Niedermayer: Společná pravidla proti daňovým únikům

Europoslanci dnes přijali stanovisko k návrhu společných unijních pravidel snižijících riziko obcházení daně ze zisku nadnárodními společnostmi.

8. 6. 2016

Směrnice zavede do právního řádu zemí řadu nástrojů, které znemožní převádění zisků a obcházení daně firmami. Zpravodaj směrnice za poslanecký klub ELS, Luděk Niedermayer (TOP 09), projednávaný návrh označil za významný krok v celoevropském úsilí bojovat proti daňovým únikům a podvodům. „Evropský parlament dnes nalezl širokou shodu na podpoře návrhů, které Komise předložila. Některé změny, které jsme schválili, dále snížily riziko, že direktiva zkomplikuje život firmám, které daně řádně platí. Navržená opatření přitom postihují často využívané techniky k obcházení daní. Věřím, že poté, co minis tři financí najdou na textu shodu, podaří se daně lépe vybírat, což by mohlo umožnit jak snižování státních dluhů, tak vytvořit možnost některé daně snížit.“

Směrnice, kterou dnes Evropský parlament podpořil, je klíčovou součástí balíčku Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem právnických osob. Unie tímto zavede globální standardy, jež loni v této oblasti z popudu zemí G20 vypracovala OECD. Cílem navrhovanového unijního předpisu je zamezit nekalým praktikám některých společností, jako je například převádění zisků do zemí s výhodným zdaněním pomocí úvěrů, využívání rozdílných daňových předpisů u finančních nástrojů nebo využívání účelově založených dceřiných společností, které nevykonávají ekonomickou aktivitu. Členské státy EU tak dle odhadů ročně přicházejí díky těmto praktikám o čtyři až pět bilionů korun. Na to doplácí menší firmy a občané, kteří platí vyšší daně. Navíc to poškotuje férovou konkurenci na trzích.

Luděk Niedermayer, člen hospodářského výboru Evropského parlamentu, nicméně upozorňuje také na riziko přehnané regulace: „Musíme zabránit tomu, aby se směrnice stala škodlivou pro všechny podniky. Většina firem daně platí a přispívá tak k ekonomické prosperitě naší společnosti. Další administrativní zátěž by měla závažné dopady pro malé a střední podniky. Proto je třeba, aby nové regulace cílily jasně na obcházení daní, převádění zisků a podobné praktiky poškozující fungování trhů a působící nerovnost při placení daní.“

Tato směrnice by podle plánů Evropské komise měla být jednou ze součástí snahy o nastavení férového daňového systému v EU. „Očekáváme další návrhy, jako je již dlouho připravovaný společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, tzv. CCCTB. Ten by mohl sehrát velmi příznivou roli nejen pro zlepšení výběru firemních daní, ale zejména by měl usnadnit podnikání evropských firem“, uvedl Luděk Niedermayer.

Směrnice zahrnuje nastavení stropu pro platby úroků, které si mohou firmy každoročně odpočítávat od základu daně, zdanění v případě převodů aktiv či zavádí dodatečné zdanění příjmů a nerozdělených zisků v zemích s nízkým zdaněním. Pravidla se ovšem nevztahují třeba na převody fyzických aktiv či příjmy z reálného podnikání, neboť cílem předpisu není postihnout skutečné podnikání firem.

Přestože Evropský parlament tyto návrhy svým dnešním rozhodnutím podpořil, konečné rozhodnutí je v rukou členských států. „Doufám, že stanovisko Parlamentu bude členskými státy vzato v potaz, neboť může výrazně zvýšit kvalitu konečné podoby směrnice,“ dodává Luděk Niedermayer.

(Přečtěte si více o podpoře Evropského parlamentu předpisu, který zavede automatickou výměnu informací o výběru daní velkých společností mezi členskými státy)

Marek Hannibal

8. června 2016

Štítky
Osobnosti: Luděk Niedermayer
Témata: Daňový systém, EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme