Úvodní projev předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga

22. 10. 2011

Milí hosté, milí členové TOP 09. Nejdřív se musím omluvit, že jsem na začátku nepozdravil všechny. A popravdě řečeno také, pro spoustu našich delegátů poprvé, já jsem v poněkud blbém stavu. Mám už 14 dní solidního housera, k tomu přibyl zápal plic, tak jsem trošku znehybněn, toho času. Tak když někomu nejdu vstříc nebo s potíží povstanu, tak to není, že bych vás nectil a nechtěl pozdravit, ale jak říkám, trošku jsem ochromen, to bych se rád předem omluvil.

Jistě jste četli projevy spřátelených stran, tak vidíte a slyšeli jste, co od nás očekávají. Lidi v zahraničí vědí o TOP 09, očekávají, že taky dostaneme to, co jsme slíbili. A především to ovšem očekávají taky naši voliči, kteří nám před rokem a pár měsíci tak významně důvěřovali. Je to též už bezmála dva roky, co jsme se sešli na prvním ustavujícím sněmu v Praze. Před dvěma lety jsme mluvili o Mahátmu Gándhíovi a o jeho seznamu sedmi sociálních hříchů. Dostali jsme jedinečnou šanci něco s tím udělat. Ve volbách jsme na začínající stranu uspěli a získali jsme z hlediska reforem důležitá ministerstva. Já bych ještě jednou tedy opakoval, co už jsem řekl před novináři. Když byla diskuse s našimi koaličními partnery, která ministerstva převezmeme, a byla nám nabídnuta ta, která jsme dostali, tak jsme věděli, že přijmeme nejtěžší břímě, totiž ta ministerstva, kde se ty reformy uskutečňují, kde se musí prosadit. Je to ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a ministerstvo financí. Prostě že tím proslujeme jako škrtači, jako lidi, kteří jsou tvrdí a necitliví proti sociálním potřebám a že nás to bude také stát politickou přízeň. Já si pamatuji, seděli jsme tam s Mirkem Kalouskem a dumali a pak jsme se vlastně zároveň usmáli a řekli: kvůli tomu jsme byli zvoleni, do toho jsme šli, abychom toto uskutečnili, teď máme možnost to dotáhnout. Vědouc ovšem, že nás to bude mnoho stát. Tudíž musíme teď ještě využít zbývající čas, která máme před námi, abychom dotáhli v Parlamentu ty reformní kroky, které už poprvé byly prosazeny ve Sněmovně, teď byly zamítnuty v Senátu, zase tam přijdou. A abychom ještě také ty zbývající kroky, které máme v našem volebním programu a které jsme také dohodli v koaliční smlouvě a které jsou v programovém prohlášení vlády. To bude ještě velmi tuhý boj a samozřejmě budeme my ti, kteří budou vždy očerněni jako ti tvrdí, ti, kteří lidem nepřejí, kteří chtějí jen škrtat. Není to pravda, ale samozřejmě to bude. O těch reformách dnes budou všichni ministři zde mluvit, kteří byli zvoleni jak za Starosty, tak za TOP09. Přijdou složit účty a přesvědčit vás, že ten rok nepostávali, ale makali. A nezapomeňme, že už za rok se budou voliči ptát při krajských a pak senátních volbách, jak moc TOP09 držela slovo a jak plní své sliby. Prosím - poslouchejte voliče, mluvte s nimi a vyslechněte si ty jejich starosti. A také se pokuste je přesvědčit, že ty kroky, které děláme, neděláme svévolně, nýbrž proto, že jsou nutné. Čím víc vy půjdete mezi lidi, tím víc nám bude nasloucháno. Je to práce, ve které každý jednotlivý delegát zde na tomto sněmu zodpovídá ve svém domovském okrsku. Nezapomínejte to. Býti delegátem znamená povinnost také doma. My jsme se zúčastnili trojích voleb. První se velice hezky podařily. Získali jsme 41 poslanců v dolní Sněmovně, ale popravdě řečeno, při senátních volbách jsme už tak slavně neuspěli, byť máme ještě náš klub v Senátu, mohlo by nás býti mnohem více. Já bych paní senátorce Paukertové velice rád poděkovat za všechnu práci, kterou teď ve ztížených podmínkách dělá. Bohužel se nám nepodařilo prosadit dostatečně kandidátů při senátní volbě. V té souvislosti bych rád připomněl, že budeme volit kandidáty do příštích voleb, do Senátu. V senátních volbách, které jsou jiné než volby do Sněmovny, se prosadí ve svém okrsku pouze ti, kteří už jistou důvěru svých občanů mají. Nemá smysl a opravdu je kontraproduktivní, když postavíme kandidáty do senátu, kteří sice mají ve straně svou kariéru, své zásluhy atd., jsou dlouholetí členové, ale nepůsobí dobře na veřejnosti, nepůsobí na své spoluobčany. Musíme opravdu zvolit jako kandidáty do senátu lidi, kteří s námi sdílejí stejné názory a kteří dnes už také užívají respekt všech lidí, s kterými sousedí, které znají, s kterými spolupracují. To není prosím stranická trafika, býti kandidátem do Senátu, nýbrž to je zodpovědná práce a my jsme za to zodpovědní, abychom postavili kandidáty, kteří mají také možnost uspět. Prosím pamatujte na to. To je velice důležité. V krajských volbách, to je samozřejmě na dotyčných organizacích, sice na krajské volby samozřejmě působí celostátní politika, samozřejmě bude taky cítit problémy, které občané mají, hospodářskou krizi, že asi se do krajských voleb zvýší nezaměstnanost, bude spousta podniků mít problémy, jednotliví občané také. Tím více se musíme vydat do práce a přesvědčovat občany, aby taky šli k volbám.

Máme toho času 4 500 občanů. Jsme mladou stranou, to je docela hezké, pomalu bychom ten počet mohli zvýšit. Potřebujeme více lidí, kteří s námi spolupracují. Na druhé straně máme mezi svými členy největší zastoupení vysokoškoláků ze všech stran. A máme ještě 7 tisíc podporovatelů. Ti nám fandí a pomáhají. Vyhráli jsme volby v Praze, ale tam ovšem ODS i ČSSD ukázaly jasně, kam až jsou ochotni jít, azchovat své pašalíky, prameny peněz, přístup k moci a utvořili koalici s jednoznačným směřováním zabránit tomu, aby TOP 09 měla možnost ten Augiášův chlív v Praze trochu vyčistit. Přijali jsme všechna pravidla pro svou práci. Rozhodli jsme se změnit stanovy v době, kdy roste počet zákonů a vyhlášek nevídanou mírou. My jsme naši hlavní stranickou normu, kterou budeme zde na tomto sněmu schvalovat, zkrátili na polovinu. Doufám, že čeští zákonodárci se něco od nás poučí. Také jsme stranou evropskou a snad jste při těch projevech předtím slyšeli, jak důležitý je pro nás fakt, že jsme teď v Evropě. Že jsme proevropská strana v České republice. Pociťuji sám, že od té doby, co jsme se stali členy Evropské strany lidové, je u všech kolegů, kteří také pracují v sesterských organizacích, cítit mnohem větší vstřícnost. Musím říci, že předporady například Evropské strany lidové, kde od kancléřky Merkelové i všech ostatních významných politiků na evropské pevnině, co se tam setkávají, já jsem se spoustu poučil, ale mohl jsem jim také v důvěrných rozhovorech něco říci o problémech, které máme v České republice. A obyčejně jsem u nich také našel pochopení. To byla velmi dobrá zkušenost, kterou jsme teď měli.

Jedna věc, která mě velice těší. Na rozdíl od ostatních českých politických stran jsme nečerpali žádný úvěr. Náš finanční stav je vyrovnaný. My jsme opravdu nevyžádali a neopíráme se o zvláštní státní příspěvky či příspěvky, které - jak známo - někdy se vymáhají na státních či polostátních firmách. Jako první jsme potom začali zveřejňovat své dárce, aby každý, kdo nás chce podpořit, tak aby to taky veřejně řekl. A my abychom se na každého podívali, abychom se jednoho dne nemuseli za nějakého dárce stydět. Je samozřejmě možné, že tam či onde někde uklouzne a je také možné, že někdy někdo z našich straníků spáchá nějaký prohřešek. Nejsme společnost svatých. Ale musíme se aspoň snažit tak, aby bylo všechno tak průhledné, aby naše účty mohl přečíst každý průměrný školák, žák průměrného hospodářské školy a rozumět, jak jsme financováni a že ty příjmy jsou čisté. To je pro mě a pro TOP 09 - myslím - nejlepší vysvědčení. Že zde jsme dodrželi ten slib, jak byl na tom plakátu s tím kostlivcem. Jsme naprosto transparentní. Tudíž jsme otevřeli účetnictví, každý může do toho nahlédnout.

Jedna věc mě opravdu zlobí. A sice, že jsme část těch peněz věnovali na vzdělávání. Ale musím vám říci, že mě překvapuje váš nezájem. Kurzy jsou příliš málo navštěvovány a příliš málo využity. Když snad s obsahem nebo formou nejste spokojeni, tak to prosím řekněte. Ale absence ne. My se snažíme pravidelnou výukou jak se to stává ve všech evropských stranách, našim zastupitelům v obcích, ve městech nebo v jiných svazích, kde pracují, připravit možnosti školení a myslím, že to každému prospěje. Když jste toho názoru, že by to mělo být jiné, tak nám to napište, emailová adresa je vám známa, my se to budeme snažit změnit. Ale prostě se nenechat školit je jisté lajdáctví, které nám potom v práci škodí. Tak prosím, zamyslete se nad tím. Všude tyto nástroje budeme potřebovat.

Příští rok budeme mít ještě silnější organizace s pomocí boží, která se bude věnovat našemu vzdělání, aby každý člen, který chce, měl opravdu možnost se politicky vzdělávat.

Letos bohudíky žádné volby nebyly a s pomocí boží také nebudou. Veškerou energii a čas jsme věnovali reformám. A bohužel taky často zbytečným hádkám a tahanicím, kterým nikdo nerozuměl. Důvěra v českou politikou se během skandálů spojených s našimi koaličními partnery, ale také díky sporům v koalici propadly až na úplné dno. A samozřejmě jsme od voleb, když vezmu celkem věrohodné průzkumy veřejného mínění, tak preference u nás taky poklesly. Ale právě v té situaci musíme dát největší pozor, aby se do našich řad nevloudili lidé, kteří - už jsem jisté náznaky zaznamenal - používají TOP 09, jako byli zvyklí u jiných stran, pouze jako výtah k moci nebo čerpadlo nelegálním způsobem si vydělávat peníze. Samozřejmě pokušení vždycky existuje a že společnost andělů nejsme. Prosím vás o to, je to jediná výhoda, kterou máme, že dosud jsme žádnými většími skandály poškozeni nebyli. Buďte bdělí, dávejte pozor. Každý se jenom přiblíží pokušení, musí to ihned ohlásit, stane-li se něco. I kdybyste jste věděli, že je to drahý stranický kolega, který se velice snažil ve volebním boji nebo ve stranické práci, když zjistíte, že úřad, místo, kam se dostal často s podporou TOP 09, zneužívá k osobnímu obohacení, tak vás prosím co nejtvrději zakročit. Zde i pro mě přestává křesťanská láska k bližnímu. Čistotu našeho štítu si musíme zachovat. I když se budeme vzdát lecčeho přízeň, tak tuto přízeň prostě nechci.

Budeme nést odpovědnost ještě skoro tři roky. Příští rok budou volby do Senátu a prezidentské volby. Je na čase, abychom se včas připravili. Když ten volební boj nastane po krajských volbách, tak všechny regionální organizace musí být již předem připraveny. Ne abyste trénovali, teprve když už volební boj začal. Do toho závodu už musíte vstoupit rozběhnutí, už trénovat před tím, už několik hodin předtím poklusávat, abyste už měli svaly zahřáté, uvolněné a abyste dosáhli špičku. Často jsem viděl, že volby v tom či onom regionu byly ztraceny pouze proto, že se důležitá rozhodnutí o kandidátech atd. odsouvala na poslední okamžik. A že stranické organizace nepromyslely včas a nevyškolily se, aby ve volebním boji byli všichni opravdu nasaditelní. Prosím, čeká nás to příští rok, velice prosím, abyste se nad tím zamysleli.

Jinak musím říci, že díky nesmírné práci našich ministrů, já to mám v té souvislosti na ministerstvu zahraničí mnohem lehčí, tam mám jiné potíže, ale neměl jsem takové útoky proti mé politice, neměl jsem tak obtížnou práci, jakou měli kolegové Heger a Drábek, prosadit na vlastních ministerstvech reformní kroky. Ty potom prosadili v Parlamentu, ve Sněmovně. Útoky byly často velice podpásové. Musím říci, že jsem opravdu někdy velice obdivoval pana ministra zdravotnictví, jak nejsprostější útoky vydržel, stále zdvořile odpovídal a věcně o svých reformních nutných krocích mluvil. Totéž musím říci o panu ministru pro sociální věci. Prostě oba, Drábek i Heger, se osvědčili. A samozřejmě Miroslav Kalousek, který je osvědčený, v půtkách tužený kozák, byl na tyto boje dávno připravený, nespadl do toho nepřipravený a taky mistrovsky se svými protivníky si zahrál, obyčejně bylo na straně Kalouska, zatím ti, kteří na něj útočili, divně působili. Všechno se proti Kalouskovi využívá. On je ten věčný zloduch české politiky. Už od začátku 90. let českou politiku jenom ničí, je ve všech aférách zapletený, atd. atd. A to je něco vážného, tím musíme zahýbat. Jdete-li do jakékoli hospody, když přijdu ožralý do hospody a sedím tam, tak první, na koho se tam útočí, je Kalousek. Já bych vás všechny prosil, abyste se svého místopředsedy zastali. Já to často dělám velice tvrdě, na takové poznámky reaguju. Musíte si uvědomit, že je i na vás, abyste patřičně každému odpověděli. Aby lidé věděli, že naším místopředsedou, který udělal nesmírně záslužnou práci pro TOP 09, opravdu všichni stojíme. Nemějme takovou českou slabost, že se tomu smějeme, že třeba na každým šprochu je pravdy trochu, prostě necháme to našim protivníkům projít. Prosím, nedělejte to! Ministr financí, kterého máme, který dostal dvakrát za sebou, což je vzádné, ocenění jako nejlepší ministr financí, tak si opravdu tuto reformu prosadil, vymyslel, tak ho musíme bránit. Nenechte, neschovávejte se za ním. My jsme rádi, že útoky jdou za něho, my se tím nebudeme zabývat. Je to prosím záležitost nás všech. A proto bych vás prosil, abyste ve svých diskusích, mezi kamarády, doma, kdekoliv, nebo i na politické schůzce, na to dbali.

To je prozatím to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říci, že opravdu už teď musíme býti připraveni na příští rok. Tento sněm by měl odstartovat naše snažení a opravdu už přípravu pro příští rok. Ty volby tady budou mnohem rychleji, než si všichni myslíte, věřte mi to.

Ještě jedno bych tu rád zmínil - naše poslance. To strategické partnerství s hnutím Starostové a nezávislí se ukázalo jako opravdu strategické a funkční. Aktivity našich poslanců, které mají v Poslanecké sněmovně krásné označení TOPSTAR, to je nejvyšší hvězda nebo zkratka TOP09 a Starostové, vedený tady panem předsedou Gazdíkem dokázali odvést skvělou práci. Musíme říct, že jedna věc mě těšila: že naši poslanci nejen drží pohromadě, nejen že odvádějí vynikající věcnou práci ve všech výborech, ale že nepatří k těm poslancům (a je jich několik v naší Sněmovně, kteří si libují v osobních útocích na politické protivníky, v podrazech), naopak naši poslanci se chovají civilizovaně a tak, jak v kulturní zemi by se měli zástupci chovat. I za toto díky, poněvadž to někdy není lehké! Obzvlášť mě, kterému někdy také ujede sprosté slovo, přísluší obdivovat ty poslance, kteří byli zdrženliví. Musím ještě jednou poděkovat Soně Paukertové, protože právě ten trošku scvrklý klub, který teď máme v Senátu, pracuje v nepříjemné atmosféře. Děkuji srdečně. Všem ostatním i senátorům vřelý dík!

Já bych ještě poprosil - i když samozřejmě to nejdůležitější budou volby - prosím vás, podívejte se na ten program Prosperity, který připravil František Laudát a Anna Putnová. Odvedli pořádný kus práce a obzvláště v době, která nepřekypuje optimismem, je důležité, abychom se zabývali také tím, co bychom mohli v budoucnosti dělat. Před dvěma lety, když jsem stál u obdobného pultu, jsem vás prosil o jednu věc. A je to pro každou politickou stranu, která má být funkční, to nejdůležitější, totiž důvěra. Z jedné strany vaše nám ve vedení, ale také důvěra mezi vámi. Samozřejmě jsou tu či onde stranické třenice, samozřejmě jsou tu nějaké místní organizace - i u nás se stane nějaká intrika, říkám, že nejsme společnost svatých, nicméně prosím, aby nadřízené krajské organizace se věci ujaly a nenechaly věci doutnat. Prostě i když je někde smrad, tak se musí vyvětrat a ne to tak nechat. Je také pravda, že každému někdo obzvláště ve vlastní straně jde obzvláště na nervy, to se musíme ovládat a překonat to. Opravdu, když tato pravidla dodržíme, tak nemám obavu do budoucna. I když nám teď ty průzkumy veřejného mínnění naznačují úbytek. Naopak, tou krizí projdeme zpevněni a osvědčíme se jako ta strana na českém politickém jevišti, která dotáhla reformy, která postavila Českou republiku na novou dráhu, na dráhu moderní, evropskou, odpovídající 21. století. A nebude to strana, která jako často vidím, se hlavně zhlíží v minulosti, vytváří problémy, které patří do minulosti. Tyto problémy nás nezajímají. My chceme řešit problémy budoucnosti. Děkuji mnohokrát.

TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme