TOP 09: Proč by měly být vozíky povoleny i na silnicích první třídy

22. 9. 2011

Poslanci Václav Cempírek a Jana Kaslová usilují o to, aby se mohly cyklovozíky vrátit zpět na české silnice. Jejich novelu již včera schválila vláda. Jako problematická oblast se nyní jeví provoz cyklovozíků na silnicích první třídy.

01:

V případě mnoha obcí či lokalit fyzicky neexistuje jiné použitelné spojení s okolním světem či krajinou.

02:

Většina silnic I. třídy, rekonstruovaná nebo budovaná v posledních několika desetiletích, je v lepších parametrech než silnice nižší třídy: široká vozovka a pojížditelná krajnice, přehlednější průběh (trasovavání) komunikace.

03:

Na mnoha úsecích silnic nižších tříd je intenzita motorového provozu vyšší než na silnicích I. třídy, často i v příměstských oblastech.

04:

Obtížná rozeznatelnost jednotlivých tříd komunikací pro běžné uživatele (cyklisty), zvláště při napojování mimo pozemní komunikace.

05:

Mnoho současných tras vede po silnicích I. třídy (zpravidla proto, že neexistuje jiné propojení): značná část cyklistické sítě tak bude pro uživatele nepoužitelná.

06:

Prakticky ve všech evropských zemích, kde jsou vozíky povoleny (naprostá většina zemí EU), je vjezd vozíků povolen všude tam, kde je možné jezdit na kole. Cyklistická infrastruktura přitom v mnoha případech není rozvinutější než v ČR.

07:

Paragraf 4 zákona 361/2000Sb: ohleduplnost, bezpečnost a plynulost provozu: pokud dodržováno cyklisty i řidiči motorových vozidel, tak se dobrovolně nikdo nebude s vozíkem vrhat tam, kde je to rizikové, stejně jako ostatní řidiči budou ohleduplní vůči cyklistům s vozíky tam, kde pojedou...

Alžběta Plívová
mluvčí TOP 09

V Praze 22. 9. 2011

Štítky
Témata: Doprava