Stanovisko vedení TOP 09 k situaci v Bělorusku

11. 8. 2020

Považujeme za zcela nepřijatelné omezování shromažďovacího práva a odsuzujeme represivní zásahy proti demonstrantům v Bělorusku. Vyzýváme Vládu ČR, aby podpořila svolání mimořádného summitu Evropské unie, který by se situací v Bělorusku zabýval. Je zcela na místě diskutovat o návrhu Německa na znovuzavedení sankcí vůči Bělorusku, ty by měly být co nejkonkrétněji namířené vůči osobám zodpovědným za manipulaci voleb a páchání násilí vůči demonstrantům.

Vzájemné vztahy České republiky a Běloruska se musí opírat o dialog o dodržování lidských práv, demokracie a vlády práva. Pokud tomu bude jinak, nemůžeme Bělorusko dále považovat za důvěryhodného partnera, se kterým je vhodné udržovat bilaterální vztahy.

Jsme přesvědčeni, že útoky ani represe vůči protestujícím občanům a cílené umlčení opozice do dnešní Evropy nepatří. Ústava Bělorusům garantuje právo svobody projevu, shromažďování i právo na férovou politickou soutěž. Současná situace v zemi napovídá tomu, že jim tato práva byla silou odepřena.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky
Témata: Zahraničí