Projev Pavola Lukši

Kandidátský projev Pavola Lukši

23. 10. 2011

Vážený pane předsedo, vážené delegátky a delegáti, dámy a pánové, vzácní hosté,

před dvěma roky jsme si na celostátním sněmu poprvé zvolili vedení nově vzniklé strany TOP 09. Tehdy jsme se rozjížděli do svých domovů s vědomím, že máme před sebou supervolební rok 2010, který měl ukázat, zdali náš program a naši kandidáti dokážou obstát u občanů. Výsledek v parlamentních volbách překonal všechna očekávání, mnozí mluvili dokonce o tom, že skutečným vítězem těchto voleb byla TOP 09.

TOP 09 se následně stává vládní stranou. Podzimní komunální volby pak ukázaly, že i na této úrovni jsme schopni spolu s naším partnerem Starosty a nezávislými nabídnout občanům nejen přitažlivý program, ale i věrohodné osobnosti. Jedna z klíčových tezí zněla: "naději, že politika se dá dělat slušně, věcně, zkrátka jinak spojují voliči s existencí TOP 09". Většina lidí vnímá pozitivně skutečnost, že TOP 09 není zapletena do žádného korupčního skandálu na rozdíl od našich koaličních partnerů. Nechybí věcná témata - reforma zdravotnictví, sociální reforma - která budou každodenně ovlivňovat osud statisíců a milionů lidí. Nelze nevzpomenout návrh ministerstva financí na spravedlivější rozpočtové určení daní, pomocí kterého se nám podařilo rozbít bipolární vnímání politické scény jen jako souboje ČSSD a ODS. Řekl jsem také, že budování strany na místní či městské úrovni bude jedním z hlavních úkolů nadcházejícího dvouletého období.  Ano, i na komunální úrovni se nám podařilo stranu zakotvit. Nicméně plnění tohoto úkolu s důrazem na preferenci kvality před kvantitou přesahuje období 2 let a je to úkol trvalý. Výsledky komunálních voleb to nejen potvrdily, ale tu i onde spousta nedoceněných členů, soudě tak podle jejich názorů a vystupování, se nedařilo spokojit s tím, jaké výsledky byly dosaženy.

V roce 2009 jsem taktéž preferoval, že musíme zcela jasně a srozumitelně sdělovat lidem, že TOP 09 je plnohodnotnou alternativou takzvaným zavedeným politickým stranám. Pokud jde o vrcholovou politiku, můžeme říci, že se nám to daří naplňovat. Pokud jde o politiku komunální, je její naplňování mnohdy náročnější hlavně díky tomu, že naši zastupitelé se často učí v této politice orientovat, pohybovat a rozlišovat, co je politika, co pouhé politikaření, popřípadě pletichaření. Za nejdůležitější jsem před dvěma lety považoval, že musí platit, že pro naši politiku budeme získávat především lidi, kteří si svůj společenský kredit již vybudovali poctivou prací a nesmíme se stát výtahem moci pro kariéristy a jim podobné. Tento úkol bude i do budoucna velmi obtížný. Celospolečenská atmosféra totiž přispívá k tomu, že tito lidé nemají sebemenší motiv vstupovat do vrcholové politiky, na rozdíl od těch, s kterými se mnozí z vás v krátké historii strany nepochybně setkali. Ti ale nic nezakrývají. S bezelstným úsměvem se pídí nejdříve po výhodách. Volitelná místa na kandidátce jsou pro ně přece nepochybně daleko důležitější a přitažlivější než práce, kterou je potřeba odpracovat.

Na závěr mi dovolte krátce zhodnotit z pozice poslance a předsedy zemědělského výboru fungování TOP 09 jako strany vládní koalice. Existují očividné rozdíly v intenzitě reformního úsilí a pracovního nasazení mezi našimi ministry a ministry našich koaličních partnerů. Na straně jedné nese TOP 09 většinu politických nákladů spojených s přípravou a zaváděním reforem ve všech opravdu klíčových oblastech společenského života. Na straně druhé je to však za cenu poklesu preferencí naší strany. Nejlákavějším, ale také nejhloupějším pokušením by bylo podlehnout těmto číslům a politiku TOP 09 tu či jinde znevěrohodnit populismem, tak jak jsme koneckonců dneska svědky u našich koaličních partnerů. Jsem přesvědčen o tom, že naše voliče jsme nezklamali, ani jim není potřeba vysvětlovat obsah pojmů tradice, odpovědnost či prosperita. Jen jsme neuměli dostatečně vysvětlit, proč musí někteří ministři koaličních stran, kteří sami nezvládali resorty, svoji neschopnost zakrývat doporučováním toho, co by naopak měli dělat jejich vládní kolegové. Jeden z významných zahraničních ekonomů a politických analytiků na adresu politiků řekl: "Politici dělají pouze to, k čemu je nouze donutí. Jednají, když už nemůžou jinak. Pro nás je nejcennější devizou, že na rozdíl od ostatních politických stran se ta naše k tomu neuchyluje.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu své kandidatury na místopředsedu strany a nabídl své zkušenosti komunálního politika také pro následující dvouleté období, na jehož vrcholu stojí krajské volby. Krajskými volbami završíme nejen etapu dospívání TOP 09, ale také její pevné zakotvení na naší politické scéně. Děkuji vám za pozornost.

Pavol Lukša

V Hradci Králové 23. 10. 2011

Štítky
Osobnosti: Pavol Lukša
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme