Zásady úspěšné integrace

Integrace může být úspěšná jenom tehdy, pokud se budeme držet našich zásad. Politici TOP 09 dnes představili zásady úspěšné integrace a také změny zákonů, které umožní lepší začlenění uprchlíků. 

3. 6. 2016

„Uprchlická krize přináší rizika, kterým se musíme umět správně postavit. Představujeme proto zásady, jimiž by se měl stát, a také nově příchozí řídit. Jen tak se vyhneme negativním důsledkům, které migrační krize může přinést,“ uvedla Helena Langšádlová, předsedkyně podvýboru pro migraci a místopředsedkyně TOP 09. Podle ní jsou navržené zásady nezbytným minimem pro zvládnutí následků migrační vlny.

Pro zavedení jednotlivých zásad do praxe jsou nutné například změny školského a azylového zákona. „Migrační krizi bez vzájemné soudržnosti nepřekonáme. Proto jsem navrhla, aby bylo jedním z cílů vzdělávání ve školském zákoně i pochopení a osvojení si evropské kultury,“ uvedla poslankyně Nina Nováková (TOP 09), členka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Pomáhat má smysl jen těm, kteří mají vůli dodržovat pravidla a zvyklosti naší společnosti. „Odmítáme xenofobii, nechceme se stavět zády k těm, kteří potřebují pomoc. Podpora ale musí mít jasná pravidla, a ty budou všichni, kteří o ni požádají, dodržovat. Ten, kdo by se naší pomoc snažil zneužít, v České republice nesmí zůstat,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Bez znalosti našeho jazyka a kultury není integrace migrantů možná. „Za naši zemi neseme odpovědnost. Nemůžeme dovolit, aby zde zůstávali ti, kteří se nechtějí naučit náš jazyk a porozumět naší tradici. Účast v integračních programech proto musí být povinná,“ dodala poslankyně Nina Nováková (TOP 09).

Zásady úspěšné integrace

  • Naše země je srdcem Evropy a neseme za ni odpovědnost. Chceme být světu otevření, ne však multikulturní. Musíme si být vědomi naši vlastní identity stojící na bohatém duchovním odkazu antiky, křesťanství a humanismu.
  • Odmítáme xenofobii a z ní rostoucí extremismus, protože jsou pro naši společnost stejně nebezpečné jako uprchlická krize.
  • Stát musí vytvořit pro úspěšnou integraci materiální a legislativní podmínky, stejně tak imigranti musí ukázat vůli být plnohodnotnou součástí naší společnosti.
  • Ten, kdo naši pohostinnost zneužije, s námi nemůže zůstat.
  • Dobře zvládnout integraci znamená posilovat soudržnost. K úspěšné integraci je nezbytné zapojení regionů, obcí a obětavá činnost občanské společnosti včetně církví, zapojení rodin a jednotlivců. Velmi důležitou roli zde mají média veřejné služby.
  • Podpora jde vždy ruku v ruce s povinnostmi. Tou základní je znalost našeho jazyka a kultury – do společenství se nemůže zapojit ten, kdo s námi neumí nebo nechce mluvit. Účast v integračních programech proto musí být povinná pro všechny, kterým poskytneme ochranu.
  • Všechny školy, ať je zřizuje kdokoliv, musí zajistit plnění hlavních cílů vzdělávání. Mezi ně patří utváření vědomí státní identity a pochopení i osvojení evropské kultury, jejímž základem je bohatý duchovní odkaz antiky, křesťanství a humanismu.
  • Integrace musí probíhat férově a spravedlivě vůči našim občanům. Ten, kdo zde léta žije a platí pojištění, se nemůže mít hůř než ten, kdo právě přišel. Sociálně-ekonomická pomoc uprchlíkům nesmí znevýhodnit ani potřebné obyvatele naší země. Ti, kteří dostanou naši ochranu, si musí co nejdříve sami zabezpečit živobytí.

Martina Macková, tisková mluvčí TOP 09

Praha 3. června 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme