Stanovisko TOP 09 k evropské imigrační krizi

14. 1. 2015

Imigrace do zemí Evropské unie dramaticky roste. Stala se celoevropským problémem zejména v souvislosti s aktuální situací se syrskými uprchlíky. Česká republika není pro tyto imigranty cílovou stanicí, nicméně musíme mít na mysli potenciální eskalaci krize na Ukrajině, kdy by se Česko stalo jednou z hlavních destinací pro případné uprchlíky. Počet žádostí o azyl prozatím klesá, nicméně máme jako evropská strana odpovědnost předložit vlastní návrh k řešení této krize. Ten opíráme o principy humanity, ochrany lidských práv a solidarity, ale také odpovědného a důsledně nepopulistického pohledu.

Bohužel, zejména na jižní hranici Evropské unie přistěhovalecká politikaopakovaně selhává. Čelíme bezprostřednímu zneužívání vízového práva. Nemůžeme zavírat oči před nelegální migrací a obchodováním s lidmi. Nehodláme podporovat návrhy, které s falešným odkazem na sounáležitost nahrávají mafiím, jež zneužívají osudů zejména ekonomických migrantů. Povinná redistribuce uprchlíků mezi členské státy Evropské unie je nepřijatelná. Rozhodování o imigrační politice musí zůstat v gesci vlády daného státu, která je za něj odpovědná svým občanům. Obáváme se, aby nepromyšlená opatření nevedla k posílení xenofobních extrémistů a v samotném důsledku k rozpadu Schengenského prostoru, což by vážně poškodilo naše občany.

TOP 09 navrhuje:

  1. Rozvážně přijmout nemocné syrské děti s jejich rodinami. Rodiče i jejich rodiny musíme integrovat do české společnosti a poskytnout jim podporu při hledání pracovních míst.
  2. Rozšířit již existující programy pro mladé vysokoškoláky a umožnit jim dokončení vzdělání v České republice. Nabídnout lidem z vědy a výzkumu uplatnění v naší zemi. Tito lidé mohou výrazně pomoci své rodné zemi po skončení krize. Zároveň si uvědomujeme, že absolventi vysokých škol se budou lépe integrovat.
  3. Posílit partnerství s neziskovými organizacemi a prohloubit individuální spolupráci s uprchlíky na regionální úrovni podle možností každého územního celku. Tyto organizace jsou v procesu integrace naprosto nezastupitelné. Posílit finanční a humanitární podporu v místech krize a v zemích sousedících s válečnou zónou, tedy převážně v Turecku, Jordánsku a Libanonu.
  4. Spolupracovat s evropskými partnery na využívání volných kapacit pro přesídlení uprchlíků v rámci současné azylové krize. Ti samozřejmě budou podrobeni důkladnému bezpečnostnímu prověření. Množství utečenců musí odpovídat možnostem, které naše země má pro jejich začlenění do společnosti.
  5. Podpořit plán šéfa Evropské komise J. C. Junckera na navýšení financování ochrany vnější hranice EU (agentura Frontex).
  6. Důsledné dodržovat a zachovávat Dublinské nařízení, tedy pravidla, že k azylovému řízení dochází v prvním členském států EU, jehož hranici žadatel o azyl překročil.

TOP 09 je přesvědčena, že pravidla k přesídlení musí zůstat v kompetenci národních států. Tato kritéria se musí opírat o hodnoty naší země. Stejně jako my musí azylanti nejen dodržovat naše zákony, ale i respektovat člověka jako takového, být odpovědní za své činy, respektovat svobodu ostatních a chápat, že stejně jako v jiných evropských zemích mají i u nás stejná práva i povinnosti bez ohledu na svou víru či národnost. Chceme nabídnout pomoc těm nejpronásledovanějším skupinám, například syrským a iráckým křesťanům a jezídům či egyptským Koptům.

Česká republika se nepotýká s výraznými problémy  integrace, plynoucími z velkého množství cizinců, kteří mezi námi žijí. Chceme uchovat tuto výjimečnou pozici naší země, aniž bychom však oslabili principy solidarity, která k naší politice bezpochyby patří. Voláme po společné přistěhovalecké strategii, která se nesmí omezovat jen na politiku azylovou a vízovou, a to jak na evropské, tak i národní úrovni. Jako opoziční strana jsme připraveni spolupracovat s vládou při formulování strategie přistěhovalecké politiky. Při vytváření této politiky se chceme vyhnout těm chybám, kterých se v minulosti dopustily jak některé evropské státy, tak i my.

TOP 09

Přílohy
PDF Stanovisko TOP 09 k evropské imigrační krizi.pdf (177.8 kB)
Štítky
Témata: Zahraničí
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme