Niedermayer: Čistá energie s reálnými cíli je budoucnost EU

17. 1. 2018

Evropský parlament dnes přijal svůj postoj k energetickému balíčku zaměřenému na zvýšení energetické účinnosti, efektivní využívání obnovitelných zdrojů a správu energetické unie. Europoslanci usilují o ambicióznější cíle: obnovitelné zdroje by podle nich měly do roku 2030 tvořit 35 % zdrojů energie, energetická účinnost by měla být posílena o stejný počet procent. Parlament tak má připraven svůj vstup pro jednání s ministry v rámci Rady, jehož výsledkem by měla být kvalitní legislativa pro tuto klíčovou oblast energetiky.

Luděk Niedermayer (TOP 09), který působí ve Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, uvádí: „Parlament poněkud zvýšil cíle pro obnovitelné zdroje i energetickou účinnost. Vycházel však z analýz Evropské komise a jde o cíle racionální. Nepřekvapí mě nicméně, pokud po jednání s Radou dojde k jejich snížení. Podstatnější jsou však věci méně viditelné, které pomohou k tomu, abychom energii vyráběli a spotřebovávali odpovědně, dodávky byly bezpečné a cena za energii přitom spíše klesla, než aby rostla. Nové podmínky umožní například snazší zapojení malých obnovitelných zdrojů či podpoří přeshraniční spolupráci, což je další cesta k levnější a bezpečné energii. Zároveň je třeba cíle stanovit realisticky a transparentně tak, aby změny v této oblasti probíhaly hladce a měly pozitivní, nikoliv negativní vliv na konkurenceschopnost EU. Cíle také musí zohledňovat specifika jednotlivých zemí a struktur jejich energetiky a průmyslu. Chceme dosáhnout jasných závazků pro celou Unii, ale při zajištění flexibility pro přístupy jednotlivých zemí k naplňování cílů na úrovni EU.“

Návrh nové legislativy řeší také zvyšující se podíl malých výrobců elektrické energie na trhu: „Struktura trhu s elektřinou se díky rozvoji nových technologií mění. Decentralizovaný model energetiky spoléhající na menší lokální zdroje hraje větší roli než dříve. Spotřebitelé se stávají často zároveň producenty elektřiny a vyžadují nové, sofistikované služby. Proto potřebujeme legislativu, která toto zohlední, umožní využití nových technologií a nastaví rovné podmínky pro účast různých výrobců či poskytovatelů služeb na trhu,“ dodává Luděk Niedermayer.

Tzv. zimní energetický balíček připravila Komise s cílem naplnit tři roky starou dohodu předsedů vlád a prezidentů členských států snížit na úrovni EU do roku 2030 emise skleníkových plynů oproti roku 1990 alespoň o 40 %. Evropská rada zároveň stanovila cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů spotřebovávané v EU v roce 2030 na nejméně 27 % a zvýšení energetické účinnosti o 27 % do téhož roku.

Hana Bambasová

Zdroj: EEPgroup.eu, Štrasburk, 17. 1. 2018

Štítky
Osobnosti: Luděk Niedermayer
Témata: Energetika, EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme