Pospíšil: Zpřísnění legislativy EU jako reakce na Dieselgate

19. 4. 2018

Dnešní den poslanci udělají krok k tomu, aby se neopakovalo podvádění u emisních testů, které v roce 2015 stálo za vypuknutím kauzy Dieselgate. Jedním z prostředků nápravy je dnes hlasovaný návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel, které znamená zpřísnění stávajícího postupu a založení pravomoci Komise dohlížet na řádné uplatňování všech technických předpisů včetně již zmiňovaných emisních testů prováděných dle již přijaté nové legislativy EU v reálných podmínkách provozu. Schválení typu motorového vozidla je podmínkou uvedení nového vozidla na trh v EU.

„Je důležité, že dojde ke zpřísnění legislativy a zapojení Komise do dohledu nad jejím prováděním, aby nedocházelo k případům, jichž jsme v minulosti mohli být svědky, kdy některé národní dohledové orgány postupovaly benevolentně a přehlížely porušování evropských předpisů včetně těch emisních některými výrobci osobních automobilů. Nové nařízení by rovněž mělo řešit problém rozdílného výkladu práva v různých členských státech. Jsem rád, že se podařilo odmítnout návrhy socialistických a zelených poslanců, kteří požadovali zřízení nové evropské agentury, což by mělo za následek navýšení byrokracie. Zřízením nového úřadu se problém nevyřeší. Je důležité si uvědomit, že jde o zdraví nás všech, vždyť jenom emise oxidů dusíku vznikající při spalování motorů aut mají v EU ročně na svědomí desetitisíce životů. Dosavadní systém svěřující dohled a kontrolu do rukou příslušných orgánů členských států byl roztříštěný a nefungoval, posílení kontrolní pravomoci Evropské komise je proto žádoucím krokem vpřed,“ říká Jiří Pospíšil (TOP 09), který je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP.

Evropská komise bude provádět každých pět let hodnocení řízení ze strany příslušných vnitrostátních orgánů, které schvalují motorová vozidla. Nová pravidla také nastavují limit platnosti. Po schválení typu vozidla je osvědčení platné po dobu 7 let u malých vozidel a 10 let u nákladních automobilů. Nová pravidla, na základě kterých si můžete být jisti, že vaše nové vozidlo bude z hlediska emisí nezávadné, vstoupí v účinnost v září 2020.

Marek Hannibal

Štrasburk, 19. dubna 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme