Schwarzenberg: TOP 09 a Starostové sbírají podpisy pod petici za nezávislá média

TOP 09 a Starostové budou v kampani před volbami do Evropského parlamentu sbírat podpisy pod petici za nezávislost médií. Petice vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla právní předpis omezující vlastnictví médií spojené s veřejnou funkcí.

15. 4. 2014

Řadu zemí v Evropské unii znepokojuje fakt, že na jejich území dochází k propojování mediální a politické moci. V Evropské unii vznikla už v srpnu loňského roku petice volající po právním předpisu, který by chránil pluralitu médií. K iniciativě se nyní připojuje i TOP 09 a hnutí Starostové.

„Zachování plurality a nezávislosti médií umožňující demokratickou diskuzi je jedním ze základních pilířů Evropské unie. I proto jsme se rozhodli k petici připojit,“ řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Požadujeme novelizaci stávající Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, kterou by se sjednotily národní předpisy, a zlepšila ochrana plurality v médiích. Nová legislativa je zcela jistě ve veřejnému zájmu, protože demokratickou debatu zajistí,“ doplnil iniciátor české verze petice poslanec Stanislav Polčák.

Pokud petici, která by do budoucna měla předcházet právě situacím, kdy je vysoce postavený politik také majitelem důležitých médií, podepíše v EU dohromady 1 milion lidí, bude na ní muset Evropská komise reagovat.

Ano, chci podepsat petici za pluralitu v médiích

U zrodu celoevropské petice stála nezisková organizace „Evropské alternativy“ a Mezinárodní sdružení novinářů. Aby byla garantována pluralita médií, navrhují iniciátoři přijmout směrnici, která upraví:

  • problematiku koncentrace vlastnictví médií; koncentraci vlastnictví médií a reklamy je třeba zabránit.
  • otázky týkající se nezávislosti mediálních rad na politické moci; je třeba zavést pravidla pro monitorovací systémy, které budou bdít nad nezávislostí médií v členských zemích.
  • otázky střetu zájmů vlastníků médií vykonávajících současně veřejné úřady; je nezbytné přijmout takovou definici střetu zájmů, která mediálním magnátům zabrání, aby vykonávali vysoké politické úřady.

Podpisy se musí sbírat minimálně v sedmi členských státech Evropské unie (v Itálii, Francii, Belgii, Bulharsku, Maďarsku, Německu, ve Velké Británii a na Kypru) a v každém z těchto států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu.

„V České republice je tento limit stanoven na 16, 5 tisíce podpisů. Ty budeme spolu s ostatními kandidáty TOP 09 a Starostů sbírat také v rámci kontaktní kampaně před volbami do Evropského parlamentu,“ doplnil Polčák.

Petice je dostupná zde www.stanislav-polcak.cz/iniciativa-za-pluralitu-medii.

Petice: Evropská iniciativa za pluralitu v médiích

Aktuální status: Probíhá sběr 
Lhůta: 19/08/2014

Registrační číslo Komise: ECI(2013)000007
Datum registrace: 19/08/2013
Datum zveřejnění tohoto překladu: 08/04/2014

Téma: Ochrana plurality v médiích prostřednictvím dílčí harmonizace národních předpisů upravujících jednak problematiku vlastnictví médií a jeho transparentnosti, jednak otázky týkající se nezávislosti mediálních rad a střetu zájmů vlastníků médií vykonávajících současně veřejné úřady.

Hlavní cíle: Požadujeme novelizaci stávající Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (nebo přijetí nové směrnice) s cílem dosáhnout harmonizace národních předpisů se zřetelem k ochraně plurality v médiích jakožto nezbytného kroku na cestě k vytvoření funkčního vnitřního trhu. V souladu s Chartou základních práv Evropské unie by taková legislativa měla vyhovět také veřejnému zájmu na zajištění pluralitní demokratické debaty v Evropské unii založené na svobodné výměně myšlenek a informací

Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Články 22, 26, 49, 50, 55 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie; článek 11 Charty základních práv Evropské unie

Organizátoři / Členové výboru občanů:

  • Zástupce/zástupkyně: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Náhradník/náhradnice: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Ostatní členové: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Martina Týblová, tisková mluvčí TOP 09
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme