Rozvoj jaderné energetiky podporujeme, vládní plán dostavby Dukovan nikoliv

15. 7. 2020
  • Vláda musí z výběrového řízení vyloučit firmy představující bezpečnostní riziko, tedy ty z Číny a Ruska
  • Současná cena dostavby neodpovídá tržní realitě
  • Státní energetická koncepce je zastaralá a bez aktualizace se neobejde

TOP 09 považuje jadernou energetiku za strategickou součást energetického mixu České republiky. Současnou podobu vládního plánu dostavby dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany přesto podpořit nemůžeme. 

Jaderná energetika zůstává pro energetickou soběstačnost České republiky klíčová. Považujeme za velmi důležité prodloužení životnosti dnes fungujících bloků elektráren po dobu, kdy to bude ekonomicky i strategicky výhodné. Bohužel vláda obdobně nepřemýšlí a v současném plánu dostavby Dukovan otázky týkající se jeho rentability neřeší efektivně. To je zejména u projektu za 162 miliard korun, který budou financovat také všichni daňoví poplatníci, nepřijatelné,“ vysvětluje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. 

„Nesmíme opomenout ani bezpečnostní riziko, které současný plán představuje. Je také nepřijatelné, aby další blok Dukovan stavěly firmy z Číny a Ruska, tedy ze států pokládajících Severoatlantickou alianci za nepřítele. Pokud vláda takové čínské a ruské firmy z výběrového řízení dopředu nevyloučí, půjde o naprosto vědomé ohrožení bezpečnosti České republiky,“ říká poslankyně TOP 09 a členka Podvýboru pro energetiku Helena Langšádlová.

TOP 09 také podotýká, že rozvoj jádra není jedinou cestou k lepšímu mixu výroby i spotřeby energie v České republice. V ideální situaci můžeme snižovat naši spotřebu, postupně odstavit uhelné elektrárny, posílit podstatně podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (Slunce a vítr) a zbytek, kromě stávajícího jádra, které bude fungovat desítky let, doplnit relativně čistým a levným plynem. Je to obvyklé evropské řešení. Bohužel, my často hledáme řešení svá, kterým rozumíme jen my sami,“ dodává europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.

Usnesení předsednictva TOP 09 k dostavbě Dukovan

Proč považujeme projekt dostavby dalšího bloku za riskantní, nedomyšlený a špatně připravený?

1. Cena výstavby dalšího bloku je dramaticky podhodnocená a neodpovídá tržní realitě.

2. S tím souvisí hrubé vládní podcenění rizik spojených se stavbami jaderných bloků v Evropě.

3. Vláda z tendru odmítá předem vyloučit firmy ze zemí, které jsou pro Českou republiku jednoznačným bezpečnostním rizikem.

Navrhujeme tato konkrétní řešení:

1. Pracujme na prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren za předpokladu jejich plné bezpečnosti.

2. Státní energetická koncepce je zastaralá. Musíme ji aktualizovat už teď.

3. Každých dalších pět let musíme posuzovat, zda je pro Českou republiku další rozvoj jaderné energetiky vůbec vhodný.

4. Je třeba důsledně sledovat i vyhodnocovat vývoj v oblasti jaderné energetiky v Evropě, zejména ve Francii a v Severní Evropě. Inspiraci hledejme také u vývoje malých, levných, modulárních jaderných bloků.

5. Kapacitu i dostatečnost energetických zdrojů musíme posuzovat především s partnery v našem regionu (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko). V rámci střední Evropy jednejme o spolupráci pro zajištění dostatečné kapacity výroby i přenosu energie v celém regionu.

6. Ušetřené zdroje cíleně přesměrujme na masivní podporu investic do moderní energetiky 21. století (do podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu, modernizace sítě či do vodíkové ekonomiky, stane-li se finančně výhodnější).

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky