TOP 09 si na sněmu zvolila nové vedení

Usnesení 5. celostátního sněmu

Nového předsedu i vedení si zvolila TOP 09 na svém dvoudenním 5. celostátním sněmu, který skončil dnes večer. Předsedou strany se nově stal europoslanec Jiří Pospíšil, 1. místopředsedkyní je poslankyně Markéta Pekarová Adamová. TOP 09 si vybrala také další čtyři místopředsedy a členy výkonného výboru.

26. 11. 2017

Velmi si vážím silného mandátu, který jsem dostal. Jdeme pracovat na komunálních volbách. Bude to práce nás všech, řekl po svém zvolení Jiří Pospíšil.  Členové strany by podle nového předsedy TOP 09 neměli podléhat mýtu, že tradičním stranám odzvonilo. Není to pravda. Demokracie a svoboda mohou být pouze tam, kde jsou silné politické strany. Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě, řekl ve svém projevu k delegátům. Pro Jiřího Pospíšila v tajné volbě hlasovalo 147 z 177 přítomných delegátů. Pavel Němec z prostějovské organizace, který se mu ve volbě postavil, získal 13 hlasů.  

První místopředsedkyní TOP 09 bude pro další období poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která od delegátů získala 140 ze 175 hlasů. „Zásadní úlohu prvního místopředsedy strany vidím ve vnitrostranické práci, komunikaci s regiony, ale i schopnosti stranu reprezentovat navenek. Budu pracovat na tom, abychom byli vidět, aby si nás lidé spojovali s řešením svých každodenních starostí,“ řekla Markéta Pekarová Adamová.

Řadovými místopředsedy strany jsou senátor Tomáš Czernin (165 hlasů ze 177) ze středočeské organizace, vysokoškolský pedagog a bývalý poslanec Marek Ženíšek (112 hlasů ze 177) z plzeňské TOP 09 a bývalý předseda poslaneckého klubu Michal Kučera (102 hlasů ze 177) z ústecké TOP 09. Ve druhém se místopředsedou stal ještě starosta Židlochovic a krajský radní Jan Vitula (100 hlasů ze 177) z jihomoravské organizace TOP 09.

Delegáti, kterých do pražského hotelu Don Giovanni přijelo na víkendové jednání 181, rozhodovali také o složení výkonného výboru, obsazení dalších stranických orgánů a úpravách stanov. Věnovali se také programovým otázkám a diskusi. Na sněmu se členům strany prezentoval institut TOPAZ, mládežnická organizace TOP tým i organizace EUŽ. Na závěr přijali delegáti sněmu usnesení.

Usnesení 5. celostátního sněmu TOP 09

1. Politická část usnesení

Celostátní sněm vzal na vědomí:

1.1. Zprávu předsedy Miroslava Kalouska.

1.2. Zprávu čestného předsedy Karla Schwarzenberga.

Celostátní sněm ukládá:

1.3. Předsednictvu nalézt vhodnou formu spolupráce s nově zřízeným politickým institutem TOPAZ, a to s přihlédnutím na zákonné možnosti a pravidla financování.

1.4. Předsednictvu strany a výkonnému výboru změnu struktury expertních komisí za účelem zefektivnění komunikace s veřejností, členskou základnou a odborníky při návrhu východisek strany pro jednotlivé oblasti veřejného dění. Doporučuje snížit počet odborných komisí dle rozdělení kapitol VIZE 2030.

1.5. Předsednictvu pověřit jednoho z místopředsedů koordinací odborných komisí, každých 6 měsíců vyhodnocovat činnosti odborných komisí a zprávu o jejich činnosti předložit sněmu.

2. Volby

Celostátní sněm:

2.1. Zvolil předsedou Jiřího Pospíšila.

2.2. Zvolil 1. místopředsedkyní Markétu Pekarovou Adamovou.

2.3. Schválil počet dalších místopředsedů, a to čtyři.

2.4. Zvolil místopředsedy, kterými se stali: Tomáš Czernin, Marek Ženíšek, Michal Kučera, Jan Vitula.

2.5. Schválil počet dalších členů předsednictva, a to pět.

2.6. Zvolil členy předsednictva, kterými jsou: Pavel Klíma, Aleš Jakubec, Jiří Skalický, František Gábor, Jiří Oliva.

2.7. Zvolil dalších patnáct členů výkonného výboru, kterými jsou: Jan Jakob, Herbert Pavera, Vladislava Michalová, Zdeňka Blišťanová, Jiří Koubek, Tomáš Bouzek, Josef Mladý, Tomáš Třetina, Radek Zapletal, Kryštof Kothbauer, Milan Baroň, Petr Tiso, Martin Dlouhý, Jakub Tichý, Zdeněk Chmelík.

2.8. Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků Celostátní revizní komise v počtu 3.

2.9. Zvolil celostátní revizní komisi ve složení:

  • předseda - Karel Korba,
  • členové - Aleš Koutný, Jarmil Vlach,
  • náhradníci v pořadí - Marián Klásek, Karel Vaverka, Lucie Weitzová.

2.10. Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků smírčího výboru v počtu 3.

2.11. Zvolil smírčí výbor ve složení:

  • předseda - Pavel Janda,
  • členové - Michaela Bartošková, Filip Vácha,
  • náhradníci v pořadí - Miloš Dohnálek, Tomáš Ignác Fénix, Aleš Matyášek.

3. Organizační část usnesení

Celostátní sněm schválil:

3.1. Program celostátního sněmu.

3.2. Jednací řád celostátního sněmu.

3.3. Volební řád celostátního sněmu.

3.4. Zprávu o činnosti předsednictva.

3.5. Zprávu o činnosti výkonného výboru.

3.6. Zprávu o činnosti poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.

3.7. Zprávu o činnosti senátorů.

3.8. Zprávu o činností europoslanců.

3.9. Zprávu o činnosti smírčího výboru.

3.10. Zprávu o činnosti celostátní revizní komise.

3.11. Novelu stanov doporučenou výkonným výborem 28. 6. 2017 dle sněmovního sešitu str. 41 (úprava stanov tak, aby i za delegáty sněmů z titulů funkce nastupovali zvolení náhradníci):

Článek 9: Celostátní sněm

(2) Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou členové výkonného výboru a zástupci krajských organizací, kteří jsou voleni na krajských sněmech strany. Členové výkonného výboru z dané krajské organizace ke dni volby delegátů celostátního sněmu se automaticky stávají delegáty tohoto sněmu.

Článek 13: Krajské organizace a orgány

(2) Krajský sněm je vrcholným orgánem strany v kraji. Krajský sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Krajský sněm musí být svolán do 90 dnů, požádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské základny příslušné krajské organizace. Delegáty krajského sněmu s hlasem rozhodovacím jsou zástupci regionálních organizací, kteří jsou voleni na regionálních sněmech strany. Členové krajského výboru z dané regionální organizace ke dni volby delegátů krajského sněmu se automaticky stávají delegáty tohoto sněmu.  Krajského sněmu se zúčastní s právem hlasovacím členové krajského výboru a zvolení delegáti. Každá regionální organizace má právo být zastoupena alespoň jedním delegátem. Klíč delegátů platný do doby stanovení jiného určí výkonný výbor.

Článek 14: Regionální organizace a orgány

(2) Regionální sněm je vrcholným orgánem strany v regionu. Regionální sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Regionální sněm musí být svolán do 60 dnů, požádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské základny příslušné regionální organizace. Delegáty regionálního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou zástupci místních organizací, kteří jsou voleni na místních sněmech strany. Členové regionálního výboru z dané místní organizace ke dni volby delegátů regionálního sněmu se automaticky stávají delegáty tohoto sněmu. Regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím členové regionálního výboru a delegáti, kteří jsou voleni na místních sněmech. Každá místní organizace má právo být zastoupena alespoň jedním delegátem. Klíč delegátů platný do doby stanovení jiného určí krajský výbor. V případě regionální organizace bez místních organizací a regionální organizace, u které jsou delegáty všichni členové a která má více než 21 členů, se použije čl. 15 odst. 3 věta třetí a čl. 15 odst. 4 obdobně.

3.12. Novelu stanov, v níž se v čl. 9, odst. 3, písm. b) nahrazuje slovo „pět“ slovem „devět“ a v čl. 11, odst. 2 nahrazuje slovo „pěti“ slovem „devíti“.

3.13. Novelu stanov, v níž se v čl. 13, odst. 3 nahrazuje slovo „pět“ slovem „ devět “ a v čl. 13, odst. 7 se nahrazuje slovo „pěti “ slovem „devíti“.

Celostátní sněm zvolil:

3.14. Mandátovou a volební komisi ve složení 7 členů.

  • Členové: Petra Matoušková, Tomáš Augustýn, Marcela Schullová, Ivan Lepka, Petr Šula, Jana Vlková.
  • Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Sylvie Kunešová.

3.15. Návrhovou komisi ve složení 7 členů.

  • Členové: Leona Steigerová, Tomáš Klinecký, Pavel Janda, Kateřina Křičková, Petr Kajnar, Radek Zapletal.
  • Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Tomáš Trnka.

3.16. Dva ověřovatele usnesení: Jiří Vávra, Jiří Blažek.

3.17. Hlavního skrutátora: Eva Šafránková.

Celostátní sněm vzal na vědomí:

3.18. Projevy hostů.

3.19. Prezentaci Unie žen přednesenou Vladislavou Michalovou.

3.20. Prezentaci Klubu starostů TOP 09, z.s., přednesenou Petrem Ducháčkem.

3.21. Zprávu o činnosti mládežnické organizace TOP tým, z.s., přednesenou Janem Kavalírkem.

Jakub Hnát, tiskový mluvčí TOP 09

Praha 26. listopadu 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme