TOP 09: Vyspět technologicky, myslet ekologicky

Víc, než si myslíte

21. 10. 2011

Za dvě hodiny zasedne v Hradci Králové naposledy před celostátním sněmem předsednictvo TOP 09. Na tomto jednání bude definitivně schválen hlavní programový dokument, který je připravený pro téměř dvě stovky delegátů. pokud jej schválí, stane se střednědobým programem TOP 09. Jeho tématem je prosperita.

TOP 09 je v současné době hlavním hybatelem reformních kroků, které vláda provádí. První reformní fáze s sebou nezbytně nese mnohá úsporná opatření. Ta ale jen předznamenávají hlubší, strukturní změny, na které se politici TOP 09 připravují. „TOP 09 se na budoucí vývoj naší země intenzivně soustředí právě teď, i proto jsme hlavní programový dokument na sněm připravili k tématu prosperity a vzdělávání,“ vysvětluje autor kapitoly zaměřené na konkurenceschopnost František Laudát. Oblasti vzdělávání se v dokumentu věnuje předsedkyně školského výboru Anna Putnová.

Dokument Prosperita je souměrně rozdělen na dvě kapitoly. První se soustředí na podobu české ekonomiky pro třetí tisíciletí. Její hlavní myšlenkou je nutnost financovat budoucí růst našeho hospodářství z vlastních zdrojů a zahraničních investic, nikoli veřejných rozpočtů. Takový přístup vyžaduje zavedení nových nástrojů, mimo jiné za cílem zvýšení pružnosti trhu. Kapitola Konkurenceschopnost tak navrhuje komplexní řešení pro technologicky vyspělou a ekologicky smýšlející společnost.

Na první, ekonomicky zaměřený oddíl navazuje kapitola analyzující stav českého vzdělávacího systému. Vytýká mu zejména nedostatečnou koncepčnost, která vede ke zkostnatělému školskému systému, jež není schopné vychovávat takovou společnost, která by uspěla v soudobém konkurenčním prostředí. Anna Putnová se zde věnuje všem úrovním vzdělávání a navrhuje celkovou proměnu legislativy, a to včetně zákona o rodině či imigrační politice.

Diskuze o dokumentu Prosperita je v programu sněmu zařazena na sobotu v 15:00 hodin.

 

Alžběta Plívová
tisková mluvčí TOP 09

V Hradci Králové, 21. 10. 2011

Štítky