Struha: Děkuji TOP 09 za dodržení zásadového postoje vůči hnutí ANO2011

23. 11. 2019

(zdravice místopředsedy Konzervativní strany Michala Struhy na 6. celostátním sněmu TOP 09)

Vážený pane předsedo, vážené členky a členové předsednictva, vážené dámy a vážení pánové, milí hosté,

je mi velkou ctí, že mohu přednést tuto, doufám, krátkou zdravici na sjezdu Vaší strany. 30 let od sametové revoluce je v naší společnosti cítit značný resentiment po době, kterou nazýváme „budováním reálného socialismu“. To se projevuje ve volebních výsledcích, kdy poprvé v historii této země je předsedou vlády bývalý spolupracovník STB a Vláda České republiky vládne s podporou KSČM. O to větší význam mají ty politické subjekty, které otevřeně kritizují kroky vládnoucí koalice, jež vedou k oslabování ústavního pořádku, a které brání jednotlivé instituce, jež jsou nezbytným předpokladem pro fungování demokracie a právního státu. Z výše uvedeného je tedy na místě poděkovat TOP 09 za dodržení zásadového postoje vůči hnutí ANO2011 po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 

Konzervativní strana, stejně jako TOP 09, reflektuje neoimperiální snahy Kremlu i reálné nebezpečí, které nám v této souvislosti hrozí. Společně klademe důraz na zahraničně-politické a bezpečnostní ukotvení České republiky na Západě, pokud bych měl zdůraznit jedinou věc, pak by to bylo členství ČR v Severoatlantické alianci. Dále máme velmi blízké náhledy na většinu hlavních hospodářských otázek – ne, projídáním budoucnosti se hospodářská úroveň tohoto státu nezvýší a rozhodně „nebude líp“. Je třeba prosazovat rozpočtovou zodpovědnost ve formě hledání efektivních úspor ve státním rozpočtu a omezování zásahů státu do podnikání, ať již formou zavádění nových daní, či zvyšováním těch stávajících. 

Bylo by však kontraproduktivní zastírat rozdíly v našich postojích. Snad ode mě nebude nezdvořilé, když na tomto místě zmíním, že TOP 09, ačkoli o sobě hovoří jako o straně konzervativní, přihlíží, vystupuje váhavě, ale někdy a do jisté míry prostřednictvím některých svých zástupců dokonce podporuje návrhy, jejichž přijetí by znamenalo přímý útok na danou lidskou přirozenost, potažmo na instituce, které jsou konzervativcům z těch nejlepších důvodů drahé - mezi nimi předně na rodinu. Omezím se na dva příklady: konzervativci se jen stěží mohou nestavět proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, stejně jako nemohou nepodpořit definici manželství coby svazku jedné ženy a jednoho muže.

Toto shromáždění je suverénní a každý z delegátů jistě má své představy o tom, jakou politiku má TOP 09 praktikovat. Jakožto od representanta Konzervativní strany však ode mě lze jen stěží čekat jiné přání, než aby to byla politika poněkud konzervativnější než v uplynulém období. Čím více se toto mé přání vyplní, tím větší podporu od Konzervativní strany může TOP 09 v budoucnu očekávat.

Michal Struha, místopředseda Konzervativní strany

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme