Stát rozhodl: Z české gastronomie je údolí smrti. TOP 09 předloží zákon, který podnikatele odškodní

23. 9. 2020
  •  Odškodňovací zákon má podnikatelům kompenzovat fixní náklady vzniklé během koronavirové krize
  • Stávající krizový zákon vzbuzuje právní nejistotu

TOP 09 připravila „odškodňovací zákon“, který jasně definuje způsob státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlašovaných v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Proč? TOP 09 je přesvědčena o tom, že dosavadní vládní opatření na pomoc ekonomice byla nedostatečná a jejich vyřízení doprovázela složitá byrokracie. Nehledě na to, že se k mnoha potřebným adekvátní pomoc vůbec nedostala. V neposlední řadě jednorázové příspěvky většině živnostníků a podnikatelů na krytí fixních nákladů (zejména nájmů) nestačily.

„Nesmíme za žádnou cenu nechávat podnikatele v nejistotě. Jak chceme udržet českou ekonomiku v chodu, necháme-li živnostníky i firmy pykat za to, že jim stát zakázal vykonávat jejich podnikání? Taková situace má zásadní vliv nejenom na ně samotné, ale především na celý trh práce v České republice,“ táže se předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Vláda nechává podnikatele stát před existenční propastí. Takový provozovatel restaurace musel v březnu prakticky ze dne na den zavřít. Sotva se z toho oklepal, musí na popud nového ministra svůj podnik od 22 hodin znova zavřít. Za to, že takovému podnikateli poklesnou tržby až o třetinu, nenese vinu nedostatečná úroveň jeho služeb, zvětralé pivo či nekvalitní kuchyně, ale přímo stát. Nedovedu si představit, že by se státní správa v této situaci vzdala své odpovědnosti a dobrovolně vytvořila z české gastronomie i dalších odvětví údolí smrti. I proto budeme usilovat o zrychlené projednání zákona,“ dodává poslankyně Pekarová Adamová.

„Nejistota, pomalost a byrokratická náročnost byly největší problémy vládní pomoci v době koronakrize. Abychom předešli další devastaci podnikatelského prostředí, navrhujeme tento zákon, který dá podnikatelům a živnostníkům jasná pravidla a hlavně jistotu, které se ani půl roku od začátku pandemie kvůli neschopné vládě nedostává,“ upřesňuje místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

Zákon má za cíl kompenzovat fixní náklady

Připravený zákon se týká všech podnikatelů, kterým bude mimořádnými opatřeními zakázáno nebo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Pro podnikatele, kteří musí kvůli mimořádným opatřením zastavit svou činnost, vznikne nárok na poskytnutí státní pomoci ve výši 100 % fixních nákladů. Podnikatelům, jejichž činnost bude vinou těchto opatření omezena, pak zákon přisuzuje nárok na poskytnutí státní pomoci ve výši 50 % fixních nákladů. Nárok na kompenzaci se pak váže na dobu trvání mimořádných opatření a začíná platit od prvního dne následujícího měsíce od zavedení opatření.

Zákon také zohledňuje právní nejistotu, která v současnosti panuje v souvislosti s krizovým zákonem. Řada podnikatelů, kterým v souvislosti s opatřeními vznikly škody, nyní uplatňují nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku právě podle krizového zákona. „Tento zákon však vznikl v jiné situaci. Původně byl reakcí na povodně a jiné živelné katastrofy. Jeho aplikace je v případě opatření proti epidemii nejistá. I proto přicházíme s takovou legislativou, která podnikatelům dodá jednu z mála jistot v nastupující ekonomické krizi. Tedy, že jim stát pomůže alespoň s pokrytím fixních nákladů,“ uzavírá Markéta Pekarová Adamová.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Přílohy
PDF Celé znění "odškodňovacího zákona".pdf (505.9 kB)
Štítky