Organizační informace pro účastníky 6. celostátního sněmu

Místo a termín

Hotel Don Giovanni
Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3-Žižkov
GPS: 50.078666,14.475793

23. 11. 2019 – 24. 11. 2019

Prezence

1. den od 8:09 do 9:00 hodin

2. den od 8:09 do 9:00 hodin

Prezence bude probíhat elektronicky. Každý delegát bude identifikován i v průběhu sněmu členským průkazem. Pokud ho delegát mít s sebou nebude, bude mu vydán náhradní průkaz.

Zahájení jednání

1. den v 9:09 hodin

2. den v 9:09 hodin

Ukončení jednání

1. den v 19:09 hodin

2. den po projednání všech bodů programu sněmu, předpoklad 18:09 hodin

Parkování

Je zajištěno v podzemních garážích hotelu Don Giovanni v dostatečné kapacitě, cena 350 Kč/den.

Rezervace ubytování

Rezervace a informace k ubytování se řeší přes příslušného krajského manažera, příp. jsou k dispozici na tel. čísle 255 790 999, Jana Jonášová. Ubytování delegátů zajistí recepce hotelu Don Giovanni.

Stravování

Proběhne v restauraci hotelu Don Giovanni.

Hot line

V době konání sněmu bude zřízena linka technické pomoci (255 790 999). Je také zřízena e-mailová schránka snem@top09.cz.

Návrh programu

1. den

 • zahájení a uvítání
 • schválení programu celostátního sněmu
 • schválení jednacího řádu a volebního řádu celostátního sněmu
 • volba pracovních komisí celostátního sněmu
 • vystoupení hostů
 • zpráva předsedy TOP 09
 • projednávání zpráv
 • programová diskuse
 • projednání změny stanov
 • volba členů a náhradníků celostátní revizní komise
 • volba členů a náhradníků smírčího výboru

2. den

 • volba předsedy
 • volba 1. místopředsedy
 • volba místopředsedů
 • volba členů předsednictva
 • volba členů výkonného výboru
 • schválení závěrečného usnesení
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme