Niedermayer: Soukromé investice jsou klíčem k udržitelnosti

29. 5. 2018

Evropský parlament dnes vyzval k přesunu tradičních soukromých a veřejných investic směrem k dekarbonizaci a ozelenění infrastruktury v EU tak, aby mohly být naplněny klimatické a energetické cíle, ke kterým se členské státy na úrovni EU zavázaly, a využil se potenciál, který v tomto ohledu mají finanční trhy.

Luděk Niedermayer (TOP 09), místopředseda hospodářského výboru, vysvětluje princip tzv. udržitelných financí: „Členské státy se zavázaly snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů, navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit energetickou účinnost. K tomu jsou zapotřebí investice do energetické infrastruktury, dopravy nebo recyklace odpadů. V dnes přijatém usnesení proto vyzýváme členské státy, aby poskytovaly finančnímu sektoru pobídky pro přeorientování investic k udržitelným technologiím. Na Evropské komisi pak bude, aby toto úsilí koordinovala na unijní úrovni na základě jednotných ukazatelů umožňujících srovnání údajů o udržitelných investicích napříč členskými státy.“

Přestože Luděk Niedermayer vítá otevření diskuse na toto téma, upozorňuje: „Požadavky na udržitelné financování jdou jednoznačně správným směrem. Pokud nebudeme uvažovat do budoucna, naše děti na vlastní kůži pocítí, co to znamená žít v nedostatku přírodních zdrojů a energií. Není vyloučeno, že ty dopady lidské aktivity na klima, které nejsou zřetelné už nyní, uvidíme již zanedlouho. Zelená investice však nutně neznamená investici bez rizika. Členské státy by se neměly nechat strhnout k finančním pobídkám do sice zeleného, ale rizikového kapitálu, který s sebou přináší destabilizaci trhu. Náš poslanecký klub proto ve zprávě zdůraznil, že při každé regulaci trhu je nutné vyhodnotit i rizika spojená s těmito druhy aktiv. Podstatné je také to, aby investoři měli přehled o tom, v jaké míře jsou jejich peníze využity na udržitelné financování a tuto míru mohli informovaně ovlivnit.“

V roce 2016 zřídila Evropská komise skupinu odborníků, kteří letos v lednu představili vizi, jak pro EU vypracovat strategii udržitelného financování. Na jejich výzvu více zapojit finanční sektor do financování dlouhodobých potřeb společnosti a zohlednit při rozhodování o investicích environmentální, sociální a správní faktory navázala Komise v březnu akčním plánem. V tom se zavázala především zavést klasifikační systém EU pro udržitelné činnosti či k vytvoření ekoznačky pro určité finanční produkty. Dnešní usnesení Evropského parlamentu je příspěvkem do této probíhající diskuse o udržitelné budoucnosti EU a jejích občanů.

Hana Bambasová

Štrasburk, 29. 5. 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme