Karel Schwarzenberg kandiduje na předsedu TOP 09

Kandidátský projev Karla Schwarzenberga

23. 10. 2011

Dámy a pánové, delegáti sněmu TOP 09,

musím říci, že jsem skoro dojat. Neboť dvakrát za sebou během 24 hodin jste mně vyslovili velkou důvěru. Včera nominací na volbu prezidenta republiky, dneska jste mně navrhli ze všech krajů jednomyslně na předsedu TOP 09. Je to ohromný kapitál důvěry, který jsem dostal. A doufám, že dostojím tomu, abyste si řekli, že jste se nemýlili. Že vás nezklamu.

Jdeme pravděpodobně do velmi těžkých dob, neboť musel by se stát zázrak, aby všeobecná hospodářská krize se nedotkla vážně také této země. Musíme přiznat stávající vládě, především také našim ministrům, že se zasadili o to, že jsme se jakž takž včas, tedy od prvního okamžiku nastoupení nové vlády, připravovali na ty tvrdé časy, které nyní přijdou. Náš úkol jako strany bude také toto poselství sdělit našim voličům, národu českému. Že prostě vždy byly světlé doby a namáhavější doby, my jsme si velice užívali od roku 1990 do teďka.

Jsem skoro dojat, během 24 hodin jste mi dvakrát vyslovili obrovskou důvěru. Je to ohromný kapitál důvěry, který jsem dostal.

Teď nastane trochu obtížnější doba. Jsem přesvědčen, že to zvládneme. Máme na to, když se podívám na um, na dovednost, vynalézavost, která se u nás zase v České republice projevila v nejrůznějších odvětvích. Když se podívám na ty nadané studenty nebo absolventy studia, které jsem objevil všude – v Americe, v Kalifornii, v Německu, v Anglii – dostali báječné vysvědčení. Když si vzpomenu na to, jak mi – to už jsem říkal – v Afghánistánu důstojníci spojeneckých armád, jak se vyslovovali o našich vojácích, to vše mi dává důvěru, že – byť to, co se u nás nazývá elita, snad úplně neodpovídá tomu slovu, jak to naši otcové rozuměli, – že jádro našeho národa a většina lidí, když se s nimi setkám v krajích českých i v Praze, kdekoliv, má na to, aby opravdu překonali i nejtěžší dobu.

Jdeme do velmi těžkých dob. Musel by se stát zázrak, aby se hospodářská krize nedotkla také této země. Jádro našeho národa má na to, abychom překonali nejtěžší doby. Máme úkol vysvětlit, proč jsme dělali reformy a že to nebylo zadarmo.

My ale jako strana TOP 09 máme právě ten úkol, když jsme převzali ty reformy, když je úspěšně dotáhneme, také vysvětlit našim spoluobčanům, proč jsme to dělali a že to nebylo nadarmo, když nám při posledních volbách dali pozoruhodně velkou důvěru na čerstvě vzniklou stranu. To všechno nás zavazuje. A teď prosím si uvědomme jednu věc: příští rok budou krajské volby. Krajské volby rozhodnou o jedné věci. Jestli TOP 09 je fenomén, který zase pomíjí, nebo jestli jsme se hluboce zakořenili do politické krajiny české. Nestačí míti zastoupení v Parlamentu v Praze. Důležité je, abychom ve všech krajích měli odpovídající zastoupení. Na to se musíme připravit, opravdu připravit a přijít s jasnou vizí nejen pro tuto republiku, nýbrž taky prosím, abyste si vypracovali program, vizi pro naše kraje. Lidi v krajích budou sice ovlivněni celostátním vývojem při těch volbách, zajisté, to není vyloučeno, přeci jen se ale rozhodují o kandidátech podle krajských daností. Tedy bych vás všechny prosil, abyste pro každý kraj připravili opravdu program, vizi dotyčného kraje. To neznamená, že budeme mít naprosto odlišnou politiku na Ústecku a na jižní Moravě, neboť budeme stavět na stejném základě. To jsou ty hodnoty, na kterých TOP 09 je postavena. Odpovědnost především, neboť ta upadala v naší zemi v politických kruzích. Vycházíme z tradice, a byť říkám, že ta prosperita asi v příštích dvou letech nebude valná, tak myslím, že tou odpovědností a naší tradicí jsme dostatečně vyzbrojeni, abychom naše spoluobčany přesvědčili.

Krajské volby budou o tom, jestli TOP 09 je fenomén, který pomíjí, nebo jsme se hluboce zakořenili do krajiny české. Nestačí zastoupení v parlamentu, je důležité mít zastoupení ve všech krajích. Chci, abyste vystavěli vize pro všechny kraje, vycházet budeme ze stejného základu. Znamená to vědět, co nabízíte, aby vám lidé věřili, a bude několik měsíců trvat než to všem vysvětlíte. Máme věrné spojence ve Starostech, ty mají mnohde větší zkušenosti a zastoupení než my. Prosím vás, abyste se dali do práce. Je nejvyšší čas. Od ledna to musí běžet na plné kolo. Musíte makat, nepostávat, makat. Abychom v krajských volbách dopadli lépe. Nic nepřichází v životě samo od sebe, všechno si musíme odpracovat.

Ale opravdu to pro vás bude znamenat tvrdou práci, opravdu vědět, co nabízíte v "Ostravském" kraji, co na Vysočině, co v jižních Čechách, aby vám lidi věřili. A pak to bude několik měsíců trvat, než toto také vysvětlíte všem, aby pochopili, proč tady je TOP 09, proč tak tvrdě bojujeme. Vím, že máme věrné spojence v Starostech. Ale TOP 09 jakožto samotná musí odvést svou část díla. Samozřejmě ve spolupráci se Starosty, ti právě v těch krajích někdy mají větší zastoupení a větší zkušenosti než my. Tak místo abyste tady ode mě očekávali nějaký plamenný projev kandidáta na prezidenta republiky, můžu vám jen říci, prosím vás, abyste se opravdu dali do práce. A to je opravdu nejvyšší čas. Jsme už na konci října, v prosinci a v předvánoční době, o Vánocích – já od vás už neočekávám výkony, to by bylo nelidské, ale od ledna to musí běžet na plné kolo. Prosím, připravte se na to. Teď máme dva měsíce se na to připravit. Od 1. ledna musíte opravdu makat, nepostávat, makat, abychom v těch krajských volbách dopadli lépe. Pamatujete si, jaká nás přeci jen popadla jistá deprese, když jsme v posledních volbách ne zvláště uspěli. Mysleli jsme si, že vše je růžové, když jsme vyhráli ve volbách do Sněmovny.

Prezident je hlava státu s jeho vlastní odpovědností. Pokud věc vyžaduje, aby byl slyšet hlas prezidenta, je třeba aby se ozval. Musí být strážce politické odpovědnosti a morálky. Nikoliv kontroverzních návrhů, ae kde se šíří osvěta  akde je střed kultury v České republice, kde se kolem hlavy státu shromažďují nejlepší hlavy jako za první republiky, T.G. Masaryk měl také vlastní názor. Ale diskutoval i s odpůrci, takové místo by měl být pražský hrad. Místo, kde se setkávají velcí duchové pozvaní prezidentem, aby po hospodářské obnově, přišla také morální obnova.

Prezident je hlava státu s jeho vlastní odpovědností. Pokud věc vyžaduje, aby byl slyšet hlas prezidenta, je třeba aby se ozval. Musí být strážce politické odpovědnosti a morálky. Nikoliv kontroverzních návrhů, ae kde se šíří osvěta  akde je střed kultury v České republice, kde se kolem hlavy státu shromažďují nejlepší hlavy jako za první republiky, T.G. Masaryk měl také vlastní názor. Ale diskutoval i s odpůrci, takové místo by měl být pražský hrad. Místo, kde se setkávají velcí duchové pozvaní prezidentem, aby po hospodářské obnově, přišla také morální obnova.

Pak jsme dostali bohudíky studenou sprchu. To bylo poučení, že nic v životě nepřichází samo od sebe, všechno si musíme vypracovat. Někteří se mě tázali, a to bych jen v několika větách nakonec řekl, co se týká eventuálního nepravděpodobného prezidentství. Nebudu slibovat, že nebudu – nevím totiž ani, co to je – aktivistický prezident. Prezident je hlava státu s jeho vlastní zodpovědností. To jest, když stav věcí ve státu vyžaduje, aby byl slyšet hlas prezidenta, tak by zmeškal své povinnosti, kdyby se neozval. Nemá zasahovat do denní politiky, není politická strana, není vláda, ale musí být především strážcem politické odpovědnosti a politické morálky. Myslím, že zde je veliký úkol pro každou hlavu státu v České republice. Neboť tady máme leccos co dohnat. Doufám, že Pražský hrad, ať tam bude někdo jiný nebo snad i já, bude v budoucnosti místem nikoli kontroverzních názorů, nýbrž místo, odkud se šíří osvěta, kde je střed kultury a přemýšlení v České republice, kde opravdu kolem hlavy státu se pozvolna shromažďují nejlepší hlavy, jak to bylo například za první republiky během prezidenta Masaryka. Měl také své vlastní názory, samozřejmě, ale diskutoval s různými, byť i velkými odpůrci. Když připomínám velkého katolického historika profesora Pekaře, Masaryk s ním naprosto nesouhlasil, ale rád se s ním setkával, aby jeho názory slyšel. Myslím, že takovým místem by měl být Pražský hrad, kdokoli tam bude v budoucnosti. Aby to bylo místo, kam se z celé Evropy dívají jako na světlý bod v evropské krajině, jako místo, kde se setkávají opravdu velcí duchové pozvaní prezidentem a kde se pracuje na tom, aby po materiální obnově národa českého, která se podařila, přišla také morální obnova.

Děkuji za trpělivost.

Karel Schwarzenberg

V Hradci Králové 23. 10. 2011

Štítky
Osobnosti: Karel Schwarzenberg
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme