Projev Miroslava Kalouska na sněmu TOP 09

22. 10. 2011

Dámy a pánové,

kdybych hovořil příliš dlouho, tak by to vypadalo, že předstírám, že jsem se na tvorbě těch dokumentů, které budeme dnes projednávat, podílel. Já otevřeně přiznávám, že nikoliv a chtěl bych poděkovat především jejich zpracovatelům, jak Františku Laudátovi a skupině expertů, s nimiž na tom pracoval, tak Anně Putnové a skupinou jejích spolupracovníků. S Jaromírem Drábkem jsme si dovolili být jen patrony z hlediska předsedy a místopředsedy programové rady. Již na jaře začátkem letošního roku, když jsme přemýšleli o zásadním programovém tématu pro tento sjezd, měli jsme celkem jasno, že bychom velmi rádi naše velké téma reforem obohatili o něco, proč vlastně reformy děláme a doplnili o další nezbytné kroky pro naši budoucí prosperitu. Reformy děláme v zásadě jen proto, abychom udrželi makroekonomické prostředí, abychom udrželi vyrovnanou bilanci veřejných rozpočtů a tím umožnili tvořivým silám v České republice, aby produkovaly, vyvážely, nabízely.  Pro naši ekonomiku je konkurenceschopnost naprosto zásadní. Vezmeme-li v úvahu plné kapacity, měli bychom šanci na 5 až 6procentní hospodářský růst. Při využití plných kapacit musíme 80 % našich výrobků a služeb nabídnout venku, protože jen 20 % je možné uplatnit na domácím trhu. Abychom těch 80 procent byli schopni vyvézt, tak ty výrobky musí být konkurenceschopné. Jinými slovy, chce-li si Česká republika udržet svou životní úroveň, je to o to naléhavější v nastávajících turbulentních dobách. Já zítra ve svém kandidátském projevu budu mluvit o tom, jaké vážné výzvy z hlediska možné hospodářské krize před námi stojí jako před politickou stranou. Zejména v nadcházejících turbulentních dobách, které nás čekají, je samozřejmě konkurenceschopnost a její posilování alfou a omegou. Nemáme bohužel významné surovinové zdroje, nemáme naftu, nemáme nic tak zásadního, co některé země z chudých udělalo bohaté. To nejdůležitější, co máme, je zhruba 14 tisíc tun lidského mozku. To je naše nejdůležitější surovinová základna. Bude-li tato šedá hmota konkurenceschopná ve světě i v Evropě, pak bude konkurenceschopná i Česká republika. A já jsem proto velmi vděčný Anně Putnové, že věnovala tomuto materiálu takovou pozornost. Dále je to o kultivaci prostředí, o tom, abychom si řekli, co tady má skutečně šanci podpořit hospodářský růst, podpořit zaměstnanost a podpořit konkurenceschopnost České republiky. Já se nedomnívám, že bychom dnes mohli tu diskusi uzavřít. My chceme jen na tomto sjezdu říct a předkladatelé chtějí říct, že konkurenceschopnost musí být zásadní prioritou hospodářské politiky do příštího období. My tu diskusi otevíráme, budeme vděčni za diskusi tady na sněmu, ale především chceme říct, že to musí být naše diskuse kontinuální během celého delšího období, odborné i politické činnosti TOP 09. Děkuji vám.

Miroslav Kalousek
ministr financí a první místopředseda TOP 09

V Hradci Králové 22. 10. 2011

Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme