Skalický: Úmluva o kontrole tabáku

3. 6. 2011

Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku společně uspořádaly v úterý 31. května v poslanecké sněmovně konferenci při příležitosti Světového dne bez tabáku. Ten připadá právě na poslední květnový den a jeho cílem je zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku a také podpořit efektivní opatření vedoucí k redukci jeho spotřeby. Konference se konala pod gescí Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jejím cílem bylo poskytnout poslancům, senátorům a ostatním představitelům veřejné správy informace o uplatňování moderních trendů řízení zdravotnických zařízení v České republice.

Letošním tématem Dne bez tabáku byl první právně závazný dokument v historii Světové zdravotnické organizace (WHO)  – Rámcová úmluva o kontrole tabáku. „Tuto úmluvu ratifikovalo již 172 zemí – mimo Českou republiku,“ upřesnil poslanec Jiří Skalický. Dodal, že naše země je již dlouhou dobu jedinou zemí v Evropské unii, kde ratifikační proces nebyl dosud dokončen. Ministerstvo zdravotnictví ve svých snahách o ratifikaci Úmluvy neustalo ani po neúspěchu, se kterým se Úmluva setkala v Senátu Parlamentu ČR v roce 2005, a Úmluvu pokládá za smysluplný mezinárodní nástroj, který by měl přispět k zefektivnění kontroly tabáku rovněž v České republice. „Po delší době jsme přistoupili k dalšímu pokusu o dokončení ratifikace této významné mezinárodní dohody v oblasti veřejného zdraví a Úřadu vlády jsme předložili materiál s návrhem na její ratifikaci. Jeho projednání vládou tak lze tedy očekávat v nejbližší době,“ vysvětlil ministr Leoš Heger.

Užívání tabáku je na světě druhou nejčastější příčinou úmrtí (po hypertenzi). „Jen letos zemře na světě v důsledku kouření 5 miliónů lidí, v České republice zemře v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků 18 tisíc lidí. Jedná se například o srdeční infarkt, plicní a nádorová onemocnění a podobně,“ uvedl Jiří Skalický. V průběhu posledních let (1997 až 2009) přitom nedošlo k výraznějším změnám ve výskytu užívání tabákových výrobků. Podíl kuřáků (včetně příležitostných) se pohybuje podle informací Státního zdravotního ústavu v Praze v rozmezí 28 – 32 % (asi třetina dospělé populace) a nebyl ani zaznamenán trend, že by se více kuřáků snažilo s kouřením přestat. „Nelze ani v této souvislosti opomenout fakt, že více než tři čtvrtiny současných dospělých kuřáků začalo s užíváním tabákových výrobků před dovršením 18ti let věku,“ řekl Jiří Skalický.

Jednotlivá ustanovení Úmluvy o kontrole tabáku směřující ke snížení poptávky po tabákových výrobcích se dotýkají oblasti daňové a cenové politiky, regulace jejich složení, balení a označování, dále oblasti reklamy, propagace a sponzorování. „Součástí jsou rovněž opatření vyžadující ochranu nekuřáků před tabákovým kouřem ve vnitřních prostorách pracovišť a na dalších veřejných místech“, vysvětluje Jiří Skalický a dodává: „Další opatření v úmluvě se týkají zajištění vzdělávání a informovanosti v oblasti kontroly tabáku, v zajištění dostupnosti léčby závislosti na tabáku a podobně. Na straně snižování nabídky tabákových výrobků opatření směřují zejména k odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, řešení problematiky jejich prodeje nezletilým a nezletilými i v  poskytování podpory pro alternativní ekonomicky realizovatelné činnosti pro pěstitele tabáku a další.“

„Poskytnuté informace nám mohou posloužit jako podpůrné při jednání v odborných komisích a jsou důležité pro naše další rozhodování v poslanecké sněmovně,“ uvedl Jiří Skalický.

Jiří Skalický
poslanec

V Praze 3. 6. 2011

Štítky