Parkanová ke „kauze pandury“

25. 2. 2010

Nikdy jsem neměla poznatky o tom, že by nákup kolových obrněných transportérů (KOT) byl zkorumpovaný, a to jak u původního kontraktu, tak ani u kontraktu nového. Vyšetřování, které by mělo přispět k vyjasnění pochybností, vítám, a to i proto, že se tato věc týká i mé osoby a mé pověsti. Chci ale varovat před unáhlenými výroky o jasné korupci a lobbingu. Pokud se takto vyřčené a ničím nepodložené závěry později nepotvrdí, nutně to vede lidi k pocitu, že se stalo cosi nelegálního, co se pak řádně nevyšetřilo a nakonec zametlo pod koberec.

Smlouvu s firmou Steyr na dodávku 199 kusů KOT s opcí na dalších 35 kusů jsem považovala od samého počátku za velmi nevýhodnou. Podle mě byl tento projekt megalomanský a neodpovídal možnostem naší země ani reálným potřebám naší armády, která v té době ve skutečnosti mnohem více potřebovala lehká obrněná vozidla (LOV). To je zřejmé i z toho, kolik dnes armáda plánuje nasadit těchto vozidel do misí a kolik tam potřebuje mít LOV, která se od té doby neustále dokupují.

Z tohoto důvodu jsme také brzy po mém nástupu do funkce ministryně obrany zrušili opci na dalších 35 kusů KOT. K vypovězení smlouvy na nákup 199 vozidel však nebyl žádný zákonný důvod. Ten nastal až v okamžiku, kdy dodavatel nebyl schopen řádně a včas plnit dodávky vozidel. Naprosto odmítám tvrzení, že jsem neměla k vypovězení smlouvy odvahu. V momentě, kdy nám dodavatel neplněním podmínek smlouvy umožnil ji vypovědět, jsem to byla já, kdo tento návrh připravil a předložil vládě, byť jsem si byla vědoma značných rizik, která to v sobě mělo.

Pokud bychom pak odmítli jednat o nějaké formě obnovení kontraktu se stejným dodavatelem, hrozily nám zdlouhavé soudy i arbitráž, ve kterém bychom sice měli poměrně slušnou pozici, nikoli však pevnou záruku jisté výhry sporu. Proto jsem byla tedy i pro další jednání s dodavatelem s cílem dosáhnout dohody o modifikovaném kontraktu na nižší počet vozidel.

Z toho vyplývá, že se nijak nezříkám odpovědnosti za svou roli a za svůj podíl na vypovězení původní smlouvy a za jednání o dalším kontraktu. Na druhou stranu jednoznačně prohlašuji, že jsem ta jednání osobně nevedla a s nikým s firmy Steyr ani General Dynamics jsem se nikdy nesešla.

Jednáním jsem pověřila svého tehdejšího náměstka Bartáka, který vedl veškerá jednání za Ministerstvo obrany. Šlo o dohodu s premiérem, kdy jedním z důvodů pro převod této agendy na Martina Bartáka byl i ten, který jsem uvedla na tehdejší tiskové konferenci, to znamená, že šlo o jednání, která měla svůj mezinárodní rozměr. Já jsem premiérovy důvody akceptovala též pro jeho výhrady k věcně příslušnému náměstkovi, který měl původně kontrakt na starosti.

S bývalým premiérem také souhlasím v tom, že smlouva, kterou se podařilo nakonec uzavřít, je výhodnější než ta, kterou jsme byli vázáni původně. Na tom nic nemění ani fakt, že jsme se v závěru celého procesu nového vyjednávání ne vždy shodli na rychlosti některých kroků. Výsledkem je, že máme smlouvu, ke které se hlásím, byť netvrdím, že je ideální. Při kritice té smlouvy je ale nutné vzít v úvahu, že jsme nezačínali na zelené louce. Měli jsme svázané ruce předchozím kontraktem, a to jak ve vztahu ke konkurenčním dodavatelům, tak ve vztahu k původnímu dodavateli, který měl přirozeně na výběr mezi tím, zda s námi půjde do sporu o původní kontrakt, nebo přistoupí na nějakou jeho redukci.

V závěru bych se chtěla vyjádřit k tomu, zda nebylo možné trvat na zrušení kontraktu a rychle nakoupit obrněná vozidla od jiného dodavatele, například finské Patrie, která nám je okamžitě nabízela hotová k odběru.

Taková vozidla by přirozeně nebyla v konfiguraci, kterou požadovala naše armáda. To ale není to nejpodstatnější. Jak jsem už uvedla, nezačínali jsme na zelené louce, měli jsme svázané ruce předchozí smlouvou a pokud bychom nepokračovali v jednání se stejným dodavatelem, následoval by nepochybně soudní spor o platnost výpovědi a pak arbitráž. Do skončení těchto mnohaletých sporů bychom nemohli nakupovat nic jiného, protože by reálně hrozilo, že bychom nakonec museli koupit vozidla podle původního kontraktu i vozidla podle nějakého dalšího kontraktu. To bych rozhodně neriskovala a myslím, že ani žádný jiný ministr obrany.

Vítám aktivity premiéra Fischera a policejního prezidenta Martinů urychleně prošetřit veškerá podezření, která vznikla na základě zjištění redaktorů MF Dnes. Rovněž pokládám za velmi správné, že se stejnou vážností přistoupily k vyšetřování rakouské orgány. Jsem kdykoli připravena příslušným institucím obou zemí poskytnout veškeré nezkreslené informace, které mám. Respektuji také aktivitu investigativní žurnalistiky a její právo spekulovat. Pokládám však za rozumné, aby až do ukončení vyšetřovaní se jednotliví politici zdrželi vzájemného neprůkazného obviňování. Je viditelně zatíženo předvolební nervozitou a ohrožuje důvěru veřejnosti v objektivitu vyšetřování.

Vlasta Parkanová
poslankyně TOP 09
bývalá ministryně obrany ČR
V Praze dne 25. února 2010
Galerie
Štítky
Osobnosti: Vlasta Parkanová
Témata: Armáda a obrana
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme