občany, že TOP 09 je garantem solidnosti naší země v Evropské unii.

Toto jsou mé priority a jsem přesvědčen, že by to měly být priority celé TOP 09: udržitelné životní prostředí, garance bezpečnosti, silná Česká republika v Evropské unii, neobtěžující stát, vzdělaní lidé a jistota pro slabé.

Nic menšího.

Máme cíl a nabízím vám cestu.

Chci, aby vedení strany pověřilo konkrétní tým odborníků, říkám jim stínoví ministři, kteří budou autenticky, v duchu našeho programu, vystupovat.

Chci, abychom se pravidelně setkávali na ideových konferencích, kde budeme formulovat témata a interpelovat naše stínové ministry. Názorová různost a intenzivní diskuse nám pomohou jít dopředu rychleji.

Žádný z našich členů nesmí mít pocit, že je vláčen. Naopak, musí být hrdý na to, že i jeho práce je ve výsledku TOP 09 vidět.

Chci, aby ti, kteří mají energii a entusiasmus, podporovali ty, kteří už možná ochladli. Říkám jim buditelé a máme jich spoustu. Jste to Vy, naši komunální politici, starostové a zastupitelé. Jste to Vy, srdcaři TOP 09, kteří jste ve volbách prošlapali boty, a pořád Vás to baví. Vy, kteří dýcháte pro naši věc.

Máme skvělý program, máme skvělé lidi. Náš voličský potenciál se pohybuje ve dvouciferných číslech. Máme na to, využít ho na maximum.

My máme na to získat 10, 12, 15%. Budeme součástí uskupení, které změní tuto zemi. Napravíme tu paseku, kterou tady nadělala současná vláda. Víme jak na to a máme na to kompetenci.

Chci vás k tomuto cíli dovést.

Ale nic by nám neprospělo, že máme vnitřně funkční stranu, že pilně pracujeme, že máme i výsledky, kdybychom nebyli důvěryhodní.

A tady je na místě říci si, co to je, být důvěryhodný.

Ne, přátelé, to není skvělé PR, které si můžeme objednat. To dokonce není ani spousta poctivé, drobné legislativní práce, za tu jsme ostatně jako politici placeni. To zcela jistě nejsou mnohahodinové stranické debaty, mnohastránkový program a nekonečné projevy. Víte, už jsem za život slyšel bezpočet brilantních řečníků, jistě mnohem lepších, než jsem já. Ale život mě naučil, že pro úspěch je mnohem důležitější umět dobře naslouchat, než dobře řečnit.

Jsou věci, které nás všechny přesahují, které drží svět, jak ho známe, pohromadě. Pokud na ně zapomeneme a přestaneme je klást do základů našich myšlenek a životů, rozsype se nám svět a společnost pod rukama.

Nejsou to věci složité. Naopak. Jsou to ty nejzákladnější, nejjednodušší a zdánlivě tak banální věci, že se často skoro ostýcháme je říci nahlas.

Je to pravda, je to odpovědnost a je to důstojnost člověka.

Pokud přemýšlíme a pracujeme pravdivě, zohledňujeme minulost a současnost. Poctivě zvažujeme, zda východiska naší práce jsou správná. A podle toho volíme své kroky.

Odpovědnost se obrací k budoucnosti. Zvažujeme, jaké následky naše kroky budou mít. Zvažujeme, zda naše rozhodnutí budou ve svém důsledku dobrá pro člověka, dobrá pro národ, pro vlast, dobrá pro svět.

A nakonec důstojnost člověka. Důstojnost člověka a jeho nezadatelná práva musí být klíčovým měřítkem našich slov a činů.

Takto by měl uvažovat každý z nás. Jsme členy parlamentní politické strany, ve státě, který je součástí nejsilnější politickoekonomické síly světa. My jsme slyšet!

Náš hlas může být tím pověstným mávnutím motýlích křídel, které způsobí hurikán.

Chci, aby nás bylo slyšet, když říkáme:

že chceme, aby náš lid žil v odpovědném a soudržném společenství, že chceme, aby náš národ byl vzdělaný, pracovitý a úspěšný, a že chceme, aby se naše vlast zase zastávala slabých a ponižovaných, jak tomu bylo v době prezidenta Václava Havla.

Chci a přeji si, abychom to říkali autenticky a důvěryhodně.

TOP 09 tyto atributy důvěryhodnosti v genech má. Vložil jí je do základů Karel Schwarzenberg, který je celým svým životem naplňuje a ztělesňuje. Děkujeme, jasnosti.

Tyto hodnoty – pravda – odpovědnost – a důstojnost člověka - nás, TOP 09, naprosto odlišují od ostatních politických stran. Tyto hodnoty a to, jak autenticky je dokážeme prezentovat. 

To jsou kořeny, k nimž se musíme vracet, které znovu musíme vynést na světlo boží. Slibuji, že pro to udělám všechno.

Jsem si jistý, že společně to znovu dokážeme.

Nebude to ovšem snadné. Pravda zpravidla bolí, odpovědnost zavání neoblíbenou sebekázní a úcta k druhému člověku snadno narazí na vlastní pýchu a zbytnělé ego.

TOP 09 naštěstí vždycky byla stranou, která se nebála jít proti proudu. Přátelé, je zase na čase!

Ten šlendrián, který se nám v naší zemi rozmohl, je ostudný. Nesmírně mě to rozčiluje. Nejen, že máme premiéra STBáka, který vládne z milosti komunistů, my máme prezidenta - odsouzeného lháře. Ale co je nejhorší - lidé si zase začínají zvykat hrbit se.

Třicet let po svržení komunistické diktatury se lidé zase začínají bát. Bojí se o flek, bojí se, aby někdo nezaklekl na jejich firmu, bojí se, že zákon není pro všechny stejný.  Raději nevyčnívat, nebýt vidět. Lidé začínají sklánět hlavu. Z toho mám, přátelé, opravdu strach.

Kdo skloní hlavu, snadno se ohne. Pak už je jen krůček k tomu padnout na kolena a líbat holínky, které rozdupaly naše sny.  

Teprve poslední dobou cítíme, třeba teď na Letné či na Národní třídě, jako by se nálada mezi lidmi začínala pomaloučku měnit. Právě těmto lidem musíme vyjít vstříc.

My musíme být silným hlasem pro slušného člověka.

Jsem obyčejný chlap z venkova. Ale vždycky se mi vyplácelo říkat pravdu, myslet na budoucnost a pomáhat ostatním. Je to pro mě věc cti. Na vlastním dvoře stejně jako v politice.

Vím, že slušnost není slabost. Pravda není hloupost. Odpovědnost není zbabělost a čest není hadr na podlahu.

Vážení přátelé, žádám vás o podporu ve volbě předsedy naší strany.

Nabízím vám cíl a nabízím vám cestu, jak ho dosáhnout. Nabízím vám, členům TOP 09, i občanům a voličům, poctivou a autentickou politiku postavenou na cti, odpovědnosti a úctě k člověku.

To je naše správná, společná cesta. Nabízím vám, že TOP 09 povedu do voleb a k úspěchu.

 Děkuji.

Tomáš Czernin, kandidát na předsedu TOP 09 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme