Nováková: Šíření nenávisti na sociálních sítích je skutečná hrozba

O možných hrozbách, které do společnosti přinášejí nová média, se dnes diskutovalo ve sněmovně. V rámci kampaně Rady Evropy s názvem No Hate Speech Movement, která v Česku probíhá pod názvem Mladí proti nenávisti online, debatovali pod záštitou poslankyně Niny Novákové (TOP 09) studenti, žurnalisté nebo pedagogové. 

26. 8. 2014

"Virtuální svět začíná významně ovlivňovat svět reálný. Bylo by správné pracovat s ním zcela vážně jako s veřejným prostorem a stanovit limity, které nelze překročit. Vysoká nebezpečnost útoků spočívá v tom, že nemůžeme vědět, koho zasáhneme. Nesmí to však znamenat, že nejsme odpovědní za to, co do prostoru vypustíme. V oblasti životního prostředí už jsme se naučili negativním věcem čelit. Musíme se pokusit zvládnout to i v prostředí médií," říká poslankyně TOP 09 Nina Nováková. 

Ke kulatému stolu zasedli představitelé kampaně z České republiky a Ukrajiny, aby hovořili o možnosti vzájemné podpory a podpory informovanosti mládeže a veřejnosti o této problematice. Diskuse se zúčastnili také ukrajinští žurnalisté, zástupci studentských organizací, ukrajinského ministerstva mládeže a sportu a představitelé škol. Za českou stranu hovořili zástupci ministerstva školství, občanských iniciativ, lidé z Agentury pro sociální začleňování, členové České rady dětí a mládeže a také odborníci z Ústavu pro kriminologii a sociální prevenci nebo policejní expert na extremismus.

Nová média, internet a sociální sítě zaujímají v komunikaci stále významnější postavení, zvyšuje se jejich vliv na formování názorů a postojů ve společnosti. „Kromě svobody, kterou zajišťují nová média ve veřejném prostoru téměř neomezeně, jsou zde však i hrozby vyplývající z anonymity takto projevených názorů. Lidé se v online prostředí mohou chovat jinak než v reálném světě a prezentovat také odlišné názory. Spojením těchto faktorů vzniká potenciál k nenávistným projevům, např. rasismu, xenofobii, antisemitismu, agresivnímu nacionalismu a diskriminaci menšin či přistěhovalců,“ shrnula diskusi poslankyně Nina Nováková (TOP 09).

Kulatý stůl doprovodily fotografie a obrázky malíře-karikaturisty Vasilije Voznuka s tématem hate speech.

Martina Týblová, tisková mluvčí TOP 09

26. 8. 2014

Štítky
Osobnosti: Nina Nováková
Témata: Média
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme