TOP 09: Stop „energetickým šmejdům“

7. 11. 2019

Poslanci TOP 09 dnes představili návrh novely energetického zákona. Ta omezuje nekalé praktiky takzvaných „energetických šmejdů,“ kteří často nabízejí dodávky energií za neetických podmínek. Novela obsahuje konkrétní opatření na ochranu spotřebitelů při uzavírání smluv nebo poskytování plné moci.

„Praktiky „energetických šmejdů“ jsou opravdu otřesné. Stává se například to, že ze seniorů vylákají podpis na plnou moc, která není časově omezená a není v ní přesně uvedeno k čemu je určená. Pomocí takové plné moci pak uzavírají za lidi nevýhodné smlouvy na předražené dodávky energií. Jindy se vydávají za inspektory, aby vzbudili důvěru lidí. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu už od jara slibuje, že tento problém bude řešit, ale zatím přes své sliby žádný návrh nepředložilo, rozhodli jsme se sami předložit novelu, která tyto praktiky omezí,“ říká první místopředsedkyně TOP 09 a předkladatelka novely Markéta Pekarová Adamová.

Novela obsahuje tato konkrétní opatření:

  • Smlouva o dodávce energií na dobu určitou nesmí přesáhnout dobu 36 měsíců
  • Plná moc ke zprostředkování smlouvy o dodávce energií nesmí být vystavena na dobu delší než 6 měsíců
  • Rozhodne-li se zákazník řádně odstoupit od smlouvy, nesmí být nijak postihován (například smluvní pokutou nebo doúčtováním ceny za energie)
  • Zákazník má právo na poskytnutí smlouvy v písemné podobě, lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet až následující den po předání písemné smlouvy (platí i pro smlouvy sjednané telefonicky)
  • Zabraňuje tomu, aby dodavatel energií mohl prodloužit smlouvu bez souhlasu zákazníka

„Do civilizované společnosti podvody nepatří a mají být co nejpřísněji postihovány. Když jsem zjistila, že takzvaní „šmejdi“ lákají zákazníky na „dárky zdarma,“ které dávají ke smlouvám o energiích, ale ve skutečnosti jim však slouží k tomu, aby mohli lidem v případě vypovězení smluv za ně naúčtovat vysoké poplatky, velmi mne to znepokojilo. Předkládáme tuto novelu, aby se nic podobného už nedělo a to, aby prošla, je i v zájmu poctivých poskytovatelů energií,“ dodává poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

 

Návrh novely energetického zákona naleznete v příloze. 

Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09

Přílohy
PDF Návrh novely energetického zákona.pdf (156.2 kB)
Štítky