Představujeme vám nově zvolené vedení TOP 09

29. 11. 2015

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a poté pracoval v Praze ve výrobním podniku jako technolog, později jako vedoucí investičního útvaru. Má dvě děti.

1990 - 1998:

Od roku 1990 působil ve státní správě, v letech 1990 - 1992 na Úřadu vlády ČR jako odborný poradce místopředsedy vlády ČR se zaměřením na otázky ekonomické transformace. Od července 1992 působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády ČSFR.

V období transformace vlastnických vztahů v ČR zastupoval vládu ČR v několika řídících funkcích v hospodářské sféře: v letech 1991 - 1992 byl rozhodnutím ministra zemědělství členem dozorčí rady Jihočeských pivovarů, v letech 1992 - 1994 usnesením vlády ČR působil jako člen správní rady a jednatel Západočeských pivovarů. Roku 1994 byl usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolen do funkce člena Prezídia Pozemkového fondu ČR, kterým byl do roku 1996.

Od ledna 1993 do ledna 1998 působil na Ministerstvu obrany ČR jako náměstek ministra, odpovědný za rozpočet a akviziční procesy.

1998 - 2009:

V předčasných parlamentních volbách v roce 1998 byl Miroslav Kalousek zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za KDU-ČSL. Po svém opětovném zvolení v roce 2002 se stal předsedou Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR (do roku 2005).

Na Sjezdu KDU-ČSL 2003 v Ostravě byl zvolen předsedou KDU-ČSL, tento post v roce 2005 na Sjezdu v Plzni obhájil. Předsedou KDU-ČSL byl do roku 2006.

Od ledna 2007 do května 2009 působil Miroslav Kalousek jako ministr financí ČR. Od ledna 2009 do května 2009 byl předsedou Rady ministrů financí EU.

V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil.

2009 - dosud

V červnu 2009 Miroslav Kalousek spolu s Karlem Schwarzenbergem založil stranu TOP 09, v listopadu 2009 byl na ustavujícím sněmu zvolen jejím 1. místopředsedou, ve stejné funkci byl potvrzen znovu v roce 2011 i 2013. Po volbách v roce 2010 byl jmenován ministrem financí ČR.

V roce 2008 Miroslava Kalouska mezinárodní časopis Emerging Markets vyhlásil „ministrem financí roku 2008 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik“. Emerging Markets každý rok vyhodnocuje vývoj veřejných financí v zemích rozvíjejících se evropských ekonomik a v rozvojových zemích. Hodnotí prosazování reforem vedoucích ke stabilitě a udržitelnosti veřejných rozpočtů. Ceny se udělují na základě hlasování analytiků, bankéřů, zástupců finančních institucí a jiných expertů. Stejné ocenění bylo Miroslavu Kalouskovi uděleno časopisem Emerging Markets podruhé v roce 2011, kdy byl vyhlášen "ministrem financí roku 2011 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik". 

Po volbách v roce 2013, kdy TOP 09 přešla do opozice, se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, je také místopředsedou rozpočtového výboru. Je považován za lídra opozice ve sněmovně.

Marek Ženíšek, 1. místopředseda TOP 09

Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie na Západočeské univerzitě v Plzni.

Marek Ženíšek je autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů a do září 2009 byl vědeckým tajemníkem České společnosti pro politické vědy. Od roku 2003 přednáší na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2008 i na Metropolitní univerzitě Praha.          

Roku 2006 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3. V roce 2007 začal Marek Ženíšek působit na ministerstvu spravedlnosti, od roku 2008 jako náměstek ministra, resp. ministryně. V červnu 2009 se stal členem Přípravného výboru TOP 09. Již od založení TOP 09 působí ve funkci místopředsedy strany, kde má ve své gesci zahraniční vztahy TOP 09. Na začátku roku 2012 zastával funkci 1. náměstka ministra zdravotnictví ČR. Na podzim 2013 byl zvolen poslancem PČR.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Helena Langšádlová se narodila 14. října 1963 v Praze, a od svého narození žije v Černošicích. Mezi lety 1979-1983 vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. V letech 2004 - 2008 se věnovala bakalářskému studiu oboru politologie, v roce 2010 získala v oboru politologie a politika v mezinárodních vztazích magisterský titul  na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2007 ukončila kurz MBA Basics na Business School Netherland/International.

V letech 1984 až 1986 pracovala Helena Langšádlová jako stavební technik na odboru výstavby a územního plánování Prahy-západ,   v letech 1990 až 1998 podnikala jako majitelka penzionu.

Mezi lety 1998 až 2006 byla starostkou města Černošice, v letech 2006 až 2010 zde působila ve funkci místostarostky a do listopadu 2011 pracovala jako zastupitelka města. V letech 2000 až 2008 a v letech 2012 až 2013 byla krajskou zastupitelkou. Od roku 2004 do roku 2010 působila jako členka Výboru regionů EU.

V roce 2010 byla za Středočeský kraj zvolena poslankyní PČR. V současnosti je místopředsedkyní výboru pro evropské záležitosti, členkou stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a  předsedkyní podvýboru pro migraci a azylovou politiku. V roce 2009 se Helena Langšádlová stala předsedkyní středočeské organizace TOP 09 a členkou výkonného výboru, roku 2011 byla zvolena místopředsedkyní TOP 09, stejný post obhájila i na sněmu v roce 2013.

Markéta Adamová, místopředsedkyně TOP 09

Narodila se 2. října 1984 v Litomyšli. Po absolvování osmiletého gymnázia ve Svitavách nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2008 získala bakalářský titul v oboru Andragogika a personální řízení. Ve své bakalářské práci se věnovala tématu Zaměstnavatelnost zdravotně postižených. V roce 2009 zahájila studium oboru Ekonomie a management v průmyslu na ČVUT. Roku 2011 získává titul Ing. za diplomovou práci na téma Diversity management.

V průběhu svého studia pracovala téměř 4 roky v obchodním oddělení společnosti T-Mobile, po absolvování pracovala nejdříve v personální a poté ve vzdělávací agentuře.

V létě roku 2009 vstoupila Markéta Adamová do politické strany TOP 09, do té doby se nijak aktivně politicky neangažovala. Již na podzim roku 2010 byla v komunálních volbách zvolena do Zastupitelstva Městské části Praha 8, posléze i do Rady MČ Praha 8 jakožto uvolněná radní. Pod její gesci spadala sociální oblast a protidrogová prevence, od května 2012 se její gesce rozšířila také o oblast evropských fondů. V květnu 2012 byla Markéta Adamová zvolena předsedkyní regionální organizace TOP 09 Praha 8 a tento post v dubnu 2013 a následně v dubnu 2015 obhájila. Od září 2013 je členkou předsednictva TOP 09 Praha. V říjnových předčasných volbách do Poslanecké sněmovny byla Markéta Adamová roku 2013 zvolena poslankyní PSP ČR za Hl. město Praha. V Poslanecké sněmovně působí v Petičním výboru a Výboru pro sociální politiku a od února 2014 je předsedkyní Podvýboru pro lidská práva.

Jitka Chalánková, místopředsedkyně TOP 09

Narodila se do lékařské rodiny v roce 1957 v Bruntále. Absolvovala Gymnázium v Olomouci – Hejčíně, v roce 1982 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého – obor všeobecné lékařství. Do roku 1995 Pracovala jako dětská lékařka v nemocnici v Prostějově. Je společnicí ProMedica s.r.o., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení a členkou správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 2004 až 2008 působila jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje (za KDU-ČSL) pro oblast sociálních věcí, životního prostředí a rozvoje venkova. Zasedala v krajském zastupitelstvu a byla členkou Komise Rady Olomouckého kraje pro prevenci kriminality. Od roku 2010 je poslankyní Parlamentu České republiky. V aktuálním volebním období je místopředsedkyní Kontrolního výboru a působí také ve Výboru pro sociální politiku, Podvýboru pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu, Podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci a v Podvýboru pro bytovou politiku.

Leoš Heger, místopředseda TOP 09

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. se narodil 11. února 1948 v Hradci Králové, kde absolvoval Lékařskou fakultu UK. Pracoval dvacet let v Hradci Králové i v zahraničí jako lékař a učitel v oboru rentgenologie a v 70. letech se podílel na zavádění počítačové tomografie a ultrazvukového zobrazení v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky. Počátkem devadesátých let se Leoš Heger postupně ocitl v manažerských pozicích ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a aktivně ovlivňoval zdravotnický management a směřování zdravotní politiky ČR. Leoš Heger byl mimo jiné členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR a předsedou Asociace nemocnic ČR.

Od roku 2002 se věnoval regionální politice jako zastupitel města Hradec Králové. Až do roku 2009, kdy vstoupil do TOP 09, nebyl členem žádné politické strany. V roce 2010 se Leoš Heger po květnových volbách do PSP ČR stal poslancem a následně, po sestavení vlády ČR, ministrem zdravotnictví. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval Leoš Heger v Královéhradeckém kraji jako lídr TOP 09 a STAN a byl zvolen. Zastává funkci místopředsedy strany, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a předsedá Expertní komisi TOP 09 pro zdravotnictví.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme