Odboráři se "vlamují" do otevřených dvěří

Argumentář k dnešní demonstraci odborů před MZ ČR

21. 10. 2011

Samozřejmě, že navyšování mezd není pouze o tom, že finanční prostředky se  slepě "nasypou", ale svým dílem musí přispět i každé zdravotnické zařízení. Je evidentní, že ještě zdaleka nejsou vyčerpány veškeré možnosti úspor a že v řadě nemocnic jsou oblasti, kde se stále ještě nehospodaří zcela optimálně a kde prostor pro další finanční úspory lze rozhodně nalézt.

V příštím  roce bude řada oblastí, kde začnou působit reformní mechanismy. Například zvýšení poplatku za ošetřovací den přinese nemocnicím 750 milionů. Vyřazení doplňkových úhrad léků přinese úsporu cca  500 milónů, změny úhrad v lázeňské péči více než 1 miliardu, elektronické aukce léčivých přípravků by měly přinést další zhruba 0,5 miliardy. Na základě posouzení DRG v Německu lze odvodit, že po zavedení v rámci České republiky by mohly náklady vlivem snížení průměrné doby hospitalizace klesnout o zhruba 3,2 miliardy. Další finanční prostředky přinese snižování počtu akutních lůžek, kterých je oproti jiným zemím EU poměrně značný nadbytek. Samozřejmě i vyhláška o personálním vybavení, která se koncipuje do obdobné podoby jako je v Německu, přinese další nemalé úspory.

Poznámky k dnešní demonstraci odborů před MZ ČR

 • Ekonomická krize
 • Lékaři jsou jedinou skupinou občanů ČR, která dostala přidáno, letos dostali více než 20% a průměrný plat se zvýšil z 50 000 na více než 60 000, zbytek obyvatel se musí uskromňovat
 • Připravuje se úhradová vyhláška, která se týká i zvýšení mezd ostatního zdravotnického personálu. Příprava vyhlášky je v procesu, vytváříme ji tak, aby zvýšení mezd nemělo dopad na pacienty, je to tedy živý dokument, doposud nebyly vyhodnoceny výsledky 3 čtvrtletí 2011
 • „Lékaři se vlamují do otevřených dveří“ – jednáme v rámci tripartity nejen s odbory, ale i se zaměstnavateli, kteří musí svým zaměstnancům platy zvýšit (dále i článek ČTK)
 • Nikdo nás o dnešní akci odborářů neinformoval, přitom předtím jsme vždy informování byli, aby se pan ministr mohl případně účastnit
 • Pravidelně jednáme s Engelem, odbory jsou náš standardní partner
 • Nemusíme s odbory souhlasit, ale chápeme princip tripartity, proto s nimi jednáme. Kdežto šéf ČLK Milan Kubek využívá svého postavení k prosazení osobních politických ambicí
 • Stát není zaměstnavatel lékařů, zaměstnavatelé jsou nemocnice a odbory jsou partnery zaměstnavatelů
 • LOK a ČLK dali v memorandu závazek, že budou podporovat zdravotní reformu, zatím veškeré reformní kroky sabotují
 • Prvořadé je zajištění péče o pacienty aby neklesal na úkor platů
 • Všichni, tedy lékaři i sestry se musí podílet na vnitřních úsporách systému v jednotlivých nemocnicích. Je jasné, že prostor pro úspory v jednotlivých zdravotnických zařízeních je a není ještě zdaleka vyčerpán.
 •  

  Související články:

  Heger přidá ve vyhlášce nemocnicím na platy a růst DPH.

  Heger chce zvýšit úhrady nemocnicím, odbory mu postaví Doktora Exoda.

Ministerstvo zdravotnictví

V Praze 21. 10. 2011

Štítky
Témata: Zdravotnictví