TOP 09: Společně za ideály svobody a demokracie

Prohlášení TOP 09 k 25. výročí 17. listopadu 1989 (nebo k 17. listopadu 2014)

16. 11. 2014

Před pětadvaceti lety naše země prošla ohromnou proměnou. Začali jsme žít svobodně. Lidské osudy se v několika týdnech změnily k nepoznání. Byli jsme šťastní. Chtěli jsme budovat svou novou demokracii. Cestovali jsme. Podnikali, učili se žít ve svobodě a těšili se na to, až svou zemi vrátíme do svobodné a prosperující Evropy. A až svým dětem, které nikdy nezažily opovrženíhodný komunistický režim, budeme vyprávět příběhy z této kapitoly historie naší země. Z doby, která jim bude vzdálená a vlastně jí, díky Bohu, nebudou rozumět.

Dnes jako bychom se velkým kruhem opět vrátili na křižovatku, kterou byl listopad 1989. Ti, kteří chtěli ideály demokracie a tím i svobody porazit, museli tehdy ustoupit. Nikdy se však nevzdali. Cílevědomě získávali sílu ekonomickou, a s tou dnes vstupují do politického boje opřeni o stejné zahraniční mocenské centrum jako v únoru 1948. Slyšíme je, jak kritizují parlamentní demokracii jako neefektivní způsob vedení společnosti a volají po novém způsobu řízení státu. Nabízejí pořádek, jistoty, (sociální) rovnost, jasná a průhledná slova: „Pryč s planými řečmi!“ Demokracie má být nahrazena autokratickým státem, který všem vnutí svou představu, jak máme žít.

Nebuďme slepí a lhostejní. Zavedení a upevnění takového způsobu vlády otevírají cestu k novému tvaru totality.  Pořádek vynutíme, jistoty zavedeme, rovnost odměříme a určíme normou. Slova budou jasná jako povel. O těch se nedebatuje, ty se plní. Neplnění je trestné.

Na svobodné cestě jsme za posledních 25 let udělali mnoho chyb, protože demokracie nebyla, není a nebude bez chyb. Vždy to ale byla cesta ke svobodě každého jedince, k prostoru pro individuální tvořivost a k ochraně základních lidských práv. TOP 09 nabízí aktivní roli každému, kdo se nechce smířit s rezignací na tyto priority a nechce vyměnit svoji svobodu za nesplnitelné sliby „dobra a blahobytu“.

Listopad nebyl zadarmo – byl vykoupen stovkami popravených, desetitisíci nelidsky vězněných, statisíci perzekuovaných a miliony, kterým byla upřena základní lidská práva.

Nedovolíme tuto cenu bagatelizovat a jsme nadále připraveni nazývat věci pravými jmény, jakkoliv se tomu dnešní vládní strany brání.

Ideály Listopadu je třeba pochopit a naplňovat, ne pokroutit a zneužít. O principech a základech demokracie nelze smlouvat. Zásadní otázky nepřipouští kompromis. Otázka dnes opět zní: „Chceme demokracii a svobodu? Ano, nebo ne?“ Odpovídáme, že v zápasu o svobodu, demokracii a vládu práva neustoupíme ani o píď.

To je stanovisko TOP 09.

TOP 09

16. 11. 2014

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme