V Praze proběhlo neformální jednání ministrů zdravotnictví členských států EU

9. 9. 2022

Hlavními tématy byly evropská pomoc ukrajinskému zdravotnímu systému, očkování a důvěra v něj, boj s rakovinou a závěry červencové onkologické konference českého předsednictví. Jednání se zúčastnili také zástupci Švýcarska, Norska a Islandu, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides, ředitelka Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Andrea Ammon, ředitelka Evropské agentury pro léčivé přípravky Emer Cooke a ředitel WHO pro evropský region Hans Kluge. Program byl rozdělen do několika tematických bloků, které se věnovaly prioritám českého předsednictví v oblasti zdravotnictví.

Ministři se v první části věnovali oblasti veřejného zdraví v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jednání se zúčastnil i ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško. Ministři podpořili nutnost unijní spolupráce a koordinované pomoci pro ukrajinské občany zůstávající na Ukrajině i válečným uprchlíkům v Evropské unii. Důraz byl kladen nejen na koordinovanou bezprostřední pomoc směřovanou na Ukrajinu, ale také byly poprvé zahájeny diskuse týkající se obnovy zdravotního systému na Ukrajině. Kromě zajištění fungujícího zdravotního systému, který poskytne dostatečnou kvalitní zdravotní péči ukrajinským pacientům po jejich návratu, je nutné zohlednit i další aspekty, a to především v oblasti vzájemného uznávání zdravotního vzdělávání a kvalifikací.

„Pro mě, jako ministra zdravotnictví, ale také lékaře, rodiče a prarodiče, bylo nejpodstatnější zajistit všem příchozím zdravotní péči srovnatelnou s péčí poskytovanou evropským občanům, aniž by byla ohrožena dostupnost a kvalita péče pro evropské občany,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V druhém bloku věnovaném očkování, jakožto nejefektivnějšímu nástroji prevence, se ministři shodli na důležitosti vrátit populaci důvěru v očkování. Závěry této diskuse mají vyslat jasný politický signál v boji proti trendu klesající proočkovanosti a zamezit prohlubující se polarizaci názorových skupin. Ministři zdůraznili během diskuse potřebu nalezení řešení na evropské úrovni, neboť pouze koordinovaný přístup dosáhne nejlepších možných výsledků. Tématu očkování se bude české předsednictví věnovat také v rámci listopadové konference a koncem září zahájí rovněž projednávání závěrů Rady k očkování na Pracovní skupině pro veřejné zdraví, jehož přijetí se očekává na prosincové Radě EPSCO.

„Zkušenost s covid-19 bohužel prohloubila nedůvěru části občanů v očkování. Mnoho lidí zapomnělo, že očkování je jedním z největších výdobytků moderní medicíny. Kolikrát v historii to byla, stejně jako nyní, jediná cesta jak částečně, nebo úplně odvrátit naprostou katastrofu,“ dodává ministr Válek.

Během polední diskuse se účastníci jednání věnovali onkologii – dostupnosti onkologické péče, včasnému screeningu a centralizaci komplexních sítí specializovaných pracovišť po celé Evropě. Důležitým tématem byl také Evropský plán v boji s rakovinou. Ministři zdravotnictví podpořili výzvu k akci (Call to action), která je výstupem červencové onkologické konference a vyzývá k rychlejší a efektivnější implementaci plánu. České předsednictví naváže na dosavadní aktivity v oblasti onkologie zahájením projednávání doporučení Rady ke screeningům onkologických onemocnění, což je jedním z prioritních návrhů českého předsednictví. Přijetí doporučení proběhne na prosincové radě EPSCO.

„Onkologie je jedna z nejvýznamnějších priorit České republiky. Jsem si jist, že jako národ máme v tomto směru Evropě co nabídnout. Jsem velmi rád, že můžeme tuto klíčovou agendu během našeho předsednictví posouvat dále. Ministři byli vyzváni ke konkrétní implementaci existujícího plánu,“ upřesnil ministr zdravotnictví.

V odpoledních hodinách se pod záštitou Evropské komise a CZ PRES konalo zasedání výboru HERA na úrovni ministrů za přítomnosti představitelů společnosti Bavarian Nordic, BioNTech, Pfizer, Moderna. Tématem jednání s první zmíněnou společností byla otázky očkování proti opičím neštovicím. Jednání se společnostmi BioNTech, Pfizer a Moderna byla především otázka nadbytku očkovacích látek proti covidu-19 a flexibilita budoucích i současných smluv s výrobci.

Jednání předcházelo několik měsíců intenzivní komunikace s výrobci vakcín s cílem co nejefektivněji zajistit řešení daného problému. Českému předsednictví se společně s Evropskou komisí podařilo tuto diskusi významně posunout. Došlo k dohodě o výrazném zefektivnění i větší flexibilitě při dodávání vakcín do členských států EU. Jedním ze závěrů jednání je, že po 19. září již budou vždy zaváženy pouze nejnovější typy vakcín. Zásilky plánované na konec letošního roku tak budou posunuty na rok 2023 a zásilky pro rok 2023 dle potřeby členských států až na následující rok. To vše dle aktuální poptávky tak, aby opět nemuselo docházet k likvidaci expirovaných vakcín ze strany členských států. V následující době budou doladěny přesné podmínky a technické detaily.

„Naším cílem bylo koordinovat tuto schůzku v rámci našeho předsednictví a hájit zájmy států Evropské unie v souvislosti s vakcínami na covid-19. Diskuse byla velmi náročná, ale také ze strany účastníků konstruktivní a podařilo se dosáhnout kompromisu. Jsme velmi rádi, že jsme našli ve velké části našich témat všeobecnou shodu a jsem si jist, že budoucnost smluv vedeme tím nejlepším možným směrem pro celou EU,“ doplnil na závěr ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností MZ

Štítky
Osobnosti: Vlastimil Válek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme